Masterclass Behavioral Risk voor IT-Professionals

Inleiding

Informatietechnologie heeft een grote invloed op hoe mensen risico’s inschatten en hoe we risico’s kunnen beheersen. Machines en algoritmes nemen ons werk uit handen en zetten ons op de automatische piloot. Maar weten we nog wanneer we wél moeten ingrijpen? Organisaties verwachten van hun IT-professionals dat ze de IT-risico’s beheersen en veilige systemen ontwerpen. Tegelijkertijd maken complexere IT systemen en toenemende dynamiek en afhankelijkheden tussen deze systemen het steeds moeilijker om het overzicht te behouden en de juiste beslissingen te maken.

Hierdoor worden mensen in toenemende mate gedwongen terug te vallen op hun gevoel, ervaring en intuïtie. Juist onder deze omstandigheden zijn mensen extra kwetsbaar voor systematische denkfouten, ook wel psychologische valkuilen of biases genoemd. Deze kunnen leiden tot irrationeel risicogedrag, met alle gevolgen van dien. Hoewel het nog steeds mensen zijn die uiteindelijk de beslissingen nemen over IT, krijgen juist de menselijke kant van risicogedrag en IT in de meeste organisaties nauwelijks aandacht. Krampachtig vast blijven houden aan de oude standaardmodellen van IT-beheersing blijkt in de praktijk voornamelijk een schijnzekerheid te creëren. En ook de methoden om IT-projecten uit te voeren, blijken meer dan eens onbedoeld risicogedrag in de hand te werken.

Doelgroep

Wie kunnen deelnemen?

Het programma is ontwikkeld voor IT-professionals met passie voor, of interesse in, gedrag. In het bijzonder kan het waardevol zijn voor:

  • CIO’s
  • IT-projectleiders
  • Informatiemanagers
  • IT-auditors
  • IT-controllers
  • IT-securityspecialisten

Programma

In de twee-daagse masterclass  Behavioral Risk voor IT professionals nemen wij u mee in hoe risico-inschattingen en risicobeheersing veranderen als gevolg van technologische ontwikkelingen. Prominente sprekers en vooraanstaande onderzoekers op dit vakgebied belichten dit onderwerp vanuit verschillende invalshoeken om u zo een diepgaand inzicht te verschaffen over deze veranderingen. In de masterclass wordt belicht hoe risico’s en risicogedrag veranderen in een digitale wereld die wordt gekenmerkt door toenemende Velocity, Uncertainty, Complexity and Ambiguity (het zogenaamde VUCA model) en wordt u geprikkeld om anders te denken over beheersing van risico’s waarin menselijk gedrag centraal staat. De kennis die u op doet tijdens dit executive programma zal uw kijk op IT-risico’s en het beheersen hiervan veranderen. Wanneer behavioral risk geen blinde vlek meer is, maar actief op uw netvlies staat, is het een krachtig middel dat kan leiden tot robuustere en succesvollere ontwikkeling, inrichting en beheersing van IT binnen uw eigen organisatie.  Bij uitstek dus een waardevol programma voor de IT-professional die een betere grip wil krijgen op deze veranderende risico’s en de gedragskant van zijn/haar vakgebied wil leren doorgronden.

Programmaleiding

Het programma staat onder leiding van prof.dr. Arno Nuijten (inhoud) en drs. Leon Yap RO (programmamanager). Het programma is ontwikkeld door eBridges, het expertisecentrum Behavioral Risk & Nudges van de Erasmus Universiteit Rotterdam. eBridges wordt gevormd door een internationaal team van onderzoekers op het gebied van ICT-risico’s en Gedragseconomie.

Docenten

Als docenten in dit programma treden op prof.dr. Arno Nuijten (begripsvorming en rode draad), prof.dr. Mark van Twist (inzoomend op risicogedrag vanuit het thema velocity), prof.dr. Arco van de Ven (inzoomend op risicogedrag vanuit het thema complexity), dr.ir. Bob Walrave (inzoomend op risicogedrag vanuit system dynamics perspectief) en dr. Nick Benschop.

Informatie

Het programma vindt plaats op donderdag 21 november vanaf 13.30 uur t/m vrijdag 22 november tot 16.30 uur. De deelnamekosten zijn €1.850,- (inclusief studiemateriaal, parkeerkaart, diner en lunch). Indien gewenst kunt u bij de locatie overnachten, hiervoor worden extra kosten in rekening gebracht. De locatie is Villa Augustus te Dordrecht.

  • Het programma levert 12 PE-uren op.

Contact en inschrijven

Inschrijving vindt plaats door het inschrijfformulier aan ons te retourneren. U kunt het inschrijfformulier hier downloaden.

Voor alle praktische vragen over de masterclass kunt u zich richten tot de Program Coordinator:

Mirella Stander

E-mailadres
Telefoon
010 - 408 97 35
Kamer
Van der Goot Building, Kamer M5-40
Adres

Burg. Oudlaan 50
3062 PARotterdam
Nederland

Postadres                       ESAA Erasmus Universiteit Rotterdam
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam