Tweedaagse Masterclass Financieel Economische Criminaliteit op 18 & 19 mei 2017

De tweedaagse Masterclass Financieel Economische Criminaliteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam is speciaal ontwikkeld voor advocaten, accountants, toezichthouders en mensen met een ander profiel die zich bezighouden met het onderzoek naar en de preventie van financieel economische criminaliteit.

Financieel forensisch onderzoekers worden voortdurend geconfronteerd met voortschrijdende kennis en nieuwe technieken die door criminelen worden ingezet om hun misdaad te plegen. Het is om die reden van belang om als onderzoeker goed op de hoogte te zijn en blijven van de actualiteiten. De Masterclass geeft voorts een verdieping op de onderdelen die in de opleiding Financieel Forensisch Deskundige aan de orde komen.

In deze tweedaagse Masterclass met als thema: ”Mensheid en Misdaad” komen een viertal onderwerpen aan de orde. Op de eerste dag zijn dat onderwerpen die te maken hebben met de mens die betrokken is bij financieel economische criminaliteit: (1) Criminologie, psychologie en opsporing: hoe kan de wetenschap bijdragen aan effectieve opsporing van fraudeurs en (2) Maatschappelijke misstanden: melden of niet? Op de tweede dag zijn het onderwerpen die over de misdaad zelf gaan: (3) Terrorismefinanciering en (4) Cybercrime & -security

Na deze twee dagen is uw actuele én wetenschappelijke kennis over financieel economische criminaliteit verder vergroot en bent u als financieel forensisch onderzoeker breder geëquipeerd bij de uitvoering van onderzoeken naar financieel economische criminaliteit.


Publicatiedatum: 5 januari 2017