Onderwijs eBridges

Behavioral Risk voor Professionals | Masterclass

Projecten worden steeds complexer en dit heeft een grote invloed op hoe mensen risico’s inschatten en hoe we risico’s kunnen beheersen. Machines, algoritmes en systemen nemen steeds meer werk uit handen en zetten ons op de automatische piloot. Maar weten we nog wanneer we wél moeten ingrijpen?

Door de toenemende complexiteit, dynamiek en afhankelijkheden in projecten is de grote uitdaging om het overzicht te behouden en de juiste beslissingen te maken. Onderzoek laat zien dat juist in dergelijke complexe situaties psychologische valkuilen en irrationele besluitvorming op de loer liggen, met alle gevolgen van dien. En hoewel het juist de mensen zijn die aan het roer staan van complexe projecten, is er in de meeste organisaties nog steeds te weinig aandacht voor hoe we mensen betere beslissingen kunnen laten maken. Krampachtig vast blijven houden aan de oude standaardmodellen van risico, project en (IT)-beheersing blijkt in de praktijk voornamelijk een schijnzekerheid te creëren. En ook de methoden om (IT)-projecten uit te voeren, blijken meer dan eens onbedoeld risicogedrag in de hand te werken. In deze masterclass worden deelnemers meegenomen in wat wel gedaan kan worden om te zorgen dat betere beslissingen worden genomen

Research Incubator

Bij veel risk professionals leeft het verlangen om de inzichten die zij in de praktijk opdoen te verdiepen en te delen. Zeker in deze tijd zien we hoe percepties van risico’s en het gedrag van mensen kunnen sturen en beïnvloeden. Wij zien dan ook dat steeds meer risk professionals zich aangetrokken voelen om menselijk risicogedrag beter te begrijpen en daarmee een bijdrage te leveren aan hun organisatie.

Het principe van de 'incubator' wordt veel gebruikt in de hightech sector en is erop gericht om startups met een goed idee en potentie, een structurerende, motiverende en helpende omgeving te bieden, waarin zij dat idee in de praktijk kunnen brengen en de levensvatbaarheid ervan kunnen toetsen gedurende een overzichtelijke periode. Dezelfde gedachte zit achter dit 'research incubator' programma: aan mensen met een onderzoeksidee en met potentie bieden wij een structurerende, motiverende en helpende omgeving om de eerste stappen op een onderzoekspad te verkennen en aan den lijve te ondervinden.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen