Post-Master Internal Auditing & Advisory

Doelgroep 

De tweejarige parttime opleiding Internal Auditing & Advisory staat open voor een brede doelgroep, maar een academisch werk- en denkniveau is een voorwaarde. ESAA denkt onder andere aan leidinggevenden en medewerkers van interne auditdiensten en afdelingen als organisatieonderzoek, planning & control en financiën, maar ook aan organisatieadviseurs, bedrijfseconomen, bedrijfs- en bestuurskundigen en mensen die in het kader van een management development programma een auditfunctie gaan vervullen.

De opleiding is ook zeer geschikt voor personen die zich bezighouden met het inrichten en het beoordelen van organisaties, met het inrichten van de informatievoorziening en risk management in een organisatie en voor leidinggevenden die zich graag willen scholen op het gebied van sturen en beheersen van bedrijfsprocessen. Zowel managers, auditors als adviseurs die werkzaam zijn in de private, financiële of in de publieke sector, rekenen wij tot de doelgroep van onze opleiding.

Over de opleiding

De Internal Auditing & Advisory opleiding is een wetenschappelijke beroepsopleiding met een conceptueel deel en een vertaling naar de praktijk. De opleiding stelt u in staat sparring partner te zijn van het hoogste management in uw organisatie. Naast het kunnen uitvoeren van kwalitatief hoogwaardige audits heeft de student vaardigheden ontwikkeld om bevindingen helder voor het voetlicht te brengen.

Meer inhoudelijke informatie vindt u hier.

Docenten

Het docententeam bestaat uit hoogleraren en uit docenten die in de praktijk werkzaam zijn en vaak vooraanstaande posities in het bedrijfsleven of non-profit organisaties bekleden. Diverse docenten verrichten ook wetenschappelijk onderzoek en brengen deze kennis in de opleiding. Hierdoor komt een goede balans in de opleiding tot stand tussen theorie en praktijk.

Brochure en Aanmeldingsprocedure

 

Klik hier om naar het inschrijfformulier te gaan.

Contact

Voor alle andere praktische zaken en informatie kunt u contact opnemen met de Program Coordinator van de opleiding.

Program Coordinator  

Mevrouw Miranda Snel-Gortemaker

Telefoon

010 – 40 82 437

E-mail esaa-iaa@remove-this.ese.eur.nl

 

Leerdoelen

De opleiding is een wetenschappelijke beroepsopleiding. Om de aansluiting met de praktijk optimaal te maken, wordt, naast kennisvergaring, veel aandacht besteed aan praktijksituaties in de vorm van casussen en aan het ontwikkelen van vaardigheden.
Na afronding van de opleiding beheerst u een breed scala aan vaardigheden en heeft u de intellectuele bagage om desgevraagd alle facetten van het ondernemen te beoordelen, het management te ondersteunen en met audits en andere onderzoeksvormen bij te dragen aan oplossingen.