Capita Selecta

Wilt u uw kennis opfrissen en vindt u het leuk om (weer) in de collegebanken aan te schuiven? Graag willen wij oud-studenten en overige belangstellenden uitnodigen voor onze Capita Selecta colleges.

De post-master opleidingen IT-Auditing & Advisory (ITAA) en Internal Auditing & Advisory (IAA) van de Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA) sluiten de opleiding af met de module Capita Selecta. In deze module worden actuele onderwerpen uit het vakgebied in de vorm van (gast)colleges uitgediept. Per college ontvangt u 3 PE-uren.

In ‘Toelichting bij het programma’ is een beschrijving per college opgenomen.

Programma 2019

Datum

Tijd (max 30 min. pauze)

Onderwerp

Spreker(s)

17 mei

13.30 - 16.30

Harvard Business Case: Corruption at Siemens

prof.dr. F. (Fred) van Eenennaam

24 mei

13.30 - 16.30

Cultuur & Communicatie

dr. A. (Adriaan).C.J.M. Olsthoorn

14 juni

09.30 - 12.30

Nieuwe Risico's en Risicobeheersing

prof.dr.mr. E.F. (Ernst) ten Heuvelhof

21 juni

13.30 - 16.30

Persoonlijkheden, Persoonlijkheids-stoornissen en gedrag in de board 

dr. J.A. (Antoinette) Rijsenbilt

Locatie

De colleges vinden plaats op de Erasmus Universiteit Rotterdam, campus Woudestein.

Kosten

De colleges worden verzorgd door aan ESAA verbonden docenten en door gastsprekers. Voor alumni en belangstellenden bedraagt de prijs per college €180,-. Inschrijving per college is mogelijk. Er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
Het Symposium op 29 juni is kosteloos.

Inschrijving

Als u een of meer colleges wilt bijwonen, dan kunt u zich inschrijven via aanmelden Capita Selecta

 

  • Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA) is als onderwijsinstelling erkend door de NBA en daardoor gerechtigd om PE-uren toe te kennen aan onderwijsactiviteiten. Het aantal PE-uren per bijeenkomst is 3.

Toelichting bij het programma (per dagdeel)

Harvard Business Case: Corruption at Siemens

De Harvard Case methode is een lesmethode die ontwikkeld is door de Harvard University. Studenten krijgen vooraf een casus die zij doornemen en tijdens het college gaan ze onder begeleiding van prof.dr. Fred van Eenennaam met elkaar in discussie over de keuzes die ze zouden maken in de betreffende case. In dit college wordt de case ‘Corruption at Siemens’ behandeld. Voorafgaand aan het college zal deze casus worden gemaild, inclusief een toelichting van Harvard op deze leermethode.

In november 2006 vielen 200 Duitse politieagenten en openbare aanklagers 30 kantoren en huizen van managers van Siemens binnen om onderzoek te doen naar beschuldigingen van verduistering bij de vaste telefooneenheid van Siemens. Naar aanleiding van interne onderzoeken die eind 2006 zijn gestart, heeft Siemens uiteindelijk toegegeven dubieuze betalingen te hebben vastgesteld voor een bedrag van € 1,3 miljard tussen 1999 en 2006. Als gevolg hiervan heeft Siemens alle leden van de raad van bestuur vervangen. Eind juli 2008 werd een voormalig verkoopmanager bij de telecomafdeling van Siemens veroordeeld voor zijn rol bij het opzetten van de smokkelfondsen die worden gebruikt om contracten te winnen. Dezelfde dag keurde de raad van commissarissen de aanbevelingen goed van een bekend advocatenkantoor dat bijna alle leden van het directiecomité aanklaagt die verantwoordelijk waren tussen 2003 en 2006. Leerdoelen: studenten kennis laten maken met de problemen rond corruptie in internationale bedrijven en wat de rol van de auditor hierbij moet zijn.

Het is belangrijk dat de studenten de casus voorbereiden en nadenken over de volgende vragen:

  1. What is corruption? Who is harmed by corruption?

  2. How did a well-known multinational firm like Siemens get itself into this situation?

  3. What was the role of internal audit and how should they have acted.

  4. What problems does the corruption investigation pose for Siemens? What actions need to be taken to address these problems?

  5. Should Heinrich von Pierer be asked to resign as Chairman of the Supervisory Board?

Prof.dr. Fred van Eenennaam is verbonden aan o.a. George Washington University, Monaco Business School, is partner en consultant bij ‘The Decision Group’ en verantwoordelijk voor het executive programma ‘The new CFO’ van de Erasmus School of Accounting & Assurance. Hij heeft veel ervaring in het lesgeven via de Harvard Case methode en heeft zelf ook diverse courses gevolgd aan de Harvard Business School.

Cultuur & Communicatie

In dit college start dr. Adriaan Olsthoorn met het kunnen herkennen en analyseren van verschillende bedrijfsculturen. Vervolgens wordt de nadruk gelegd op communicatiestijlen, -modellen en -onderzoek binnen organisaties. Het gaat hierbij uiteindelijk om de organisatie van de communicatie gericht op het beïnvloeden van de beeld- en meningsvorming van stakeholder-groepen en daarmee op het bereiken van de doelstellingen van de organisatie.

Adriaan Olsthoorn is zelfstandig managementconsultant en onderzoeker voor onder andere opdrachtgevers in het onderwijs. Als kerndocent en ontwikkelaar is hij verbonden aan diverse business schools en universitaire instellingen.

Nieuwe Risico's en Risicobeheersing

In dit deels hoor- en deels interactieve college gaat prof.mr.dr. Ernst ten Heuvelhof in op de kenmerken van nieuwe risico’s: nieuwe risico’s zijn complex, zijn non-lineair, worden verdiept doordat mensen zich strategisch gedragen en interfereren met elkaar (networked risks). Daarbij wordt aandacht besteed aan de beheersing van deze nieuwe risico’s en komen oplossingsarrangementen aan bod. Ten slotte wordt ingegaan op de uitdagingen voor de auditor op dit gebied.

Prof.mr.dr. Ernst ten Heuvelhof is hoogleraar Bestuurskunde aan de Faculteit Techniek, Bestuur en Management van de TU Delft. Tevens is hij onderwijs directeur van de TU Delft Extension School waarin al het online onderwijs van de TU Delft zit. Zijn onderzoek bestrijkt twee gebieden: ‘Openbaar bestuur, bestuur en procesbeheer’. Hij publiceerde in dit verband veel artikelen en boeken over governancemodellen en procesbeheer, regelgeving en handhavingskwesties. Het tweede gebied is ‘Liberalisering, privatisering en deregulering van infrastructuurgebaseerde nutsbedrijven’ met diverse artikelen over capaciteitsbeheer, strategisch gedrag en marktregulering.

Persoonlijkheden, Persoonlijkheidsstoornissen en gedrag in de board

In dit college gaat dr. Antoinette Rijsenbilt in op persoonlijkheden, persoonlijkheidsstoornissen en gedrag in relatie tot de sturing en beheersing van een organisatie (het object van onderzoek van auditors) en wat dit betekent voor de relatie tussen auditor en board (de rapportagelijn van de auditor). In dit college zal A. Rijsenbilt inzichten verwerken uit haar proefschrift ‘Narcisme; meting en impact’. Zij onderzocht de invloed van de CEO op de interne organisatie en het bedrijfsresultaat. Een belangrijke indicator voor deze invloed is de mate van narcisme, dat wordt gekenmerkt door zucht naar macht en erkenning. Daarnaast zal een Harvard case worden behandeld waar gedrag en cultuur in de board centraal staat.

Dr. Antoinette Rijsenbilt heeft bijzondere interesse in vraagstukken waarin economie, leiderschap, governance en psychologie samenkomen. Zij heeft diverse financiële functies vervuld, zowel in complexe internationale organisaties als in het Nederlandse MKB. Zij behaalde haar doctoraal bedrijfseconomie in 1991 en haar doctoraat in 2011. Daarnaast studeerde zij psychologie aan de UvA en behaalde een bevoegdheid tot 1e graad docent economie aan de VU. Vanaf 2009 is zij verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Haar onderzoek richt zich op de persoonlijkheid (in het bijzonder op de narcistische persoonlijkheid) van bestuurders en de effecten daarvan op de bedrijfsvoering.

 

Contact en Informatie:

E: esaa-auditing@ese.eur.nl
T: 010 - 408 22 17