Inschrijving mogelijk voor module Accounting Information Systems

Voor de module Accounting Information Systems (voorheen BIV/AO), onderdeel van de Post-Master opleidingen IT-Auditing & Advisory (RE) en Internal Auditing & Advisory (RO), is losse inschrijving mogelijk.

Deze module heeft tot doel de student in staat te stellen om een organisatie te beoordelen op de kwaliteit van de genomen beheersmaatregelen en de kwaliteit van de bestuurlijke informatieverzorging. Aan de hand van het referentiemodel van Starreveld wordt beoordeeld in hoeverre een organisatie ‘aantoonbaar In Control’ is. Een auditor zal kennis moeten hebben van de diverse organisatieprincipes met hun voor- en nadelen en de structureringsmogelijkheden van de opzet van de bestuurlijke informatieverzorging.

De module bestaat in totaal uit veertien colleges. Daarbinnen kunnen studenten kiezen voor twee colleges verdieping in overheidsproblematiek of verdieping in de problematiek bij financiële instellingen. De colleges worden op vrijdag op de Erasmus Universiteit Rotterdam gegeven in de periode van 20 oktober 2017 tot en met 16 maart 2018. Daarnaast maken de studenten tien oefenvraagstukken thuis, die individueel worden nagekeken. Ook kan worden deelgenomen aan twee schriftelijke tentamens.

Kosten en Inschrijving
De kosten van deze module bedragen €3145,- inclusief tentamens en exclusief literatuur. Als u deze module met een voldoende heeft afgesloten, krijgt u hiervoor vrijstelling als u zich vervolgens inschrijft voor de tweejarige opleiding IT-Auditing & Advisory of Internal Auditing & Advisory. Bij aansluitende inschrijving geldt een restitutieregeling van 50% korting op de gevolgde module.

Klik voor meer informatie en het inschrijfformulier om deze module te volgen bij de opleiding IAA (RO) of het inschrijfformulier om deze module te volgen bij de opleiding ITAA (RE).

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Kirsten Stuij-Dingemanse. Ook kunt u bij haar de course description opvragen.

E: stuij-dingemanse@remove-this.ese.eur.nl
T: 010 408 22 17