Proefcollege Tax Control van Maatschappelijke Organisaties (not-for-profit)

Proefcollege van het Executive Program Tax Control van Maatschappelijke Organisaties (not-for-profit) op dinsdag 10 oktober 2017

Ontvangst

14.30 uur

Start voorlichtingsbijeenkomst met drs. R. Snoeker RA over Tax Control en 
prof.dr. Rene N.G. van der Paardt over BTW.

15.00 uur

Start netwerkborrel met lichte maaltijdsnacks

17.00 uur

Locatie: Erasmus Universiteit Rotterdam, Tinbergen Building, Faculty Club
Burgemeester Oudlaan 50, Rotterdam.

Voor het proefcollege kunt u zich via de website aanmelden of esaa-tax@ese.eur.nl. Aanmelden kan tot uiterlijk woensdag 4 oktober. 

Waarom een Executive Program over Tax van Maatschappelijke Organisaties? 

Voor directies en managers van maatschappelijke organisaties (not-for-profit), als ook voor de toezichthouders, is het een uitdaging om grip te krijgen op de fiscale positie van de organisatie met de vele fiscale regels. Vele wijzigingen hebben zich voorgedaan en zijn nog te verwachten. Voor hen is generieke kennis essentieel om de verscheidenheid van aspecten van de fiscaliteit te doorgronden. Het Executive Program 'Tax Control van Maatschappelijke Organisaties' richt er zich op te voorzien in deze fiscale kennis.

Het Executive Program

Na afronding van het Executive Program heeft u, zowel vanuit de theorie als vanuit de praktijk, kennis en inzichten opgedaan welke u in staat stellen het gesprek over fiscaliteiten aan te gaan, de juiste vragen te stellen en fiscale dilemma's te bespreken. U heeft een actualisering van kennis op specifieke topics opgedaan.

Onderwerpen

• Wat is de impact van strategische beslissingen, financiële structuren op die fiscale positie?
• Op welke wijze kan effectief de fiscale positie worden gemanaged?
• Op welke wijze kan het toezicht effectief worden ingevuld?
• Hoe kan de verhouding tussen de organisatie met de belastingautoriteiten worden geoptimaliseerd (bijv. horizontaal toezicht)?
• Wat houdt een Tax Control Framework in en hoe kan dit worden geïmplementeerd?
• Welke principes liggen ten grondslag aan de belastingen? Welke rol speelt ethiek hierbij?
• Welke relevante vragen kunnen aan de (externe of interne) fiscalist worden gesteld?
• Welke verschillen zijn te onderkennen tussen financial accounting en de fiscale aangifte (tax accounting)?
• Op welke wijze wordt omgegaan met lokale belastingen en belastingen rond onroerend goed?
• Hoe wordt gebruik gemaakt van subsidies?

Verder wordt aandacht besteed aan de volgende zaken: 

  • de complexiteit wordt vergroot met onderwerpen als transfer pricing (wel/niet vennootschapsbelasting), toepassing indirecte belastingen (BTW en invoerheffingen) en loonheffingen
  • Nieuwe ontwikkelingen rond de belastingheffingen voor not-for-profit organisaties
  • Actualiteiten zoals nieuwe belastingplannen

Maak kennis met dit unieke programma! 

Wij hopen u te ontmoeten op ons proefcollege.

Nadere informatie over het Executive Program: Mevrouw Aartie Bhawaniebhiek
T: 010-4082207
E: esaa-tax@ese.eur.nl
W: www.esaa.nl/tax