Emoties in de Boardroom | Masterclass

Uw governance-kennis is up-to-date en u heeft inzicht in boardroom dynamics. Maar u heeft behoefte aan verdiepend inzicht in uw persoonlijke dynamiek: de belangrijkste factoren die uw persoonlijke functioneren (on-)bewust beïnvloeden. Zowel in 1-op-1 contacten als in RvC/T en commissievergaderingen. Het gaat om emoties van uzelf of de ander; hoe gaat u hiermee om en zorgt u ervoor dat de Raad effectief blijft? Of het gaat om ethische waarden: waar liggen voor u de grenzen en wanneer sluit u een compromis? Onze Masterclass Emoties in de Boardroom biedt een unieke kans: meer vat op emoties in de boardroom en verdieping in ethische dilemma’s.

Hoe ga je om met emoties in de boardroom? Volg ons Programma voor Commissarissen en Toezichthouders!

Waarom deze Masterclass?

Nu u de rol van Commissaris of Toezichthouder al een tijdje uitoefent, merkt u dat u behoefte heeft aan meer inzicht in de rol van emoties en drijfveren in de boardroom, van uzelf en van anderen, individueel en als groep. In de volledig interactieve Masterclass Emoties in de boardroom van de Erasmus Universiteit Rotterdam komen deze onderwerpen ruimschoots aan bod. Op een praktische manier, want in plaats van kennisoverdracht of monologen bespreekt u samen met andere deelnemers concrete situaties uit uw eigen praktijk, simuleert u real-life boardroom cases, neemt u deel aan rollenspellen en krijgt u persoonlijke feedback. Zo ervaart u wat de impact is van emoties en waarden in de boardroom. Eerdere deelnemers waren vooral enthousiast over:

 • Discussiëren, doen, reflecteren en nieuwe inzichten opdoen. Leren van eigen ervaringen én van de andere deelnemers. Geen docenten, maar facilitators die focussen op het ‘laten ervaren’
 • Het effectief hanteren van persoonlijke en andermans emoties in de boardroom
 • De feedback op persoonlijke aandachtspunten in groepsprocessen (in boardroom settings)
 • Inzichten om effectief om te gaan met waardendilemma's en zinvolle compromissen te sluiten over principes

De belangrijkste informatie van deze Masterclass op een rij

Investering
De investering voor deze 2 ½-daagse Masterclass Emoties in de Boardroom bedraagt € 3.250,-. Dit bedrag is vrijgesteld van btw en is inclusief 2 aaneengesloten overnachtingen en literatuur.

Locatie
Voor deze Masterclass kiezen we een conferentieoord centraal in het land. De exacte locatie wordt nader bekend gemaakt.

Groepsgrootte en voertaal
Om de interactie te bewaken en ervoor te zorgen dat de vraagstukken van iedere deelnemer voldoende aan bod komen, hanteren we voor de Masterclass Emoties in de Boardroom een groepsgrootte van maximaal 6 deelnemers. De voertaal gedurende de Masterclass is Nederlands.

De rode draad van de Masterclass Emoties in de Boardroom, bewustwording, wordt opgebouwd rond vier thema’s:

 • Omgaan met persoonlijke emoties in de boardroom in 1-op-1 settings
 • Team EQ: hoe bouwt u RvC/T een emotioneel intelligent team en hoe kan zij bevorderen dat het de RvB lukt om dit ook te doen
 • Persoonlijke feedback op uw gedrag in de groep en het effect daarvan op het groepsproces
 • Waardendilemma’s in toezichthouden 

Deze thema's worden in een programma van twee aaneengesloten dagen plus de avond ervoor aangeboden, vergelijkbaar met een module van ons bekende ESAA-Programma’s voor (ervaren) Commissarissen en Toezichthouders en voor Nieuwe Commissarissen en Toezichthouders.

U leert de rol van emotionele sluiers onderkennen: onbewust, zelf opgelegde beperkingen als gevolg van overtuigingen over uw eigen persoonlijkheid, of die van de ander, die in de boardroom tot ineffectief gedrag leiden (“Waarom moet ik degene zijn die …”). Of u weet niet precies hoe u een emotioneel geladen issue goed kunt adresseren.

We maken gebruik van de speciaal voor deze Masterclass ontwikkelde Insight Methode, waarmee diverse tools worden aangereikt hoe die sluiers op te sporen en te adresseren. Ook oefent u concreet met ‘miniscripts’, die u in staat stellen om verantwoorde interventies te plegen met een duurzaam effect. Met deze kennis kunt u eigen emoties en drijfveren die een rol spelen bij eigen en andermans gedrag/beoordeling van directie-en governance-issues, beter herkennen en daarover effectiever communiceren in de boardroom. Vaak zijn dit de issues waar u het nooit over heeft: u wordt afgekapt, voelt zich overweldigd door de CEO of zich niet serieus genomen. U leert persoonlijke vraagstukken effectief bespreekbaar te maken.

Wij werken in deze Masterclass deels met een professionele acteur die door de deelnemers voorbereide cases speelt. U kunt dus rekenen op een verdiepingsslag in (uw eigen) actuele problematiek en hoogfrequente feedback. De focus ligt op ervaring en bewustwording.

Omgaan met emoties (dat is de kortste definitie van EQ) heeft naast een persoonlijke, ook een groepscomponent: het Team EQ van de voltallige RvC/T. Hoe gaat de Raad als groep om met emoties, hoe zorgt zij op emotie niveau voor een veilige omgeving en hoe legt zij op emotie niveau verbinding met andere groepen. Denk daarbij niet alleen aan de RvB, maar bijvoorbeeld ook de OR, patiënten- of ouderraad en andere stakeholders. Hiervoor hebben wij de Glass House Exercise ontwikkeld: een methode waarbij de Raad gezamenlijk feedback krijgt op ontwikkeling van haar Team EQ en dat gezamenlijk probeert te verbeteren. Daarmee krijgt u een helder inzicht in groepsdynamiek op emotie niveau en de scharnierpunten waarmee een kanteling in het proces kan worden bereikt.  

Bij de eerste twee thema’s oefent u uitgebreid boardroom-simulaties in kleine groepjes en u krijgt daarop feedback. Die is vooral gericht op de verhoging van de effectiviteit van het groepsproces. Daarnaast is ook persoonlijke feedback belangrijk. Die is gericht op verhoging van persoonlijke effectiviteit. Hieraan wordt in de Masterclass op 2 manieren invulling gegeven:

 • Tijdens de Masterclass wordt het programma meermaals stilgelegd, zodat instant persoonlijke feedback kan worden gegeven op interacties die zich ter plaatse spontaan voordoen tussen deelnemers. Die interacties worden uitgediept en geanalyseerd wordt hoe het anders kan.
 • Daarnaast krijgt elke deelnemer vóór of na afloop van de Masterclass een 1-op-1 nagesprek waarin gerichte feedback wordt gegeven op het gedrag tijdens de Masterclass en waarin persoonlijke adviezen worden gegeven. Ook wordt stilgestaan bij persoonlijke aspecten van de ingeleverde huiswerkopdrachten, waaronder de eveneens voor de Masterclass ingeleverde persoonlijke Emotie Case.

Na dit blok realiseert u zich beter dat absolute ethische waarheden nauwelijks bestaan en doorgrondt u hoe andere mensen vanuit andere invalshoeken tot andere (legitieme) keuzes kunnen komen. U begint te onderkennen dat opinies inzake ethische dilemma’s vaak zijn gebaseerd op onbewuste overtuigingen die in de praktijk moeilijk zijn te verwoorden. U ziet in dat u over hetzelfde ethische vraagstuk op een ander moment, of in een andere organisatie, mogelijk een ander standpunt zult (moeten) innemen.

Na afloop onderkent u dat ethische standpunten een (vertroebelende) emotionele lading kunnen hebben. U leert hoe binnen een RvC/RvT compromissen kunnen worden gesloten (en wanneer niet!) over belangrijke ethische waarden. Voor dit vierde thema is een dagdeel ingeruimd.

Drs. Bert Iedema RA is sinds 2010 docent en sinds 2012 lid van het ESAA Kernteam en als zodanig verantwoordelijk voor de module Strategie en Risicomanagement (onderdeel van het Programma voor (ervaren) Commissarissen en Toezichthouders en het Programma voor Nieuwe Commissarissen en Toezichthouders).

Ook ontwikkelde hij de Masterclass Emoties in de Boardroom. Zelf is Bert sinds 1991 voorzitter of lid van de RvC geweest bij ruim 20 organisaties in 5 landen en hij is thans voorzitter RvC respectievelijk voorzitter RvA van drie bedrijven. Voorts is Bert Executive Coach en Boardroom Consultant en begeleidt hij RvC/T’s bij zelfevaluaties en crises. Hij is gecertificeerd Emotional Intelligence Coach, NLP Master en Master Intuïtie. Hij heeft zich in 2014 tevens gevestigd als Vertrouwenspersoon voor Toezichthouders. Bert verwacht in de zomer van 2022 zijn boek ‘Intuïtie in de Boardroom’ te publiceren. Bert’s persoonlijke missie is ‘mensen beter in contact brengen met hun innerlijke wereld’

Deelname aan de Masterclass Emoties in de Boardroom vergt enige voorbereiding vooraf.

Enkele weken voorafgaand aan de Masterclass wordt een conference call georganiseerd van 1 uur. Hierin worden vragen over de literatuur beantwoord en de instructies voor het huiswerk toegelicht. U heeft daarna ongeveer 4 weken ter beschikking om uw cases uit te werken.

U wordt gevraagd om vooraf na te denken over 1 à 2 ethische dilemma's en een persoonlijke 'Emotie-case' in de boardroom uit te werken (alles volgens heldere instructies). Enkele weken vóór of ná de Masterclass krijgt u in een 1-op-1 sessie van ca 2 uur persoonlijke feedback. Er wordt zeer beperkt literatuur voorgeschreven ter voorbereiding vooraf. Tijdens de Masterclass worden geen colleges of theoretische inleidingen gegeven.

De data voor de edities van 2023 worden op een later moment gecommuniceerd; houd deze pagina dus in de gaten!

Tot deze Masterclass worden toegelaten: alumni van ons Programma voor (ervaren) Commissarissen & Toezichthouders en deelnemers die elders een vergelijkbare governance-opleiding hebben gevolgd óf enkele jaren ervaren hebben in een toezichthoudende rol, bijvoorbeeld als voorzitter of lid van een RvC of RvT, van een stichting administratiekantoor, aandeelhouderscommissie of nog anders. Dit kan zijn als Lid van de Raad van Commissarissen (RvC), Lid van de Raad van Toezicht (RvC), Voorzitter van de Raad van Commissarissen, Voorzitter van de Raad van Toezicht. Lid van de Raad van Aandeelhouders (RvA), Voorzitter van de Raad van Aandeelhouders, Lid van de Raad van Bestuur (RvB) of Voorzitter van de Raad van Bestuur.Neem contact met ons op bij twijfel.

Dit waarborgt een gelijkwaardig kennisniveau van corporate governance en zorgt voor levendige discussies en optimale uitwisseling van ervaringen met de andere deelnemers. Dit vinden wij essentieel in een Masterclass die is gericht op inzicht door ervaren van boardroom-issues.

Na succesvolle afronding van de Masterclass ontvangt u een certificaat van het Erasmus Governance Institute, verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Voor leden van de NBA kwalificeert deelname aan dit programma voor het PE-portfolio (15 PE punten).

'Op leuke, inspirerende wijze oefenen was belangrijk'

'Inzicht in mijn eigen kracht en verbeterpunten'

'De verbinding tussen waarden en drijfveren en de vertaling naar Governance'

'Verheldering m.b.t. diverse punten: duidelijkheid over de waarden. Emotionele Intelligentie'

'Dat mijn emoties geen last zijn maar juist een bron' 

Leonie Giezeman en Marina de Bruijn

Program Coordinators

E-mailadres
egi.com@ese.eur.nl
Telefoonnummer
010 - 408 23 88 / 010 - 408 26 81
Adres
Burgemeester Oudlaan 50 | Van der Goot Building, Kamer M5-08
3062 PA
Rotterdam

Up-to-date blijven als Commissaris/Toezichthouder? Bekijk onderstaande Masterclasses!

Audit Committee Vraagstukken voor Commissarissen en Toezichthouders

Professional gebruikt de calculator op zijn smartphone om iets uit te rekenen

Kunstmatige Intelligentie voor Commissarissen en Toezichthouders

Diverse grafieken met data

Financieel Management voor Commissarissen en Toezichthouders

Glas met muntstukken waaruit een klein plantje groeit

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen