Inschrijving mogelijk voor module Accounting Information Systems

Voor de module Accounting Information Systems (voorheen BIV/AO), onderdeel van de Post-Master opleidingen IT-Auditing & Advisory (RE) en Internal Auditing & Advisory (RO), is losse inschrijving mogelijk.

Deze module heeft tot doel de student in staat te stellen om een organisatie te beoordelen op de kwaliteit van de genomen beheersmaatregelen en de kwaliteit van de bestuurlijke informatieverzorging. Aan de hand van het referentiemodel van Starreveld wordt beoordeeld in hoeverre een organisatie ‘aantoonbaar In Control’ is. Een auditor zal kennis moeten hebben van de diverse organisatieprincipes met hun voor- en nadelen en de structureringsmogelijkheden van de opzet van de bestuurlijke informatieverzorging.

De module bestaat in totaal uit veertien colleges. Daarbinnen kunnen studenten kiezen voor twee colleges verdieping in overheidsproblematiek of verdieping in de problematiek bij financiële instellingen. De colleges worden op vrijdag op de Erasmus Universiteit Rotterdam gegeven in de periode van 26 oktober 2018 tot en met 22 maart 2019. Daarnaast maken de studenten tien oefenvraagstukken thuis, die individueel worden nagekeken. Ook kan worden deelgenomen aan het schriftelijk tentamen.

Kosten en Inschrijving
De kosten van deze module bedragen €3200,- inclusief tentamen en exclusief literatuur. Als u deze module met een voldoende heeft afgesloten, krijgt u hiervoor vrijstelling als u zich vervolgens inschrijft voor de tweejarige opleiding IT-Auditing & Advisory of Internal Auditing & Advisory. Bij aansluitende inschrijving geldt een restitutieregeling van 50% korting op de gevolgde module.

Inschrijfformulier Accounting Information Systems onderdeel van de Post-Master opleiding IT-Auditing & Advisory (RE)

Inschrijfformulier Accounting Information Systems onderdeel van de Post-Master opleiding Internal Auditing & Advisory (RO)

Aanmelden kan tot uiterlijk 19 oktober 2018.

Meer informatie

Mirella Stander
T: +31 10 408 22 17
E: esaa-auditing@ese.eur.nl