Organisatie

  • drs. J.H.P.M. (Jan) Stolker

    De heer drs. J.H.P.M. (Jan) Stolker is directeur van het Erasmus Governance Institute en Program Director van de governance programma’s van Erasmus Universiteit. Hij is dagvoorzitter van de vijfde module “Inzicht in Toezicht”. Hij heeft 22 (internationale) commissariaten en toezichtfuncties vervuld bij bedrijven en non profit organisaties.
    Jan is onafhankelijk adviseur op het gebied van ondernemingsstrategie, financiering en corporate governance, met name in turn-around situaties. Hij was hij onder meer werkzaam als Managing Director bij ABN AMRO Bank, CEO van ABN AMRO Capital, CEO van NeSBIC Investment Funds II en CEO van Indivers.

  • mr. E.J.M. (Liesbeth) van Laak

    Mevrouw mr. Liesbeth (E.) J.M. van Laak is Program Manager van het Programma voor Commissarissen en Toezichthouders. Naast haar werkzaamheden voor het Erasmus Governance Institute  is zij verbonden aan EY (Ernst&Young), Board & Governance Services. In die hoedanigheid faciliteert zij zelfevaluaties van Raden en ondersteunt zij Raden en besturen om (nog) beter te functioneren. Daarnaast is zij trainer in de Beroepsopleiding Advocaten.