Wat zeggen alumni over de opleiding

Als ingenieur verder studeren aan de post-master opleiding Internal Auditing & Advisory.

Alumnus Marc Becht ging als civiel ingenieur verder studeren aan onze post-master opleiding. Hij houdt zich als procesmanager bij BESIX bezig met alle projectmanagement-aspecten van grootschalige internationale infra-bouwprojecten. Een heel complex werkveld dat invloed heeft op de risicocontouren, beheersmaatregelen en audits waar hij zich mee bezighoudt.

Naast de implementatie van de gebruikelijke hard controls op bouwtechnische aspecten, leerde Becht bij de post-master Internal Auditing & Advisory om met een bredere blik naar risicobeheersing te kijken. Bouwen is immers mensenwerk en dat brengt ook menselijke, maatschappelijke, politieke en culturele risico’s met zich mee. Daarmee zijn ook soft controls een onmisbare beheersmaatregel bij complexe bouwprojecten.

De opleiding reikte Becht concrete handvaten aan: “Ik heb veel aan opgedane kennis en vaardigheden over onderzoeksmethoden, interviewtechnieken, bedrijfsethiek, het three lines of defence-model, IT-complexiteit en -beheersing en schrijfvaardigheid.” De RO-titel die Becht aan de opleiding overhield is in de bouwsector dan weer niet verplicht. Maar deze stelt hem naar eigen zeggen wel in staat om het belang van soft controls overtuigender te onderbouwen en communiceren richting andere auditoren, RA’s en hoger management.

Lees meer
kobu agency

Nieuwe inzichten, onderzoeksvaardigheden én breder netwerk door de post-master Internal Auditing & Advisory

De omloopsnelheid van kennis in het auditvak gaat razendsnel. Om een waardevolle gesprekspartner te zijn voor het hoogste management is het cruciaal om die kennis te blijven opdoen, onderzoeksvaardigheden bij te spijkeren en de juiste vragen te stellen. Deze twee alumni gingen terug naar de collegebanken om naast hun drukke banen in een tweejarige post-master aan de Erasmus Universiteit Rotterdam alles te leren over Internal Auditing & Advisory (IAA). “De studie heeft me nieuwe inzichten opgeleverd, naast het cadeau dat ik zoveel nieuwe interessante mensen heb ontmoet.”

Lees meer

Twee afgestudeerden over de toegevoegde waarde van de RO-opleiding van ESAA

In dit interview geven twee afgestudeerden (RA en RA/RC) aan waarom ze de post-master opleiding Internal Auditing & Advisory (RO) aan ESAA hebben gevolgd.

Ze gaan daarbij in op de toegevoegde waarde van de RO-opleiding  voor hun dagelijkse praktijk. Naast kennisverrijking geeft de opleiding ook een stuk reflectievermogen.

Interview

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen