Module CIA-Approach: colleges en examentraining

De Post-Master opleiding Internal Auditing & Advisory geeft colleges ter voorbereiding op de CIA-examens part I, II en III. Deze colleges zijn al jaren onderdeel van het curriculum en zijn nadrukkelijk meer dan alleen een examentraining. De zes colleges worden in september en oktober 2019 op vrijdag gegeven, gezamenlijk met de studenten van de Internal Auditing & Advisory opleiding. Docent is drs. Fred Steenwinkel RA RE RO CIA. Locatie: Erasmus Universiteit Rotterdam. Tijdens de colleges wordt gebruik gemaakt van CIA-review boeken van Gleim.

Vanaf 13 september 2019 tot en met 18 oktober 2019 wordt op vrijdag van 09.30 – 12.30 uur op de Erasmus Universiteit Rotterdam de module CIA-Approach gegeven. Deze module bestaat uit zes colleges en maakt deel uit van de reguliere opleiding Internal Auditing & Advisory (IAA), waardoor slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is.

Het is mogelijk de module met een schriftelijk tentamen af te sluiten, wat tot vrijstelling leidt bij een aansluitende inschrijving voor de hele opleiding. Het module-tentamen is een goede voorbereiding op het wereldwijd door IIA afgenomen CIA-examen. Let op: het module-tentamen is het tentamen van de opleiding en staat niet gelijk aan het CIA-examen zoals dat door het IIA wordt afgenomen. Het is alleen mogelijk om de gehele module te volgen. De colleges worden verzorgd door drs. Fred Steenwinkel RA RE RO CIA. Voor de module worden 18 PE-uren verstrekt.

Een uitgebreid rooster voor de module kunt u verderop vinden. Tijdens de colleges wordt gebruik gemaakt van de CIA-review boeken van Gleim. De deelnemers dragen zelf zorg voor de aanschaf van de literatuur. De boeken (2020 edition) zijn te bestellen via www.gleim.com/accounting/cia/books.

De kosten voor de zes colleges en het module-tentamen bedragen €1.230,-. Het module-tentamen is een goede voorbereiding op het wereldwijd door IIA afgenomen CIA-examen. Per college worden 3 PE-uren verstrekt. De deelnemers dragen zelf zorg voor de aanschaf van de literatuur. Er geldt een restitutieregeling van 50% korting op de gevolgde module als u zich (indien van toepassing via een aparte toelatingsprocedure) aansluitend inschrijft voor de tweejarige opleiding Internal Auditing & Advisory

Klik hier voor het inschrijfformulier.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Miranda Snel Gortemaker
E wsnel@ese.eur.nl
T 010-4082437.

Voor vragen over de CIA-examens zie http://www.iia.nl/iia-academy/internationale-certificeringen

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen