Tax Control van Maatschappelijke Organisaties (not-for-profit)

Inhoud

Bestuurders en directieleden van maatschappelijke organisaties (not-for-profitsector) worden steeds meer geconfronteerd met een eigen fiscale problematiek in hun bedrijfsvoering. In alle sectoren, van zorg- en welzijnssector, onderwijs, woningbouwcorporaties, centrale uitvoeringsorganisaties, culturele organisaties, als ook gemeenten. Zo bestaat voor non-profit instellingen, gemeenten en provincies de nodige bijzondere regelgeving met betrekking tot de btw. Toepassing van bijzondere tarieven, vrijstellingen, compensatiefondsen maken de btw-positie steeds ingewikkelder. Het gebruik van onroerend goed in onderwijs en zorg heeft bij verhuur specifieke consequenties. Ook de overdrachtsbelastingen bij transacties vragen om specifieke aandacht. Het boekenonderzoek door de Belastingdienst is voor menig organisatie een nieuw fenomeen. De regels zullen correct moeten zijn toegepast en de administratie zal op orde moeten zijn. Zo niet dan kan een  naheffingsaanslag (en een boete!) worden opgelegd; gelden die, binnen de soms smalle marges of budgetten, niet gebruikt kunnen worden voor het eigenlijke doel van de organisatie.

Dit leidt ook tot governance discussies in de raden van toezicht (of commissarissen). De ontwikkelende publieke opinies maken dat het fiscale beleid van de organisatie een vast agendapunt wordt voor de leden van het toezicht. 

Doelgroep

Dit maakt het Executive Program geschikt voor in de maatschappelijke organisaties werkzame:

 • Leden raad van toezicht/commissarissen
 • Bestuurders en directieleden
 • Senior-management
 • Senior-controllers/beleidsmedewerkers
 • Senior fiscalisten
 • Adviseurs

Meer inhoudelijke informatie leest u hier.


Waarom dit Executive Program?

 • U krijgt een praktische update van verschillende belastingen
 • U wordt een betere fiscale gesprekspartner met adviseurs en managers
 • U weet bedrijfsvoering en belastingen beter te combineren
 • U verkrijgt, als bestuurder/toezichthouder, onmisbare kennis, inzichten en ervaringen voor de uitvoering van uw functie
 • Deze inzichten zijn een combinatie van wetenschappelijke kennis en praktijkervaringen
 • Er wordt geen specifieke voorkennis inzake belastingen vereist
 • U verkrijgt 30 PE-uren voor het gehele programma
 • Het vraagt geen extra studiebelasting

Over de opleiding

In het kort biedt het programma u het volgende:

 • De colleges worden verzorgd door academisch gekwalificeerde docenten en door experts uit de fiscale praktijk
 • Er is ruim aandacht voor de toepassing van de aangeboden kennis in uw dagelijkse praktijk
 • De ‘waarom’-vragen staan centraal

Data najaar 2017
Het Executive Program Tax Control van Maatschappelijke Organisaties gaat op donderdag 2 november 2017 van start. De volgende data zijn: 9 en 23 november en 7 en 21 december 2017.  

De colleges vinden plaats op donderdagen van 9.00 tot 16.00 uur op campus Woudestein, Erasmus Universiteit Rotterdam.

Docenten

Het docentencorps bestaat grotendeels uit hoogleraren en docenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam en andere universiteiten afgewisseld door fiscale experts uit de praktijk van grotere organisaties. Hierdoor bent u verzekerd van de nieuwste inzichten. Daarnaast zullen sprekers uit de praktijk hun kennis en praktijkervaringen met u delen. De mix van wetenschap en praktijk staat borg voor state-of-the-art inbreng van kennis.

Thema’s

Tijdens het programma komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Loonbelasting inclusief gevolgen inhuur, werkkostenregeling
 • BTW en overdrachtsbelasting waaronder BTW-heffingen (wel/niet), tarieven, vrijstellingen, werking van het BTW-compenstatiefonds en waarderingsvraagstukken
 • Raad van toezicht/commissarissen: welke rol hebben zij ten aanzien van de fiscaliteit?
 • Tax control framework / Tax in control/ Horizontaal toezicht
 • Verslaggeving
 • Subsidies
 • Ethiek

Contact

U kunt het inschrijfformulier hier downloaden. Voor alle andere praktische zaken en informatie kunt u contact opnemen met Program Coordinator Aartie Bhawaniebhiek

Program Coordinator  Mevrouw Aartie Bhawaniebhiek
Telefoon 010 - 408 22 07
E-mail

esaa-tax@remove-this.ese.eur.nl 

 

 

 

De Erasmus School of Accounting & Assurance is als onderwijsinstelling erkend door de NBA en gerechtigd PE-uren toe te kennen voor deelname aan haar opleidingen. Het gehele programma levert in totaal 30 PE-uren op.