Masterclass Professionals in de Zorg

Experimenteren in de zorg doe je zo!

Inhoud van deze pagina

  1. Introductie
  2. Doelgroep
  3. Programma
  4. Sprekers & Programmaleiding
  5. Informatie

De Masterclass Professionals in de Zorg is een serie van vijf modules waarin op innovatieve wijze wordt ingegaan op de thema’s zorgfinanciering en de dilemma’s en obstakels waar professionals dagelijks mee te maken hebben. De thema’s worden belicht vanuit de combinatie theorie & praktijk en zijn interactief & interdisciplinair.

Download de brochure

1. Introductie

De zorgfinanciering moet simpeler, professionals moeten handen aan het bed hebben en geen formulieren invullen. Inschattingen van professionals moeten leidend zijn bij keuzes. Patiënten moeten beter betrokken worden bij preventie, behandeling en herstel. Kwaliteit van leven dient voorop te staan bij beslissingen. Over al deze principes is ogenschijnlijk brede consensus, maar het blijkt lastig voor organisaties om hier werkelijk stappen te maken en om vrijheid te rijmen met betaalbaarheid.  

2. Doelgroep

De Masterclass Professionals in de Zorg is ontwikkeld voor beslissers in de zorg, geschikt voor alle niveaus, zowel in curatieve zorg, langdurige zorg, eerste lijn als GGZ. Vooral geschikt voor mensen die zichzelf en/of hun omgeving willen veranderen maar daarvoor nu obstakels ondervinden. 

De professionals leren van deze Masterclass hoe ze zelf het verschil kunnen maken door een combinatie van analytisch denken over de zorg en pragmatisme. 

3. Programma

Iedere moduledag start om 16:00 uur en duurt tot 21:00 uur (inclusief pauze en maaltijd) op de donderdag en vindt plaats op de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De Masterclass Professionals in de Zorg bestaat uit vijf modules die u in een periode van twee maanden volgt. 

Module overzicht Masterclass Professionals in de Zorg

Module

Data 2017: nader te bepalen

1. Zorgeconomie in vijf stappen 
2. Dilemma's rond kwaliteit van leven en sterven 
3. Experimenteren met beleid 
4. Samenwerken of concurreren? 
5. Wat kan ik zelf doen aan administratieve lastposten?
Benutten collectieve intelligentie: gestructureerde chaos
 

Programma inhoud

Module 1

 

Zorgeconomie in vijf stappen

Datum

 

2017, nader te bepalen

Docent

 

Dr. Marcel Canoy

Leerdoel

 

Analytisch denken over de zorg

Elk probleem in de zorg kan met behulp van dezelfde vijf stappen onderzocht worden. Het voordeel is een analytisch kader gecombineerd met praktijk. Het kader heb je omdat je elke keer dezelfde stappen zet, de praktijk omdat je het toepast op concrete voorbeelden en daardoor gedwongen wordt altijd context mee te wegen.

Zorgbeslissers worden uitgedaagd hun dagelijkse problemen analytisch aan te pakken met behulp van eenvoudig te hanteren stappen.

Economie gaat niet over geld, maar over relaties.

Masterclass Professionals in de Zorg

Module 2

 

Dilemma's rond kwaliteit vna leven en sterven

Datum

 

2017, nader te bepalen

Docent

 

Dr. Marcel Canoy
Jannette Spiering

Leerdoel

 

Hoe leer je verschillende risico’s te wegen en te managen

Streven naar eenvoud en vertrouwen op de professionaliteit van zorgverleners heeft consequenties. Het kan betekenen dat zorgverleners verschillende typen risico's afwegen. De kwaliteit van leven kan alleen bediend worden door risico's op andere domeinen te lopen, vooral bij maatschappelijke acceptatie van sterfelijkheid. Volgens Atul Gawande ('Being Mortal') is maatschappelijke en individuele moed nodig om sterfelijkheid te accepteren en vooral de gevolgen ervan onder ogen te zien. Dat betekent de verschillende risico's eerlijk en open afwegen. De vrijheid van ouderen of gehandicapten beperken verkleint het zichtbare risico, maar gaat onherroepelijk ten koste van een minder zichtbaar, maar veel groter risico: verpietering, betutteling en onvrijheid. De beslissing om niet meer te behandelen aan het eind van het leven van een terminale patiënt kan menswaardig zijn maar wordt door de familie niet altijd op waarde geschat.

‘Video: Hogewey, village only for people with dementia’

Beslissers in de zorg worden in deze module geconfronteerd met concrete dilemma's over sterfelijkheid en kwaliteit van leven naar aanleiding van de ervaringen met Hogewey, een instelling voor demente ouderen.

Module 3

 

Experimenteren met beleid

Datum

 

2017, nader te bepalen

Docent

 

Prof.dr. Robert Dur

Dr. Marcel Canoy

Leerdoel

 

Do’s en don’t van experimenten in het algemeen en in de zorg in het bijzonder.
Wat levert het ons op?

Een markteconomie is gebaseerd op ‘trial and error’ en leren van fouten. De wereld is te complex om centraal te plannen. Dat geldt ook voor de zorg. Maar in de zorg kunnen fouten duur zijn. In bepaalde gevallen zelfs leiden tot de dood van patiënten. Maar hoe zorgen we ervoor dat we toch kunnen leren van fouten? De gedragseconomie heeft de afgelopen jaren een grote vlucht genomen. Ook op de zorg zijn er tal van experimenten gedaan in binnen- en buitenland. Robert Dur, hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam en expert op het gebied van gedragseconomie en experimenten geeft college. Voorbeelden van gedragseconomie, bij preventie/gezond leven, eigen risico of keuze polissen, worden gegeven.

In deze module wordt een concreet experiment in Amsterdam-Noord besproken: wat kan er bereikt worden door dingen anders te doen. 

Nudge, the Animation: Helpin people make better choices

Masterclass Professionals in de Zorg

Module 4

 

Samenwerken versus concurreren

Datum

 

2017, nader te bepalen

Docent

 

Prof.dr. Mathieu Weggeman
Drs. Ard Leferink

Leerdoel

 

Beslissers in de zorg leren naar aanleiding van concrete voorbeelden hoe samenwerken en concurreren te combineren.

In de zorg moeten ook zorgaanbieders met elkaar de strijd om de patiënt voeren in het huidige systeem. Liefst op basis van kwaliteit. Maar vaak is het beter om samen te werken. Sluit het een het ander uit? En wat mag er wel en niet van de Autoriteit Consument en Markt? Op basis van concrete voorbeelden van een ziekenhuisfusie en een samenwerking worden theorie en praktijk verbonden.

Video: Kartels gaan nooit onopgemerkt.

Module 5

 

Wat kan ik zelf doen aan administratieve lastposten?
Benutten collectieve intelligentie: gestructureerde chaos.

Datum

 

2017, nader te bepalen

Docent

 

Dr. Marcel Canoy

Leerdoel

 

Hoe zorg je ervoor dat je zelf dingen kan veranderen door van andere 
organisatie en ervaringen te leren

Bij het streven naar eenvoud wordt vaak naar de overheid of de toezichthouders gewezen. Zij maken ons leven zuur! Los van overheden en toezichthouders is het ook nuttig in de spiegel te kijken en te bezien wat we zelf kunnen doen. Anders dan andere modules kent deze dag geen theorie-praktijk format. Om effectief in de spiegel te kijken gebruiken we een beproefde methode van de gestructureerde chaos. Deelnemers mogen zelf een bepalen hoe ze eenvoud gaan bereiken. Door onze collectieve intelligentie te benutten worden problemen transparant en kunnen oplossingen tot stand komen doordat iedereen een stukje van de puzzel legt.

4. Sprekers & Programmaleiding

  • Dr. Marcel Canoy, distinguished lecturer of Erasmus School of Accounting & Assurance, is lid van de Adviescommissie Pakket (zorginstituut NL), adviseur van Autoriteit Consument en Markt (ACM), columnist van het Financieele Dagblad en Zorgvisie en voorzitter van Longkanker Nederland. Eerder was hij werkzaam bij het Centraal Planbureau, was hij chief economist bij Ecorys, hoogleraar zorgeconomie bij TILEC Universiteit Tilburg, auteur van het boek 'De Triple-A Econoom – voorbij cijfers en cynisme' en economisch adviseur bij Bureau of European Policy Advisers (BEPA), de denktank van voormalig Europese Commissie President Barroso.

  • Prof.dr. Robert Dur is hoogleraar Economics of Incentives and Performance bij de capaciteitsgroep Algemene economie van de Erasmus School of Economics. Dur promoveerde in 2000 cum laude aan de Erasmus Univeristeit Rotterdam, ontving in datzelfde jaar een Vidi-beurs van NWO en won de Erasmus Universiteit Onderzoeksprijs in 2001. Hij doet theoretisch en veld-experimenteel onderzoek naar het gedrag van mensen op de werkvloer en in de buitenruimte, meestal in samenwerking met bedrijven en overheidsorganisaties. Zijn onderzoek is gepubliceerd in toonaangevende tijdschriften waaronder American Economic Review, Economic Journal, Journal of Labor Economics, en Management Science. Daarnaast is hij associate editor van het tijdschrift Economics of Governance en als research fellow verbonden aan het Tinbergen Instituut, het CESifo in Munchen en het IZA in Bonn. Naast zijn vakken in Rotterdam, doceerde hij aan universiteiten in Milaan, Moskou, Oxford en Wenen.

  • Ard Leferink is management Consultant & Business Developer bij Cappe voor diverse ICT opdrachten ( o.a. landelijk Elektronisch Patiënten Dossier). Hij is mede oprichter en allround adviseur Stichting Buurtzorg Nederland en mede oprichter en adviseur van het IT bedrijf Ecare Services. Daarvoor was Informatiemanager bij Carint Reggeland Groep. Hij heeft diverse onderscheidingen ontvangen voor het Buurtzorg concept in binnen- en buitenland en voor Ecare Services. Zijn doel is de menselijke maat terug te brengen in de organisaties. Volgens hem moet het organiseren gaan over vakmanschap of over het faciliteren van vakmanschap.

  • Jannette Spiering werkt sinds 1982 bij de Vivium Zorggroep en haar rechtsvoorgangers. Jannette heeft de bedrijfskundige- en gastvrijheidszorgaspecten van haar opleiding leidend laten zijn bij het vormgeven van de organisatie van de zorg. Allereerst in de facilitaire dienstverlening en vanaf 2001 als eindverantwoordelijk directeur voor verpleeghuis Hogewey in Weesp. Sinds 2001 is zij voor Vivium Zorggroep eindverantwoordelijk voor intra- en extramurale zorg in Weesp en omgeving. Sinds januari is zij verantwoordelijk voor alle intramurale psychogeriatrische zorg van Vivium . Zij is een van de grondleggers van de ontwikkeling en implementatie van het concept genormaliseerd kleinschalig wonen in leefstijl voor mensen met dementie. Zij heeft diverse renovatie- en nieuwbouwprojecten begeleid waaronder De Hogewey in Weesp. Jannette Spiering maakt deel uit van het concernoverleg van de Vivium Zorggroep.

Programmaleiding

Economie in vijf stappen m.b.v. Robinson Crusoë

Masterclass Professionals in de Zorg

5. Informatie

Locatie Programma

Campus letters

De locatie van het programma is Campus Woudestein van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Van der Gootbuilding, zaal M-30.

Adres: Burg. Oudlaan 50 te Rotterdam.

Cursusgeld & Inschrijven

Het cursusgeld voor de 5-daagse Masterclass bedraagt € 3.850,- (vrijgesteld van btw) en is inclusief koffie/thee, maaltijden en uitrijkaarten.

De mogelijkheid bestaat ook om losse modules af te nemen: in dat geval bedraagt het cursusgeld € 825,- per module.

Download het inschrijfformulier van de Masterclass Professionals in de Zorg

Certificaat

De deelnemers ontvangen een certificaat van deelname van de Erasmus Universiteit.
 

Contact

Voor alle praktische zaken en nadere informatie over de Masterclass kunt u contact opnemen met de Program Coordinator Jacqueline Kraft van Ermel. 

Telefoon:

010- 408 28 64 of 06-47030685

E-mail:

kraft@ese.eur.nl

Postadres:

ESAA
Tinbergen Building, kamer H13-10
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam

Bezoekadres:

Burgemeester Oudlaan 50
Kamer H13-10
3062 PA Rotterdam