Kernteam

Het Programma voor Commissarissen en Toezichthouders is opgezet door een kernteam. Elk kern teamlid is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en inhoud van zijn of haar module. 

Kernteam

 • drs. J.H.P.M. (Jan) Stolker

  De heer drs. J.H.P.M. (Jan) Stolker is directeur van het Erasmus Governance Institute en Program Director van de governance programma’s van Erasmus Universiteit. Hij is dagvoorzitter van de vijfde module “Inzicht in Toezicht”. Hij heeft 22 (internationale) commissariaten en toezichtfuncties vervuld bij bedrijven en non profit organisaties.
  Jan is onafhankelijk adviseur op het gebied van ondernemingsstrategie, financiering en corporate governance, met name in turn-around situaties. Hij was hij onder meer werkzaam als Managing Director bij ABN AMRO Bank, CEO van ABN AMRO Capital, CEO van NeSBIC Investment Funds II en CEO van Indivers.

 • mr. E.J.M. (Liesbeth) van Laak

  Mevrouw mr. Liesbeth (E.) J.M. van Laak is Program Manager van de opleiding. Naast haar werkzaamheden voor het Erasmus Governance Institute  is zij verbonden aan EY (Ernst&Young), Board & Governance Services. In die hoedanigheid faciliteert zij zelfevaluaties van Raden en ondersteunt zij Raden en besturen om (nog) beter te functioneren. Daarnaast is zij trainer in de Beroepsopleiding Advocaten. 

 • drs. J.P. (Jacqueline) Rijsdijk

  Dr. J. (Jacqueline) Rijsdijk is vormgever van de module 'Onderneming, maatschappij en corporate governance'. Zij studeerde economie in Rotterdam en heeft een achtergrond in de financiële sector. Zij heeft jarenlang in diverse management/directiefuncties bij De Nederlandsche Bank gewerkt. Daarna was zij lid van de hoofddirectie van ASR. Vanaf 2010 richt zij zich volledig op het toezicht. Mevrouw Rijsdijk is thans commissaris bij Deloitte Nederland, lid van de Raad van Toezicht van het VUmc, voorzitter van de Raad van Commissarissen van het Triodos Groenfonds, voorzitter van de Raad van Toezicht van het Triodos Fair Share Fonds, lid van de Raad van Toezicht van Royal Cosun en lid van de Raad van Advies van Airbus Defence and Space Netherlands. Zij is medeoprichter van Partner in Toezicht.

 • drs. H.W.M.W. (Henk) ten Cate RA MBA

  De heer drs. H.W.M.W. (Henk) ten Cate RA is verantwoordelijk voor de module ‘Finance’. Hij was werkzaam bij Unilever, Cosun, CFO van Heijmans NV, CFO van ARCADIS NV, Vice President en CFO van GEA-Grasso. Per 1.01.2016 is hij op voordracht van de Minister toegetreden tot de Raad van Bestuur van de Kamer van Koophandel. Hij had diverse commissariaten bij joint ventures.

 • dr. P.W.M. (Paul) Nobelen

  De heer dr. P.W.M. Nobelen is verantwoordelijk voor de module ‘het functioneren van de Raad van Commissarissen: juridisch kader en board room dynamics”. Paul is onder meer zelfstandig bestuursadviseur corporate governance, team audit, topstructuren en strategievragen; mediator bij conflicten binnen en tussen bestuursorganen. Tevens is hij  o.a. vicevoorzitter Raad van Toezicht Terre des Hommes Nederland.

 • drs. B. (Bert) Iedema RA

  De heer drs. A. (Bert) Iedema RA is verantwoordelijk voor de module ‘Strategie & Risk Management’. Hij heeft ruim 20 commissariaten en toezichthoudende functies vervuld in de profit en non-profit sector in 6 landen, in diverse bedrijfstakken, in verschillende eigendomsstructuren (corporate, private equity, familiebedrijf en beursgenoteerd). Was o.m. CEO van Granaria en EaglePicher, USA. Hij is thans (wederom) ondernemer en is daarnaast sparring partner van toezichthouders als het gaat om “ondernemen in overeenstemming met je geweten” en zingeving.