Masterclass Tijd

1. Introductie

Tijd beheerst ons dagelijkse leven en kan zowel sleur als stress opleveren. In de economie, organisaties en managementwereld domineert de kloktijdoriëntatie, een opvatting van tijd waarin de veranderlijkheid en vergankelijkheid van alles en iedereen niet worden verdisconteerd.

Naast de lineaire visie is het van groot belang oog te hebben voor het terugkerende of circulaire van tijd.

Tijdens deze masterclass wordt een andere, bredere oriëntatie op tijd aangeboden vanuit filosofie, theologie, psychologie en organisatiekunde. We besteden aandacht aan vragen zoals:

 • Welke alternatieven zijn er voor de kloktijd en wat zou een andere opvatting van tijd betekenen voor onze visie op mens, werk en economie?
  Hoe werkt de 24/7 economie in mijn bedrijf en voor mij persoonlijk?
 • Wordt in mijn bedrijf voldoende aandacht besteed aan het nut en de noodzaak van rust als bron?
 • Welke rol speelt tijd in mijn organisatie? Wat zijn de aspecten van tijd op het gebied van strategie, verandermanagement, groepsdynamica en menselijke drijfveren?
 • Welke rol speelt tijd in mijn verdienmodel?
 • Hoe ga ik om met uitstelgedrag?  

2. Doelgroep

Dit programma is bedoeld voor nieuwsgierige en ervaren professionals, leiders op C-level, bestuurders, toezichthouders, commissarissen, adviseurs en beïnvloeders met een academisch denk- en werkniveau.

Naar boven

3. Programma

De masterclass vindt plaats op 28 oktober van 13.00 – 19.00 uur inclusief maaltijd. Het aantal deelnemers is maximaal 15. De volgende thema’s komen onder andere aan de orde:  

Zonnetijd versus klokkentijd.

In het begin van het oude boek Genesis wordt geschreven over de schepping van de wereld met daarin de scheiding tussen dag en nacht. Dat betekent ritme, afwisseling en voortgang. Voordat de mechanische klok werd uitgevonden, leefden mensen met zonnetijd. Nu met de klok. We gaan in op het dag/nachtritme, het feit dat er in de zomer een langere productiviteit was (langer licht en in de winter geen kunstmatig licht). De mens heeft een biologische klok die we nu met kunstmatig licht en bijvoorbeeld intercontinentale vluchten manipuleren.  De weekindeling is 24/7 geworden. Hoe staat dit in verhouding tot de werkers van het laatste uur en de opdracht “6 dagen zult gij arbeiden en de 7e dag rusten (6+1)?”.

Rust en vertrouwen.

Rusten vraagt kennelijk vertrouwen en dat is lastig. We leren uit het tweede boek van Mozes ‘Exodus 16’ dat we bij rust moeten vertrouwen dat het goed komt en dat het menselijk is om met een dagmaat te leven. In Prediker en het Nieuwe Testament vind je ook vele verwijzingen naar tijd. Zoals over (eeuwige) rust, want de oneindige tijd is voor mensen te abstract.

De zin van rust?

Wat kunnen we leren van het leven van de Benedictijner monniken? Hoe zij leven in het ‘nu’ en niet in het verleden of de toekomst. Hun manier van leven staat in schril contrast met het huidige termijn denken met onze 13e maand, jaaraangiftes, maandelijkse loonheffing, aangiftes et cetera.  En wat is de invloed van multi-tasken?

Als je mij niet vraagt wat tijd is, weet ik het.

Aristoteles en Augustinus reflecteerden ruimschoots op tijd. Over verleden-heden-toekomst en vragen als: ‘bestaat het heden en is herinnering een tijd waarin je kunt wonen?’

En verder praten we over:

 • Subjectieve tijd versus objectieve tijd
 • Het denken over tijd en hoe daar tegenaan gekeken werd door verschillende bronnen.
 • De sociale en sociologische functie van tijd met de verbinding van tijd en het civilisatieproces. Hoe werkt dat in de moderne economie en met de prikklok?
 • Uitstelgedrag. Waarom vermijden mensen taken, zelfs als ze weten dat het negatieve gevolgen kan hebben?

Naar boven

 4. Docenten

 • Prof.dr. Cornelis (Kees) van der Kooi is emeritus hoogleraar systematische theologie aan de VU en als Distinguished Lecturer verbonden aan ESAA. Hij is een internationale autoriteit op het gebied van de denkwereld van Calvijn en diens nazaten. Deze traditie heeft tot op heden grote invloed door haar visie op God, mens en maatschappij. Hij participeert actief in diverse projecten op het grensvlak van theologie, economie en samenleving.

 • Dr. Joyce Rupert is als onderzoeker en docent verbonden aan de Erasmus School of Accounting & Assurance en Nyenrode Business Universiteit, en werkt vanuit haar eigen onderzoeks- en adviesbureau Work with Joy. Haar onderzoek richt zich op menswaardig management, liefdevol organiseren, diversiteit en teamsamenwerking en leiderschap in verandermanagement. Zij behaalde in 2003 haar doctoraal Personeelwetenschappen aan de Universiteit van Tilburg en promoveerde in 2010 aan de vakgroep Sociale- en Organisatiepsychologie van de Universiteit Leiden op het leren van divers samengestelde (faultline) teams.

5. Programmaleiding

 • Dr. Antoinette Rijsenbilt (1968) heeft bijzondere interesse in vraagstukken waarin economie, leiderschap, governance en psychologie samenkomen. Zij heeft diverse financiële functies vervuld, zowel in complexe internationale organisaties als in het Nederlandse MKB. Zij behaalde haar doctoraal bedrijfseconomie in 1991 en haar doctoraat in 2011. Daarnaast studeerde zij psychologie aan de UvA en behaalde een bevoegdheid tot 1e graad docent economie aan de VU. Vanaf 2009 is zij verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Haar onderzoek richt zich op de persoonlijkheid (in het bijzonder op de narcistische persoonlijkheid) van bestuurders en de effecten daarvan op de bedrijfsvoering.

6. Informatie

De masterclass vindt plaats op een locatie in het midden van het land op woensdag 28 oktober van 13.00 – 19.00 uur inclusief maaltijd.

Het maximaal aantal deelnemers is 15. De kosten bedragen in totaal € 850,= vrij van btw. U ontvangt 4 PE-uren.

Als u interesse heeft om aan de masterclass deel te nemen dan kunt u een inschrijfformulier opvragen bij Marisca Stolp door een mail te sturen naar stolp@ese.eur.nl

Naar boven

7. Contact

Marisca Stolp

 • E-mailadresstolp@ese.eur.nl
  Mobiel

  06 - 11 11 94 73

  Kamer

  Van der Goot Building, Kamer M5-32
  Bezoekadres ESAA Erasmus Universiteit Rotterdam
  Burgemeester Oudlaan 50
  3062 PA Rotterdam
  Postadres Postbus 1738
  3000 DR Rotterdam

   

 • Erasmus School of Accounting & Assurance is als onderwijsinstelling erkend door de NBA en is daardoor gerechtigd PE-uren toe te kennen aan onderwijsactiviteiten waaronder Leiderschap vanuit wetenschappelijk perspectief.