Masterclass voor Finance Professionals

Inhoud van deze pagina

 1. Introductie
 2. Programma
 3. Modulevoorzitters
 4. Programmaleiding
 5. Doelgroep
 6. Informatie
 7. Inschrijven
 8. Contact

1. Introductie

Deelname aan de Masterclasses van ESAA is meer dan alleen het opdoen van kennis en inzichten vanuit de wetenschap. Er is volop ruimte voor het inbrengen van eigen casuïstiek, interactie en reflectie. Deelnemers worden uitgedaagd om hun manier van denken en doen te spiegelen aan state-of-the-art kennis, gebracht door betrokken hoogleraren, experts en ‘thought leaders’. Deelnemers staan open voor verdieping en zien de toegevoegde waarde van het delen van kennis en ervaringen.

Deze Masterclass van de Erasmus Universiteit Rotterdam is speciaal ontwikkeld voor de finance professional die zijn vaktechnische kennis wil verbreden en verdiepen met onderwerpen die in toenemende mate van belang zijn voor zijn functie-uitoefening.

2. Programma

Het programma van de Masterclass 'Finance Professionals' in het najaar van 2019 is op dit moment nog niet bekend. Onderstaand vindt u ter informatie het programma van 2018.

Module 1 – Risicomanagement

Dinsdag 9 oktober 2018
Modulevoorzitter: drs. Cees Visser CIA CRMA
Sprekers: drs. Simone Heidema RA en Jack de Kreij RA CMA

Finance professionals wordt vaak gevraagd een actieve bijdrage te leveren aan het versterken van het risicomanagement binnen hun organisatie. Daarbij is het voldoen aan op dat gebied vigerende wet- en regelgeving vaak een uitdagende, noodzakelijke voorwaarde maar vrijwel nooit voldoende voor duurzaam, bedrijfsmatig succes. 

In deze module worden praktische handvaten aangereikt om risicomanagement te (her-) positioneren van een van buiten opgelegde complianceverplichting naar een krachtig managementinstrument. Daarbij zal vooral aandacht worden besteed aan de gebieden waar letterlijk en figuurlijk nog veel winst geboekt kan worden. 

Ook wordt uitgebreid stil gestaan bij de van belang zijnde invalshoeken voor commissarissen bij het toezicht op en beoordeling van de effectiviteit van lange termijn waardecreatie en het daarmee samenhangende risico- en opportunitymanagement.

Thema’s en leerdoelen
•    Recente ontwikkelingen op het gebied van risicomanagement en interne beheersing.
•    De rol van risicomanagement bij strategieontwikkeling en -uitvoering;
•    Veel voorkomende ‘mentale valkuilen’ bij de managementboordeling van risico’s;
•    Een in de praktijk bewezen filosofie, methodologie en tool-set voor het begrijpen en stimuleren van gedragsverandering van mensen in een organisatie; van ‘we moeten’ naar ‘we willen’;
•    De belangrijkste aandachtspunten bij het toezicht op risicomanagement door commissarissen.
 

Module 2 –  Dilemma's en ons onvolkomen brein

Dinsdag 6 november 2018
Modulevoorzitter: prof.dr. Frans van der Meché
Sprekers: prof.dr. Paul van Geest en drs. Max Wildschut

In ons werk worden routinehandelingen onderbroken door dilemma’s. Ons brein is daarvoor geëquipeerd. Het gaat om kleine dilemma’s: wil ik koffie of thee? Maar ook om grote dilemma’s: kan ik deze investering doen of niet, is hier sprake van fraude of niet? Helaas moeten wij bij al deze dilemma’s werken met hetzelfde brein als enkele duizenden jaren geleden, ook wel het savannebrein genoemd. Wat betekent dit dan voor onze dagelijkse beslissingen? Wat betekent het voor ons leiderschap?

In deze masterclass wordt ingegaan op de werkwijze van ons brein. Hoe zit het in elkaar en hoe reageert het in bepaalde situaties, bijvoorbeeld onder stress en hoe benadert het dilemma’s? Hebben we eigenlijk wel een vrije wil?

Prof.dr. Paul van Geest zal ingaan op de gedachten van Augustinus, kerkvader van rond de vierde eeuw, hoe keek deze al aan tegen dezelfde vragen maar dan in zijn tijd? Tot slot zal drs. Max Wildschut, evolutionair psycholoog, specifiek ingaan op onze leiderschapsmogelijkheden vanuit het denken over ons savannebrein.

Thema’s en leerdoelen
•    Inzicht in de werking van ons brein in relatie tot ons gedrag;
•    Welke biases zijn inherent aan ons brein?;
•    Relativeren van de rationele modellen door reflectie over de ratio;
•    Inzicht in de evolutionaire rol van leiderschap.
 

Naar boven

Module 3 –  Financiering

Dinsdag 20 november 2018
Modulevoorzitter: drs. Henk ten Cate MBA RA

‘Winst is één, maar cash is iets anders’ en ‘organisaties gaan failliet vanwege cashgebrek, niet vanwege verliezen’. Het is dan ook van belang om goed het waarom, wat en hoe van financiering te begrijpen. Daarvoor zal een praktisch financieel framework worden behandeld en worden ingegaan op de samenhang van zeven financieringsvraagstukken die de financiële structuur bepalen.

Vervolgens wordt stil gestaan bij de agenda van de CFO/treasurer zoals een bankier die ziet, waarbij het kredietverleningsproces bij banken aan de orde komt (convenanten) inclusief de werkwijze bij de afdeling Bijzonder Beheer / Kredieten. Een ervaren treasurer zal inzicht geven in zijn dagelijkse praktijk. Een bankier zal ingaan op de financiering van een familiebedrijf met een grote financiering en onrust en ruzie in de familie. De onderwerpen worden behandeld door drie praktijkdocenten. Zij schuwen echter niet om de verbinding te leggen tussen praktijk en theorie. 

Enige bekendheid met debt/EBIT ratio’s en gangbare financieringskennis als behandeld in het Financieel Dagblad wordt bekend verondersteld.

Thema’s en leerdoelen
•    Onderkennen hoe wezenlijk financiering voor een organisatie is en de rol van kernspelers daarbij; 
•    Inzicht krijgen in de vraagstukken die de financiële structuur van een organisatie bepalen;
•    Het kredietverleningsproces bij banken;
•    De financiering van een familiebedrijf in een spannende situatie;
•    De dagelijkse praktijk van treasury management. 
 

Module 4 –  Ondernemerschap in de ondernemerschapseconomie

Dinsdag 4 december 2018
Modulevoorzitter: prof.dr. Roy Thurik
Spreker: dr. Ferdinand Jaspers

Ondernemerschap is overal. In nieuwe kleine bedrijven en in grote bestaande bedrijven. Niemand ontkomt eraan om ondernemerlijk te zijn. Er is wel gezegd dat in de 21e eeuw louter de ondernemerlijken overleven. 

Allemaal makkelijk gezegd en wie vindt dit niet? Maar wat is ondernemerschap eigenlijk? Hoe komt het tot uiting bij grote bedrijven? Wat is ondernemerlijk gedrag? Waarom praten we tegenwoordig over de ondernemerschapseconomie? Hoe hangt het samen met begrippen als innovatie en creativiteit? Is het goed voor economische groei? In deze module zal er uitgebreid ingegaan worden op het begrip ondernemerschap in de huidige economie.

Thema’s en leerdoelen
•    Van de 'managed' economie naar de ondernemerschapseconomie;
•    Ondernemerschap bij kleine bedrijven;
•    Ondernemerschap bij grote bedrijven;
•    Ondernemerschap en innovatie;
•    Ondernemerschap en creativiteit.
 

Naar boven

3. Modulevoorzitters

De modulevoorzitters van de Masterclass 'Finance Professionals' in het najaar van 2019 zijn op dit moment nog niet bekend. Onderstaand vindt u ter informatie de module voorzitters van het programma in 2018.

Drs. Cees Visser CIA CRMA is Director Corporate Development bij Koninklijke Boskalis Westminster N.V. Naast de verantwoordelijkheid voor de portefeuille corporate strategy & business development, is zijn inzet mede gericht op het verder versterken van het risicomanagement binnen de groep. Tot december 2014 was hij partner van EY. Vanuit die rol adviseerde hij een groot aantal, veelal beursgenoteerde ondernemingen op het gebied van corporate governance, risicomanagement en interne audit. De vele publicaties van zijn hand vormen een weergave van zijn praktijkervaring met deze materie.

Prof.dr. Frans van der Meché startte zijn carrière in de fundamentele neurowetenschap in het huidige Erasmus MC. Later was hij hoofd van de afdeling Neurologie en in 2001 trad hij toe tot de Raad van Bestuur van het Erasmus MC, waar hij gedurende vijf jaar onder andere de financiële portefeuille vervulde. Na zijn vertrek uit het Erasmus MC in 2010 vervult hij toezichthoudende functies en is hij wetenschappelijk directeur van de executive leergang Het Brein in de Boardroom binnen EURAC BV.

Drs. Henk ten Cate MBA RA is bijna tien jaar werkzaam geweest voor Unilever in meerdere financiële functies in binnen- en buitenland. Vervolgens heeft hij financiële- en HR directiefuncties bekleed binnen Coöperatie Cosun/DuikerUnie, als CFO van Heijmans NV en CFO van ARCADIS NV. Daarna als CFO en Vice President van Royal GEAGrasso N.V. Sinds 2016 is Henk ten Cate lid van de Raad van Bestuur van de (gefuseerde) Kamers van Koophandel waar een majeure transitie plaats vindt.

Prof.dr. Roy Thurik is emeritus hoogleraar ‘economics and entrepreneurship’ aan de Erasmus School of Economics en emeritus hoogleraar ‘ondernemerschap van kleine bedrijven’ aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is hij hoogleraar ‘entrepreneuriat et économie’ bij de Montpellier Business School in Frankrijk. Zijn onderzoek is gepubliceerd in meer dan 200 artikelen in gerenommeerde internationale academische tijdschriften. Hij heeft bovendien veel bedrijven en (internationale) instituten geadviseerd.

4. Programmaleiding

Prof.dr. Martin Hoogendoorn RA is hoogleraar Externe Verslaggeving aan de Erasmus Universiteit Rotterdam voor de Post-Master opleidingen tot Registeraccountant en Registercontroller. Tot 1 juli 2014 was hij partner vaktechniek bij Ernst & Young Accountants. Hij heeft diverse artikelen en boeken op zijn naam staan. Voorts is hij raad-plaatsvervanger bij de Ondernemingskamer en bijzonder raadsadviseur jaarrekeningenrecht bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Tot 1 januari 2007 was hij voorzitter van de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Prof.dr. Maarten Pronk is hoogleraar Externe Verslaggeving aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en director vaktechniek bij EY. Eerder werkte hij vijf jaar als waarderingsdeskundige bij PwC en is hij verbonden geweest aan de Universiteit van Tilburg. Maarten heeft publicaties over de communicatie van financiële informatie in toonaangevende onderzoekstijdschriften en in andere bladen.

Naar boven

5. Doelgroep

Deze Masterclass is gericht op ervaren professionals met een academische vooropleiding, zoals:

 • registeraccountants (zowel werkzaam bij accountantskantoren, in het bedrijfsleven of de overheid)
 • (register)controllers
 • CFO’s
 • financieel directeuren

6. Informatie

U kunt zich inschrijven voor alle modules gezamenlijk, maar ook voor individuele modules. Elke module vindt plaats op een dinsdag van 14.00 – 21.00 uur, inclusief diner.

Locatie

Alle modules vinden plaats op de Erasmus Universiteit Rotterdam, campus Woudestein.

Klik hier voor een routebeschrijving.

Kosten

De gehele Masterclass van 4 modules kost € 3.550,- vrij van btw*.
Een losse module kost € 950,- vrij van btw*.

(*) De genoemde prijzen zijn inclusief diner en parkeerkaart.

Naar boven

7. Inschrijven

De groepsgrootte is maximaal 18 personen. De modules zijn interactief en er is ruimte voor onderlinge discussie.

Download hier het inschrijfformulier

8. Contact

Voor alle praktische zaken en nadere informatie omtrent de opleiding kan men zich richten tot:

Opleidingscoördinatiecentrum

E-mailadres
Telefoon
010-4082244
Kamer
M5-21
Ruimte
Van der Goot Building | Building
Adres

Postbus 1738
3000 DRRotterdam
Nederland

 • De Erasmus School of Accounting & Assurance is als onderwijsinstelling erkend door de NBA en gerechtigd PE-uren toe te kennen voor deelname aan haar opleidingen. Elke module levert 6 PE-uren op. De gehele Masterclass levert in totaal 24 PE-uren op.