Capita Selecta 2017

De post-master opleidingen IT-Auditing & Advisory (ITAA) en Internal Auditing & Advisory (IAA) van de Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA) sluiten de opleiding af met de module Capita Selecta, waarin in de vorm van (gast)colleges een aantal onderwerpen verder wordt uitgediept en de deelnemers op de hoogte worden gebracht van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied. De ITAA- en IAA- opleidingen willen oud-studenten en overige belangstellenden in de gelegenheid stellen deze gastcolleges bij te wonen. Het is tevens een goede gelegenheid voor afgestudeerden om weer in de collegebanken aan te schuiven en hun kennis op te frissen.

Tevens bieden de opleidingen de colleges aan als PE-activiteit.
Ieder college bestaat uit 3 uren incl. een pauze van maximaal 30 minuten.
Per college worden 3 PE-punten toegekend.

In ‘Toelichting bij het programma’ is een beschrijving per college opgenomen

Programma 2016-2017

Datum

Tijd

Onderwerp

Spreker

19 mei

(IAA)

13.30 - 16.30

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

drs. N.G.P. (Nick) de Ruiter

2 juni

(IAA)

13.30 - 16.30

Verdiepend gastcollege Internal Auditing

J. (John) Bendermacher RA CIA

9 juni

(IAA)

13.30 - 16.30

Nieuwe Risico's en Risicobeheersing

prof.dr.mr. E.F. (Ernst) ten Heuvelhof

16 juni

(IAA)

13.30 - 16.30

Harvard Business Case: Financial Reporting Problems at Molex

prof.dr. F. (Fred) van Eenennaam  

16 juni

(ITAA)

13.30 - 16.30

Van DigiD assessment naar informatieveiligheid

drs. J.G.M. (Joep) Janssen RE MIM

23 juni

13.30 - 16.30

Informatiebeveiliging en datalekken

drs. R. (Ruud) Snoeker RA

J. (Jan) Pasmooij RA RE RO

 

30 juni

13.30 - 16.30

Symposium

Aanmelden

 

Locatie
De colleges vinden plaats op de Erasmus Universiteit Rotterdam, campus Woudestein.

Kosten
De colleges worden verzorgd door aan onze opleidingen verbonden docenten en door gastsprekers. Voor alumni en belangstellenden bedraagt de prijs per college €180,-. Inschrijving per college is mogelijk. Er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Inschrijving
Als u een of meer colleges wilt bijwonen, verzoeken wij u zich in te schrijven via
www.esaa.nl/aanmeldingpe

 

Toelichting bij het programma (per dagdeel)


Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
Drs. Nick de Ruiter is partner bij Sustainalize. Sustainalize begeleidt organisaties bij MVO trajecten. Daarnaast is Nick docent bij de executive opleiding Corporate Social Responsibility (of MVO) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De heer de Ruiter is graag bereid met u in discussie te gaan over het nut van deze ontwikkeling die de hype ver voorbij is. Voorts over de valkuilen en hoe organisaties daadwerkelijk verantwoord kunnen ondernemen. Hoe benut je de kansen en de uitdagingen optimaal? Er zal op een interactieve wijze worden verkend wat de relatie is en zou kunnen zijn met Internal Auditing.

 

Verdiepend gastcollege Internal Auditing
John Bendermacher RA CIA is voorzitter van IIA Nederland en Chief Audit Executive van ABN AMRO. Hij zal in dit college spreken over het vak internal auditing, hoe de belangrijke plek in de good governance kan worden vormgegeven (ook in het kader van de herziene Corporate Governance Code) en hoe het Instituut van Internal Auditors daarbij kan helpen. Als verdieping zal hij jullie inzicht geven van zijn reis op het gebied van het auditen van cultuur en gedrag (ook van groot belang in de herziene Code). Die reis begon al in 2007 en liep via drie bekende financiële instellingen. Zijn college zal hij illustreren met stellingen en dilemma’s bij internal auditing en tevens zal er veel ruimte zijn voor discussie met de groep over ontwikkelingen in het vakgebied.

