Masterclass Grondslagen van Geluk

 1. Introductie
 2. Programma
 3. Programmaleiding
 4. Docenten en gastsprekers
 5. Doelgroep
 6. Informatie
 7. Inschrijven
 8. Contact

1. Introductie

Wat mag u van het programma verwachten?

Geluk is van belang voor een ieder. Sommigen vinden een geweldige baan of carrière belangrijk, anderen willen succesvol zijn als ondernemer. Veel mensen willen een goede relatie met hun partner, met hun vrienden en met andere dierbaren, de meesten vinden hun gezondheid belangrijk.

Als je je afvraagt wat de gemeenschappelijke deler is, kom je uit bij geluk – levensgeluk. Zelfs nut (utility) als het ultieme economisch doel blijkt gekoppeld aan geluk. Tegelijkertijd is geluk voor velen een ontastbaar en zelfs zweverig begrip. En al helemaal binnen de economische context van organisaties. Daarom organiseert de Erasmus Universiteit de Masterclass ‘Grondslagen van Geluk’ voor een ieder die gefundeerd meer van geluk wil weten, het tastbaar wil maken en zich er vanuit zijn functie professioneel mee bezig wil houden, of dat overweegt te doen.

De Masterclass ‘Grondslagen van Geluk’ geeft een goed en helder overzicht in geluk (happiness, well-being) als psychologisch, sociologisch én macro-economisch fenomeen. Wat is geluk en wat zijn de verschillende niveaus? Is geluk meetbaar en zo ja hoe dan? Wat is de historie van het denken over geluk en wat is het toekomstperspectief?Dit zijn enkele van de vragen die aan de orde komen. De Masterclass combineert de laatste wetenschappelijke inzichten aan de hand van de World Database of Happiness, die door de Erasmus Universiteit is opgezet en wordt beheerd, met de kennis en inzichten van vooraanstaande academici en ‘thought leaders’ uit de (bedrijfs)praktijk. De Masterclass is de ideale voorbereiding op het Executive Program ‘Het Rendement van Geluk’, dat wederom in het najaar van start gaat als op het Executive Program ‘Sturen op Geluk in het publieke domein’ dat in het najaar voor het eerst zal starten.

2. Programma

Inhoud dag 1:

Wetenschap van Geluk

 • Geluk in de filosofie
 • Inleiding in de gelukswetenschap
 • Meten van geluk & World Database of Happiness
 • De wereld vraagt om geluk

Inhoud dag 2:

Bronnen van Geluk

 • Geluk in de geest van Augustinus
 • Lessen uit de positieve psychologie
 • Geluk in de genen
 • De toekomst van geluk

Naar boven

3. Programmaleiding

 • Prof.dr. Ruut Veenhoven

  Socioloog en emeritus- professor aan de Erasmus Universiteit met als leeropdracht ‘sociale condities voor menselijk geluk’. Vanwege zijn expertise en onderzoek naar factoren die van invloed zijn op subjectieve geluksbeleving staat hij bekend als de ‘geluksprofessor’. Momenteel richt zijn onderzoek zich vooral op kwaliteit van leven. Prof. Veenhoven is beheerder van de ‘World Database of Happiness’ en hoofdredacteur van de ‘Journal of Happiness Studies’.

 • Drs. Guy van Liemt RM
  Is bedrijfseconoom en executive director EHERO (Erasmus Happiness Economics Research Organization), kerndocent binnen SRM en Instituut HR Bedrijfskunde, heeft zitting in verschillende adviesraden, adviseert diverse grote ondernemingen en verzorgt lezingen onder meer over de rol van purpose binnen organisaties. Guy is in verschillende marketingfuncties werkzaam geweest voor onder meer Procter & Gamble.

4. Docenten en Gastsprekers

Vooraanstaande academici en ‘thought leaders’ uit de (bedrijfs)praktijk delen op betrokken en interactieve wijze hun kennis en ervaring met u.

5. Doelgroep

De Masterclass is ontwikkeld voor directeuren, bestuurders, ondernemers, managers, (zelfstandig) adviseurs en beleidsmakers die gefundeerd meer van geluk willen weten, meer grip op geluk willen hebben en zich er professioneel mee bezig houden, of dat overwegen te doen. De Masterclass kan los gevolg worden, en vormt een essentiële voorbereiding op de beide Executive Programs ‘Het Rendement van Geluk’ en het programma ‘Sturen op Geluk in het publieke domein’.

Naar boven

6. Informatie

Locatie en data

De Masterclass duurt twee dagen (5 dagdelen). Het programma, inclusief diner, start de eerste dag om 09.30 uur en duurt tot 18.00 uur de volgende dag. Gelegenheid tot overnachten is op de locatie aanwezig.

Data 2019
Voorjaar: 12 & 13 maart 2019*
Najaar: 10 & 11 september 2019

*Voor deelname aan de 2-daagse Masterclass op 12 & 13 maart 2019 werken wij inmiddels met een wachtlijst. U kunt zich wel direct inschrijven voor de Masterclass op 10 en 11 september 2019.

Het Rendement van Geluk

Het Executive Program ‘Het Rendement van Geluk’ is een natuurlijk vervolg op de Masterclass. Deze leergang gaat verder waar de Masterclass is geëindigd. Dit Executive Program bestaat uit 6 modules die zich concentreren op geluk in organisaties vanuit een bedrijfseconomisch perspectief. Centraal staat geluk als holistisch en bedrijfskundig concept voor organisaties (‘organisational happiness’) waarbij geluk niet alleen als werkgeluk of vanuit het werknemersperspectief zal worden opgevat, maar zal worden behandeld vanuit het perspectief van alle stakeholders. U kunt denken aan onder meer de volgende thema’s:

 • Organizational Happiness als bedrijfskundig concept (sociale transities, organisational health)

 • Gelukkige medewerkers (HR-aspecten incl. flow/engagement, autonomy, beloning, etc.)

 • Gelukkig samenwerken en innoveren met oog voor de mens (sociale innovatie)

 • Gelukkige klanten & consumptie (marketing & sales, purpose, keuzevraagstukken)

 • Gelukkige eigenaren & financiers (aandeelhouders en andere vermogensverschaffers, finance)

 • Gelukkige leiders / executives, geluk in de boardroom (leiderschapsvraagstukken)

Meer informatie over de leergang 'Het Rendement van Geluk' vindt u hier.

Sturen op Geluk in het Publieke Domein

Speciaal voor politici, bestuurders en beleidsmakers bij de landelijke, provinciale of lokale overheid dan wel bij (semi)publieke instellingen is er het Executive Program ‘Sturen op Geluk in het Publieke Domein’. Dit Executive Program bestaat uit 6 modules. Centraal staat het ontwikkelen van beleid in het publieke domein met oog voor geluk en de plaats van geluk in de beleidsmix. Nagenoeg alle beleidsterreinen komen daarbij aan bod. U kunt denken aan onder meer de volgende thema’s:

 • Overheid en geluk (politieke en maatschappelijke ontwikkelingen, invloed van de overheid op geluk, kwaliteit van de overheid, werken bij de overheid, sociaal beleid en ongelijkheid in relatie tot geluk,  wetgeving en rechtspraak)

 • Geld en geluk (economie en welvaart, financiën, inkomen en vermogen, investeren en bezuinigen, maar ook belastingen)

 • Levenskeuzes en geluk (werk en werkloosheid, kwaliteit van werk, kiezen in een meerkeuzemaatschappij waaronder de bijdrage aan geluk van consumeren, vrije tijd en recreëren, cultuur en sport, gezinsvorming, nudging, geluk en opleiding)

 • Leefomgeving en geluk (leefbaarheid verschillen in geluk tussen landen en regio’s, huisvesting, stadsplanning, ruimtelijke ordening, verkeer en natuur)

 • Zorg & welzijn en geluk (sociaal kapitaal, veiligheid, gezondheid, preventie en zorg waaronder de ggz, positieve psychologie, gedragseconomie)

 • Opvoeding & onderwijs en geluk (kinderen, ouders, leren/studeren, geluk op school en de school als voorbereiding op een gelukkig(er) leven)

Meer informatie over 'Sturen op Geluk in het Publieke Domein' klikt u hier.

Studiekosten

De kosten voor deze tweedaagse Masterclass, bestaande uit 5 dagdelen, bedragen €1.950,-. Dit bedrag is vrijgesteld van BTW. Kosten voor eventuele overnachting zijn voor eigen rekening.

Certificaat

Deelnemers ontvangen na afloop van de Masterclass een deelnemerscertificaat van ESAA Erasmus Executive Programs.

7. Inschrijven

Voor deelname aan de 2-daagse Masterclass op 12 & 13 maart 2019 werken wij inmiddels met een wachtlijst. U kunt zich wel direct inschrijven voor de Masterclass op 10 en 11 september 2019. Inschrijven voor deze Masterclass is mogelijk via het inschrijfformulier

Naar boven

8. Contact

Voor alle praktische zaken en nadere informatie omtrent de Masterclass ‘Grondslagen van Geluk’ kan men zich richten tot:

Aagje Boelhouwer

E-mailadres
Telefoon
010 - 408 15 12
Kamer
Van der Goot Building, Kamer M5-19
Adres

Burgemeester Oudlaan 50
3062 PARotterdam
Nederland

Postadres                       ESAA Erasmus Universiteit Rotterdam
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam
Aagje Boelhouwer
 • Erasmus School of Accounting & Assurance is als onderwijsinstelling erkend door de NBA en is daardoor gerechtigd PE-uren toe te kennen aan onderwijsactiviteiten. Het aantal PE-uren voor deze Masterclass bedraagt 15 uren.