Advanced Program Advisory

Over de opleiding

Complexe vraagstukken die zich niet eenvoudig laten beantwoorden, het implementeren van (vaktechnische) oplossingen in een inclusieve omgeving, complexe groepsdynamica met de adviseur als onderdeel daarvan, en dit alles in een digitale samenleving, zijn dé belangrijkste drijfveren om te starten met het ‘Advanced Program Advisory’ bij de Erasmus Universiteit.

Gecombineerd met een context waarin complexiteit, onzekerheid, volatiliteit en ambiguïteit (VUCA) bepalende ingrediënten zijn voor de omgeving van organisaties, moeten interne en externe adviseurs in toenemende mate de beschikking hebben over vaardigheden waarmee zij complexe vraagstukken kunnen ontrafelen, situaties kunnen duiden, en interventies kunnen plegen waar een organisatie mee is geholpen. Ook dienen adviseurs voldoende reflectieve vaardigheden te bezitten om van stijl te kunnen veranderen indien nodig.

Deze tijd vraagt om verdieping en reflectie. Maak gebruik van nieuwe ontwikkelingen, maar gebruik daarbij reflectie vanuit onderliggende fundamenten, en leren van het verleden.

Deze visie op het vakgebied ‘consulting’ vindt een vruchtbare bodem bij de Erasmus Universteit waar al langer een ambitie leeft om zo een opleiding op academisch niveau te starten. Dit moment leent zich goed om deze ambitie verder in te vullen. Zo langzamerhand wordt steeds duidelijker dat gedragspatronen van individuen, groepen en organisaties een bepaald herhalend karakter hebben. Natuurlijk zijn er organisaties die heel adaptief zijn, maar er zijn evenzoveel organisaties die last hebben van een bepaalde vorm van inertie. Wil een adviseur in dat soort omstandigheden een verschil kunnen maken dan zal hij naar de visie van ons een fundamentele analyse dienen te maken van de situatie waarin de organisatie zich bevindt, de beschikking hebben over een interventie-instrumentarium dat aansluit bij het gedrag van individuen, groepen en de organisatie, en de beschikking over een behoorlijke mate van zelfreflectie hebben ten aanzien van het adviesproces en zichzelf.

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor externe en interne adviseurs die:

 1. Op strategisch niveau adviseren en in toenemende mate worden geconfronteerd met de complexiteit van de omgeving waarin zij adviseren.
 2. Beschikken over een academisch masterdiploma.
 3. Tenminste 5-7 jaar advieservaring hebben.

Als een student de volledige opleiding heeft doorlopen dan is de student in staat om:

 • Processen, structuur en dynamiek van een organisatie te analyseren vanuit multidisciplinaire invalshoeken, waardoor de student niet alleen zicht heeft op de oplossing van een vraagstuk maar ook op de dynamiek in de organisatie die maakt dat er al dan niet succesvol aan de oplossing kan worden gewerkt.
 • Zijn werkzaamheden op een methodologisch correcte wijze vorm te geven en in te richten.
 • Interventies te plegen en adviezen te geven die passen bij de aangetroffen situatie en de problemen die zich daarin manifesteren
 • Interventies te plegen en adviezen te geven die rekening houden met ethische waarden en normen.
 • Interventies te plegen en adviezen te geven die state of the art zijn, en rekening houden met gedrag van individuen, groepen en organisaties zodat oplossingen ook echt tot wasdom komen.
 • Interventies te plegen en adviezen te geven die passen in een inclusieve context.
 • Kan reflecteren op het adviesproces en de adviesvaardigheden van zichzelf en anderen, zodat het adviesproces optimaal wordt ingericht.

Belangrijkste informatie op een rij: 

Locatie collegesErasmus Universiteit Rotterdam Campus Woudestein
Collegedagen Vrijdag 
InstroommomentJanuari & September
Duur opleiding1 jaar
Investering€ 11.500,- (modulair in overleg mogelijk; €4.000,- per module)

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen