Valuation voor Accounting Professionals

1. Introductie

Waarderingen zijn belangrijk voor een jaarrekening. Een deel van de bezittingen en schulden staat tegen fair value in de balans. Voor sommige andere posten moet de fair value toegelicht worden. Daarnaast spelen waarderingen een belangrijke rol bij het bepalen van bijzondere waardeverminderingen en het verwerken van overnames.

Veel waarderingen voor de jaarrekening worden uitgevoerd door specialisten. Echter ook als specialisten ingeschakeld worden, is het belangrijk dat accounting professionals de waarderingen begrijpen. Die kennis is belangrijk voor de aansturing van de specialisten en de beoordeling van de uitgevoerde werkzaamheden.

Het doel van deze masterclass is het geven van inzicht in de waarderingen die uitgevoerd worden in het kader van de jaarrekening met een focus op de verwerking van overnames, impairment testing en de waardering van financiële instrumenten. Daarbij ligt de nadruk op het waarderen, maar de relevante verslaggevingsaspecten komen ook aan bod.

2. Doelgroep

Accountants, controllers en andere finance professionals die hun kennis van jaarrekening gerelateerde waarderingen willen verdiepen.

3. Modules

Module 1:

Basisprincipes van waarderen en waarderingsmethoden

Docent:

Dr. R. (Ronald) Huisman
Prof.dr. M. (Maarten) Pronk

Datum:

Donderdag 4 november 2021

Tijd:

14.00-21.00

Inhoud

 • Introductie
 • Verschil waarde eigen vermogen en waarde onderneming
 • Waarderingsmethoden
  • Dividend discount model
  • Discounted cash flow model
   • Discontering
   • Cash flows
   • Restwaarde
   • Model
  • Multiples

Module 2:

Purchase price allocations

Docent:

Ir. F. (Frank) de Lange 

Prof.dr. M. (Maarten) Pronk

Datum:

Donderdag 18 november 2021

Tijd:14.00-21.00

Inhoud

 • Verslaggevingsaspecten – high level
 • Waardering immateriële vaste activa (R&D, klantrelaties, merknamen, etc)
  • Market approach
  • Income approach
   • Relief-from-royalty method
   • Incremental cash flow method
   • Multi-period excess earnings method
  • Cost approach
 • Waardering contingent liabilities
 • Waardering contingent consideration

Module 3:

Impairment testing

Docent:

Ir. F. (Frank) de Lange

Prof.dr. M. (Maarten) Pronk

Datum:

Donderdag 2 december 2021

Tijd:14.00-21.00

Inhoud

 • Verslaggevingsaspecten – high level
 • Fair value less costs of disposal
 • Value-in-use
 • Verschillen FVLCOD en ViU
 • Aandachtspunten
  • Investeringen op lange termijn
  • Leases
  • Voorzieningen, pensioenen en andere verplichtingen
  • Pre-tax discount rates

Module 4:

Financiële instrumenten

Docent:

Dr. R. (Ronald) Huisman
Prof.dr. M. (Maarten) Pronk

Datum:

Donderdag 16 december 2021

Tijd:14.00-21.00

Inhoud

 • Waardering schuldinstrumenten
 • Waardering eigen vermogeninstrumenten
 • Afgeleide financiële instrumenten (opties, swaps, futures etc)

4. Sprekers

Dr. R. (Ronald) Huisman

Ronald Huisman is associate professor Finance aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast is hij een ervaren ondernemer op het gebied van energy finance. Ronald is gepromoveerd aan de Universiteit van Maastricht. Zijn onderzoek richt zich op financiële markten en energy finance. Hij heeft meerdere prijzen gewonnen op het gebied van onderwijs en hij is auteur van talrijke publicaties in internationale wetenschappelijke tijdschriften.

Ir. F. (Frank) de Lange

Frank de Lange is partner Valuations bij PwC en een expert op het gebied van waarderingen om een overname te verwerken in een jaarrekening (purchase price allocation) en om bijzondere waardeverminderingen vast te stellen (impairment testing). Daarnaast heeft hij veel kennis van en praktische ervaring met andere soorten waarderingen. Frank studeerde technische bedrijfskunde aan de Universiteit van Twente en economie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Prof.dr. M. (Maarten) Pronk

Maarten Pronk is hoogleraar Financial Accounting aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast is hij associate partner bij EY waar hij zich richt op complexe verslaggevingsvraagstukken. Eerder maakte hij vijf jaar deel uit van de Valuationspraktijk van PwC. Maarten is gepromoveerd aan de Universiteit van Tilburg en heeft verschillende wetenschappelijke publicaties over de communicatie en gebruik van financiële informatie.

5. Praktische informatie

Modulair inschrijven

De masterclass wordt in principe als één geheel aangeboden. Het is echter mogelijk om losse modules te volgen mits in ieder geval module 1 wordt gevolgd. Module 1 vormt namelijk de basis voor de andere modules.

Studiekosten

De kosten voor deze masterclass inclusief alle diners, drankjes en documentatie tijdens de 4 modules bedragen €3.695,-. U kunt ook één of meer losse modules kiezen mits in ieder geval module 1 wordt gevolgd. In dat geval zijn de kosten €995,- per module. Deze bedragen zijn vrijgesteld van BTW.

Groepsgrootte

De groepsgrootte is maximaal 20 personen. De bijeenkomsten zijn interactief en er is ruimte voor onderlinge discussie.

Locaties

De modules worden bij voorkeur gegeven op locaties op de Erasmus Universiteit Rotterdam, Campus Woudestein, en als dit niet mogelijk is op een andere fysieke locatie in of nabij Rotterdam. Klik hier voor een routebeschrijving naar de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

6. Inschrijven

Inschrijfformulier: Valuation voor Accounting Professionals

7. Contact

Voor alle praktische zaken en nadere informatie omtrent de opleiding kan men zich richten tot:

Opleidingscoördinatiecentrum Accountancy

E-mailadres
esaa-acc@ese.eur.nl
Kamer
M5-21
Adres
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA
Rotterdam
Postadres                       

ESAA Erasmus Universiteit Rotterdam - Van der Goot Building
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam