Opleiding Certified Public Controlling

Inhoud van deze pagina

 1. Introductie
 2. De opleiding
 3. Programma
 4. Toelatingseisen
 5. Kopcursus
 6. Nadere informatie

1. Introductie

De sturing en beheersing van Publieke en Maatschappelijke Organisaties (PMO) wordt steeds complexer. De toenemende en steeds wijzigende regelgeving, rechtmatigheid en doelmatigheid, de rol van ICT en de verhoogde aandacht voor in control raken en blijven, maken de rol van de (public) controller complex en uitdagend. Dit vraagt om een meer en meer een professionele invulling. De controller moet als expert in staat zijn de effectiviteit en efficiency van de aanwezige sturing en beheersing te beoordelen, verbeteringen te signaleren en te initiëren. Deskundig advies is hierbij van cruciaal belang voor het bereiken van de publieke en maatschappelijke doelstellingen.

Trustworthy advisor

De controller moet een ‘trustworthy advisor’ zijn. Dit geldt zowel voor profit-organisaties als voor PMO’s. Aan de controller worden hoge eisen gesteld met betrekking tot kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van:

 • strategie
 • verandermanagement
 • ICT
 • wet- en regelgeving
 • procesmanagement
 • politiek
 • bestuurskunde
 • bedrijfseconomie
 • financial accounting
 • administratieve organisatie
 • management accounting & control

Last but not least vereist een effectief optreden van de controller goede communicatieve en sociale vaardigheden.

De brochure Certified Public Controlling gaat tevens in op de verschillen tussen de opleidingsvereisten voor controlling van PMO's ten opzichte van de commerciële sector.

Naar boven

2. De opleiding

Deze Post-Master opleiding richt zich op mensen die werkzaam zijn in of voor PMO’s. Dit zijn onder andere:

 • centrale overheid
 • provinciale en gemeentelijke overheid
 • agentschappen
 • waterschappen
 • zorgsector (cure en care)
 • maatschappelijke dienstverlening
 • woningcorporaties
 • onderwijsinstellingen

Met een afgeronde opleiding Certified Public Controlling vergroot u uw carrièrekansen als adviseur, lijnmanager of controller in publieke en maatschappelijke organisaties.

Intensief en uitdagend

Start:

ieder jaar in Voorjaar en Najaar

Tijd:

vrijdag van 9.30 – 16.30 uur

Duur:

2 jaar in deeltijd, verdeeld over 4 semesters

Studiebelasting:

8 tot 12 uur zelfstudie per week

Omvang:

60 ects

Onderwijsvorm:

interactieve colleges

Toetsvorm:

schriftelijk, take home, groepspresentatie en mondeling

Collegegeld:

€ 11.000,- per collegejaar

Aantal deelnemers:

maximaal 25

Desgewenst kunt u in overleg ook tussentijds instromen in het reguliere programma.

Kopcursus Certified Public Controlling

De opleiding Certified Public Controlling heeft voor afgestudeerde Registercontrollers een speciale kopcursus ontwikkeld. Voor meer informatie kijk bij 5. Kopcursus Certified Public Controlling.

Naar boven

3. Programma

De vakken:

 • Persoonlijke effectiviteit
 • Governance & Control
 • Beleid en strategie
 • Financiële en controlfunctie
 • Management Accounting
 • Externe verslaggeving en Auditing
 • IT-goverance 
 • HRM-control
 • Verandermanagement en consulting
 • Procesengineering
 • Procescontrol
 • Juridische affiniteit

De opleiding wordt afgesloten met een referaat.

Naar boven

4. Toelatingseisen

De Commissie van Toelating beslist over deelname aan de opleiding. Uitgangspunt is of u de opleiding binnen de gestelde termijn met succes kunt afronden. Leidend zijn: vooropleiding, vereiste praktijkervaring en informatie uit het intakegesprek. De basisvereisten zijn:

 • universitair of HBO-plus diploma (theorie-eis);
 • minimaal 2 jaar relevante werkervaring (praktijkeis).

Naar boven

5. Kopcursus Certified Public Controlling 

De Post-Master opleiding Certified Public Controlling heeft voor afgestudeerde Registercontrollers een speciale kopcursus Public Controlling ontwikkeld, bestaande uit een vijftal specifieke modules uit haar opleiding.

Afgestudeerde Registercontrollers kunnen zich na afronding van de kopcursus inschrijven in het beroepsregister van het Europees Instituut voor Certified Public Controllers (EICPC) en de titel CPC voeren.

De APCR (Alumni Public Controlling Rotterdam) organiseert elk jaar bijeenkomsten op de EUR over actuele thema’s in de public sector. Na afronding van de kopcursus maakt u deel uit van dit netwerk public professionals.

De kopcursus start ieder voorjaar.

Kosten Kopcursus

Volledige kopcursus € 8.000,-
De kosten van literatuur, hand-outs etc. zijn inbegrepen.

Naar boven

Programma Kopcursus

Module 1: Persoonlijke Effectiviteit (3 dagen, aanschuiven bij 1e-jaars reguliere opleiding)
Een uniek concept in 'controllersopleidingen-land', gericht op overtuigen, binden, omgaan met weerstand en adviesvaardigheden.

Module 2: Verandermanagement en Consulting (5 dagen, aanschuiven bij 2e-jaars)
Publieke controllers worden vroeg of laat geconfronteerd met veranderprocessen in hun organisatie. Vragen als: welke soorten veranderingen zijn er, hoe speel je in op veranderingen en weerstanden in de organisatie, alsmede de vraag hoe hierover te communiceren worden aan de orde gesteld. Bovendien is de advisering door de controller zelf onderwerp van deze module. De kennis en ervaringen van organisatieadviseurs wordt gebruikt om de eigen inzichten en vaardigheden van studenten te ontwikkelen en waar nodig te versterken.

Module 3: Juridische Affiniteit (3 dagen)
In de praktijk komt de public controller veel in aanraking met juridische en fiscale aspecten. Experts uit verschillende juridische gebieden verzorgen vanuit hun eigen praktijk en ervaring de colleges.

Module 4: Governance en Control PMO’s (3 dagen)
De theorieën en modellen rondom een effectieve corporate governance en interne beheersing worden in deze module behandeld. De sturing en beheersing in een politieke en bestuurlijke context staat hierbij centraal. PMO’s hebben te maken met meer ambigue doelstellingen, waardoor de standaardaanpak van performance management vaak niet direct toepasbaar is. Tevens wordt expliciet ingegaan op de reikwijdte, de beperkingen en de mogelijkheden van ‘soft controls’.

Module 5: HRM-control (5 dagen, aanschuiven bij 2e-jaars)
In deze module wordt aandacht besteed aan de vernieuwde theoretische grondslagen en concepten van Human Resource Management en Organisatieontwikkeling en aan de moderne praktijken die in organisaties op dit gebied worden ontwikkeld en toegepast. Traditionele inzichten maken plaats maken voor nieuwe, moderne inzichten. De rol van de menselijke en organisationele 'resources' staan daarbij centraal..

Integratie en Afsluiting (½ dag)
De kopcursus wordt aan de hand van een integratiecasus afgesloten.

Naar boven

6. Nadere informatie

Brochure van de Post-Master opleiding Certified Public Controlling

Aanmelden

Contact

Voor alle praktische zaken en nadere informatie omtrent de opleiding Certified Public Controlling kan men zich richten tot de Program Coordinator van de opleiding:

IJfke Geerkens cpc

E-mailadres
esaa-cpc@ese.eur.nl
Telefoonnummer
010 - 4081492
Kamer
Van der Goot Building, Kamer M5-19

Postadres

:

Postbus 1738
3000 DR Rotterdam

Bezoekadres

:

Burg. Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen