Invloed crisis op bankwezen in kaart gebracht - Economisch antropologisch onderzoek bij Rabobank

Banken bestaan uit veel meer dan een verzameling affaires. Econoom Marcel Canoy vroeg zich af wat er nu precies is veranderd sinds de financiële crisis in het bankwezen. Rabobank geeft hem de ruimte als ‘economisch antropoloog in residence’ om dit in kaart te brengen. De publicatie wordt eind 2018 verwacht.

In grote lijnen lijkt er bij banken niets te zijn veranderd, zoals het beeld is dat soms lijkt te ontstaan in de media. Of zien we het niet? En als er wel wat veranderd is, wat dan precies en waar blijkt dat uit? En wat zegt dat over de toekomst van het bankwezen?

Openheid
De enige manier om daar achter te komen is door bij een bank te gaan kijken en het op te schrijven. Dat vereist een mate van openheid die banken tot nu toe nooit hebben willen geven, maar Rabobank doet dat nu wel. Canoy kreeg toestemming om zonder condities vooraf onderzoek te doen en een kijk in de keuken te nemen en daarover een boek te schrijven. Op basis van onderling vertrouwen, precies wat de levensader van iedere bank zou moeten zijn.

Economisch antropologisch experiment
Het boek is geen vergelijkend warenonderzoek tussen banken, al is het nevendoel wel iets te kunnen zeggen over de toekomst van het bankwezen. Het boek is een economisch antropologisch experiment: Canoy schrijft op wat hij aantreft, in de context van de verandering in het bankwezen sinds de crisis, en in de context van de transitie die Rabobank daarin ondergaat.

Onderzoeksvragen
Over de gehele breedte van de Rabobank worden vragen gesteld als: In welk opzicht is uw werk anders dan tien jaar geleden? En waarom? Hoe is de verbinding met de samenleving? Welk type risico nam u tien jaar geleden wel en nu niet meer? En hoe zal dat naar verwachting morgen gaan? Hoe slaagt u erin waarde te creëren die Rabobank ten goede komt maar ook de maatschappij?

Onderdelen van Rabobank die aan de orde komen zijn onder meer vastgoed, bijzonder beheer, agrarische financiering in binnen- en buitenland, duurzaamheid en innovatie.

Enthousiast
Leendert Bikker, Directeur Communicatie Rabobank: “Wij zijn er erg enthousiast over het initiatief van Canoy. Ik zie hem als een ‘economisch antropoloog in residence’ die met een 'open mind' op onderzoek uitgaat om te ontdekken waar Rabobank voor staat, hoe ze zich ontwikkelt en wat dat betekent voor consumenten, ondernemers en de samenleving. “

Over Marcel Canoy
Dr. Marcel Canoy, distinguished lecturer bij Erasmus School of Accounting and Assurance (ESAA), is bedenker, hoofdauteur en eindverantwoordelijke voor het project Marleen Janssen Groesbeek, lector sustainable finance and accounting bij Avans, is co-auteur op onderdelen. Daarnaast krijgt Canoy medewerking van de ESAA. De geplande publicatiedatum is eind 2018.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marcel Canoy.