Proefcollege Tax Control voor Bestuurders

Proefcollege van het Executive Program Tax Control voor Bestuurders op dinsdag 12 december 2017

Ontvangst

15.45 uur

Start voorlichtingsbijeenkomst met Prof.dr. René van der Paardt
en drs. R. Snoeker RA

16.00 uur

Start netwerkborrel met lichte maaltijdsnacks

18.00 uur

Locatie: Erasmus Universiteit Rotterdam, Tinbergen Building, Faculty Club
Burgemeester Oudlaan 50, Rotterdam.

Voor het proefcollege kunt u zich via de website aanmelden of esaa-tax@ese.eur.nl. Aanmelden kan tot uiterlijk dinsdag 5 december 2017. 

Waarom een Executive Program over Tax? 

Bestuurders en toezichthouders lopen steeds meer risico's van "ver doorgevoerde ontwijking" uitmondend in imagoschade en boetes. Anderzijds, bestuurders en toezichthouders willen dat de organisatie de mogelijke fiscale faciliteiten en rulings optimaal benutten, maar wel binnen de maatschappelijke (ethische) normen. Hoe kan een niet-fiscalist hier goed mee om gaan? Het programma is met name gericht op bestuurders en toezichthouders van organisaties die te maken hebben met de fiscale regelingen en die ook in control willen blijven ten aanzien van de toepassing daarvan.

Het Executive Program

Het executive program biedt u een breed aanbod van relevante belastingen vanuit de theorie en de toepassing in de praktijk. Na afronding van het Executive Program heeft u, zowel vanuit de theorie als vanuit de praktijk, kennis en inzichten opgedaan welke u in staat stellen het gesprek over fiscaliteiten aan te gaan, de juiste vragen te stellen en fiscale dilemma’s te bespreken. U heeft een actualisering van kennis op specifieke topics opgedaan.

De colleges worden verzorgd door academisch gekwalificeerde docenten en door experts uit de fiscale praktijk van grote (internationale) organisaties. Tijdens de bijeenkomsten bestaat ruim aandacht voor de toepassing van de aangeboden kennis in uw dagelijkse praktijk als directeur of bestuurder. De ‘waarom’-vragen staan centraal.

Ervaringen

'Zeer goed uitgebalanceerd programma'
'Welkom in de wereld van international Tax. Zekerheid bestaat niet'
'Leuke cursus, erg afwisselend met goede docenten. Vooral erg praktisch ingestoken en niet alleen maar theorie'

Onderwerpen

Het programma stelt de deelnemers in staat de juiste vragen te stellen en verschaft de deelnemers inzicht en kennis over ondermeer de volgende thema's:
• Welke principes liggen ten grondslag aan de winstbelasting?
• Wat is de impact van strategische beslissingen, financiële structuren op die fiscale positie?
• Hoe kan de relatie met de belastingautoriteiten worden geoptimaliseerd ( horizontaal toezicht)?
• Op welke wijze kan effectief de fiscale positie worden gemanaged?
• Op welke wijze kan het toezicht effectief worden ingevuld?
• Wat mag van de interne fiscalist of fiscale afdeling worden verwacht?
• Wat houdt een Tax Control Framework in en hoe kan dit worden geïmplementeerd?
• Welke verschillen zijn te onderkennen tussen financial accounting en de fiscale aangifte (tax accounting)?
• Hoe gaat u om met internationale ontwikkelingen met complexe onderwerpen zoals transfer pricing en indirecte belastingen (accijnzen en BTW), Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) en dergelijke?
• Vanzelfsprekend worden actualiteiten, zoals in nieuwe belastingplannen, besproken.

Maak kennis met dit unieke programma! 

Wij hopen u te ontmoeten op ons proefcollege.

Nadere informatie over het Executive Program: Mevrouw Aartie Bhawaniebhiek
T: 010-4082207
E: esaa-tax@ese.eur.nl
W: www.esaa.nl/tax