 

Nieuwe Risico's en Risicobeheersing
Prof.mr.dr. Ernst ten Heuvelhof is hoogleraar Bestuurskunde aan de Faculteit Techniek, Bestuur en Management van de TU Delft. In dit deels hoor- en deels interactieve college gaat Ernst ten Heuvelhof in op de kenmerken van nieuwe risico’s: nieuwe risico’s zijn complex, zijn non-lineair, worden verdiept doordat mensen zich strategisch gedragen en interfereren met elkaar (networked risks). Daarbij wordt aandacht besteed aan de beheersing van deze nieuwe risico’s en komen oplossingsarrangementen aan bod. Ten slotte wordt ingegaan op de uitdagingen voor de auditor op dit gebied.

 

Harvard Business Case
Harvard Case: Financial Reporting Problems at Molex
De Harvard Case methode is een lesmethode die ontwikkeld is door de Harvard University. Studenten krijgen vooraf een casus die zij doornemen en tijdens het college gaan ze onder begeleiding van prof.dr. Fred van Eenennaam met elkaar in discussie over de keuzes die ze zouden maken in de betreffende case. In dit college wordt de case ‘Financial Reporting Problems at Molex, Inc.’ behandeld. Voorafgaand aan het college zal deze casus worden gemaild, inclusief een toelichting van Harvard op deze leermethode. Het is belangrijk dat de studenten de casus voorbereiden en nadenken over de volgende vragen:
1) What should Molex’s board do with respect to the demands of the company's auditors?
2) In general, what lessons can we draw from the Molex case regarding the relationship between a company’s management, auditor and its board?

Prof.dr. Fred van Eenennaam is verbonden aan o.a. George Washington University, Monaco Business School, is partner en consultant bij ‘The Decision Group’ en verantwoordelijk voor het executive programma ‘The new CFO’ van de Erasmus School of Accounting & Assurance. Hij heeft veel ervaring in het lesgeven via de Harvard Case methode en heeft zelf ook diverse courses gevolgd aan de Harvard Business School.

Van DigiD-assessment naar informatieveiligheid
De hacks van een aantal gemeentelijke websites in oktober 2011 vormde de start van de DigiD ICT-beveiligingsassessments. Inmiddels worden deze onderzoeken jaarlijks door IT-auditors (RE’s) uitgevoerd en is voor het controlejaar 2017 de handreiking en de norm aangepast. Ook is op basis van de assessments een groeipad ingezet, dat moet leiden tot een bredere beoordeling van de informatieveiligheid in de publieke sector. Joep Janssen zal als voorzitter van de NOREA Werkgroep DigiD-assessments de deelnemers aan dit gastcollege bijpraten wat betreft de laatste aanpassingen, maar ook de toekomst van informatiebeveiliging in de publieke sector. Maar ook de private sector waar het betreft het gebruik van DigiD als identificatie- en authenticatiemiddel.

Informatiebeveiliging en datalekken
Jan Pasmooij en Ruud Snoeker, beiden verbonden aan ESAA, zullen de aanwezigen meenemen in de wereld van informatiebeveiliging en datalekken. Op basis van een in opdracht van NEMACC uitgevoerd onderzoek, introduceren zij een praktische aanpak hoe een professioneel dienstverlener, zoals een accountant of IT-/Internal-Auditor, rekening kan houden met de hedendaagse bedreigingen en verplichtingen op het terrein van informatiebeveiliging en privacy, (inclusief datalekken). De Algemene Verordening Gegevensbescherming, die mei 2018 van kracht wordt, vervangt de huidige privacywetgeving en de Meldplicht datalekken, die 1 januari 2016 van kracht is geworden. De AVG scherpt de al bestaande privacy-eisen aan en brengt deze op een gemeenschappelijk Europees niveau.