Actualiteiten voor Finance Professionals | Masterclass

Twee professionals in gesprek over de Masterclass Actualiteiten voor Finance Professionals

Het beroep van Registeraccountant is dynamisch en afwisselend. Daardoor blijft er in de praktijk vaak weinig tijd over voor actualisering van kennis. Toch is juist het up-to-date houden van kennis een essentiële voorwaarde voor het goed functioneren van de Accountant. Tijdens de Masterclass Actualiteiten voor Finance Professionals worden afgestudeerde RA’s in korte tijd op de hoogte gebracht van de recente ontwikkelingen binnen hun vakgebied. Hiervoor werken we bij de Erasmus Universiteit samen met docenten die topexpert zijn binnen hun domein. Hun deskundigheid garandeert een actueel programma van hoog niveau voor specialisten.

Finance professionals in gesprek met elkaar

Waarom deze Masterclass?

Mensen die eerder deelnamen aan de Masterclass Actualiteiten voor Finance Professionals zijn afgestudeerde en ervaren RA's (Register Accountants), Openbaar Accountants, Intern Accountants, Overheidsaccountants en Accountants In Business. Wij vroegen hen wat de Masterclass hen had opgeleverd; een greep uit de belangrijkste take-aways:

 • Als eerste op de hoogte van de allernieuwste IFRS-Standaarden voor de jaarrekening
 • Nieuwe inzichten om in te spelen op de wensen van de verschillende stakeholders
 • Extra handvatten om zowel een rol te spelen in de adviesfunctie als de assurance-functie
 • De laatste ontwikkelingen op het gebied van fiscale winstbepaling, renteaftrekbeperkingen, deelnemingen en fiscale eenheid
 • Alle (nieuwe) risico’s betreffende digitale veiligheid in relatie tot accountancy in beeld

De belangrijkste informatie van deze Masterclass op een rij

Investering
De investering voor dit exclusieve programma inclusief alle diners/lichte maaltijden, drankjes en documentatie tijdens de 4 modules bedraagt € 2.100,-. Het is ook mogelijk om één of meer losse modules kiezen. In dat geval hanteren wij een staffelkorting: voor één module bedragen de kosten € 600,-, voor twee modules € 1.150,-, voor drie modules € 1.650,- en voor het hele programma dus € 2.100,-. Deze bedragen zijn vrijgesteld van BTW.

Locatie
De modules worden verzorgd op een locatie in of nabij Rotterdam.

Groepsgrootte
De groepsgrootte is maximaal 25 personen. De colleges zijn interactief en er is ruimte voor onderlinge discussie.

 1. Digitale Ontwikkelingen
  De digitale ontwikkelingen gaan razendsnel, en hebben ook in de accountancy steeds vaker een aanzienlijke impact op controle- en advieswerkzaamheden. Deze module behandelt de laatste ontwikkelingen op het gebied van IT-auditing. Er zal onder andere worden stilgestaan bij de herziening van Auditing Standard ISA315; ook bespreken we de ontwikkelingen op het gebied van digitale veiligheid - cyber security - en besteden we aandacht aan de ideeën van de SEC (Securities and Exchange Commission) op de vlak. Tevens staan we stil bij de verwachtingskloof: de rol van accountants en IT-auditors in relatie tot de verwachtingen van zowel het publieke domein en de zogeheten regulators.
   
 2. Accountantscontrole, Interne Beheersing en Governance
  Zoals de oude Grieken al wisten: ‘alles stroomt en is in beweging’. Vandaag de dag geldt dit zeker voor het assurance-vak; denk bijvoorbeeld alleen al aan de betrokkenheid van de Accountant bij het jaarverslag. Integrated reporting heeft consequenties voor zowel de onderneming als de stakeholders en de Accountant. De onderneming verduidelijkt haar bestaansrecht, welke kansen en bedreigingen er zijn en hoe hier grip op gekregen kan worden. Duurzaamheid, continuïteit, fraude en de impact van IT op de onderneming en de accountantscontrole zijn onderwerpen die bij de accountantscontrole aandacht krijgen. De Accountant kan zowel de advies- als de assurance-rol pakken. Ook nieuwe mogelijkheden voor communicatie dienen zich aan: welke eisen stellen commissarissen, toezichthouders en bestuurders aan de accountantsrapportering? En hoe geven we het overleg met de toezichthouders vorm? Risicogericht samenstellen is een aandachtsgebied binnen de MKB-praktijk, en ook de nieuwe regelgeving kent dilemma’s. In deze module gaan we daarom in op recente ontwikkelingen die de professie raken.
   
 3. Externe Verslaggeving
  Na de module Externe Verslaggeving zijn de deelnemers weer helemaal op de hoogte van de actuele eisen voor zowel jaarrekening als bestuursverslag. Zo gaan we in op de meest recente wijzigingen in de wet- en regelgeving. We behandelen de nieuwe Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving die van toepassing zijn voor de jaarrekening 2023 en gaan kort in op de nieuwe IFRS-standaarden. We besteden ook aandacht aan de actuele ontwikkelingen rondom de nieuwe EU-regels voor duurzaamheidsverslaggeving, de European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Enkele van de behandelde onderwerpen zijn verder kasstroomoverzicht, verslaggeving over continuïteit, materiële vaste activa, groot onderhoud versus vervangingsinvesteringen, intercompany transacties, classificatie als eigen vermogen of vreemd vermogen, en de effectieve-rentemethode.
   
 4. FiscaliteitDit onderdeel legt de nadruk op de ontwikkelingen met betrekking tot de belastingheffing van ondernemingen, waarbij het tegengaan van het ontwijken van belastingen een belangrijke rol speelt. Tevens wordt aandacht geschonken aan ontwikkelingen op het terrein van het internationaal- en Europeesrechtelijke fiscale terrein (jurisprudentie/ontwikkelingen belastingverdragen) en het fiscaal verdragsbeleid. Last but not least schenken we met name aandacht aan een aantal nationaalrechtelijke ontwikkelingen betreffende fiscale winstbepaling, renteaftrekbeperkingen, deelnemingen en fiscale eenheid.

Drs. L. (Lennard) Hendriks RE
is Partner bij EY | staat bekend als adviseur op het gebied van IT Risk Management en interne controle voor diverse multinationals | is tevens betrokken bij NOREA | is daarnaast lid van het Curatorium voor de postdoctorale opleiding IT Audit, Compliance & Advisory aan de Vrije Universiteit van Amsterdam | kennen we ook als docent bij de Postdoctorale opleiding IT Auditing & Advisory van de Erasmus Universiteit Rotterdam | is ook als gastdocent een veelvuldig gevraagd spreker bij de Erasmus school of Accounting & Assurance

Prof. J.C.A. (Hans) Gortemaker RA
kennen we als hoogleraar Accountancy (in het bijzonder controleleer) én hoogleraar aan de Post-Master-opleiding tot Registeraccountant aan de Erasmus Universiteit Rotterdam |vervulde hier diverse bestuurlijke functies | was partner (en later adviseur) bij PWC |werd voorzitter van de Beroepsgroep Accountants PWC voor Nederland en Continentaal Europa en Lid van de International Board PWC | werkte in internationale functies op accountancygebied: IAASB, Committee on Auditing (European Commission) en de European Contact Group | bekleedt functies in het kader van bestuur en toezicht

Prof. dr. M.N. (Martin) Hoogendoorn RA
is hoogleraar Externe Verslaggeving aan de Erasmus Universiteit Rotterdam voor de Post-Master-opleidingen voor accountants en controllers | bekleedt daarnaast een functie als raadslid bij de Ondernemingskamer | is ook nog voorzitter van het Limperg Instituut | staat bekend als adviseur op het gebied van jaarrekeningvraagstukken | was onder andere partner bij EY | is voormalig voorzitter van de Raad voor de Jaarverslaggeving

Prof. dr. P. (Peter) Kavelaars
staat bekend als hoogleraar Fiscale Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam | was van 2016 – 2020 buitengewoon hoogleraar Fiscaal Recht en Economie aan de University van Curaçao | was eerder directeur/partner van het Wetenschappelijk Bureau bij Deloitte Belastingadviseurs | is momenteel Of Counsel bij Deloitte| werkte als hoogleraar aan de Universiteit van Leiden | publiceert zeer regelmatig in fiscale vakbladen en is bij diverse tijdschriften betrokken als (hoofd)redacteur | is daarnaast (mede-)eindredacteur of (mede-)auteur van diverse boeken | wordt regelmatig geïnterviewd door de media over actuele thema’s | was lid van de door de Staatssecretaris van Financiën ingestelde commissie 'Herziening Inkomstenbelasting', actief bij het Centre for European Policy Studies en lid van de wettelijke commissie Pensioenen | werkte mee aan een internationaal vergelijkend onderzoek voor het Ministerie van Financiën naar de fiscale concurrentiepositie van Nederland

Programmaleiding
De Masterclass Actualiteiten voor Finance Professionals wordt aangeboden door de Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA). Program Director van dit programma is Martin Hoogendoorn; coördinatie ligt in handen van Elja de Jong en Linda Post.

De colleges zijn op dinsdag van 16.00-20.15 uu

DatumSprekerOnderwerp
10-10-23Lennard HendriksDigitale Ontwikkelingen
31-10-23Hans GortemakerAccountantscontrole, Interne Beheersing & Governance
7-11-23Martin HoogendoornExterne Verslaggeving
21-11-23Peter KavelaarsFiscaliteit

Aan de Masterclass Actualiteiten voor de Finance Professional zijn geen specifieke toelatingseisen verbonden. Afgestudeerde Registeraccountants die op de hoogte willen blijven van de trends binnen hun vakgebied, wordt aangeraden om deze Masterclass te volgen. Ook Openbaar Accountants, ervaren RA's, Interim Accountants, Overheidsaccountants en Accountants in Business zijn na het volgen van deze Masterclass weer helemaal up-to-date.

Deelnemers ontvangen na afronding een certificaat van deelname vanuit Erasmus School of Accounting & Assurance, verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Elja de Jong MSc, Lina Rabbani MSc en drs. Linda Post

Program Coordinators

E-mailadres
esaa-acc@ese.eur.nl
Adres
Burgemeester Oudlaan 50, Van der Goot Building - Kamer M5-21
3062 PA
Rotterdam

Meer lezen over Finance? Check onderstaande blogs!

Organisaties in de digitale samenleving

Close up van een smartphone in een hand

Financieel advies maakt transitie door

Close up van een porseleinen spaarvarken waar iemand een munt in doet

Data volgens de menselijke maat

Foto van enen en nullen waarvan sommige een rood gekleurd hart vormen

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen