Capita Selecta

Wilt u uw kennis opfrissen en vindt u het leuk om (weer) in de collegebanken aan te schuiven? Graag willen wij oud-studenten en overige belangstellenden uitnodigen voor onze Capita Selecta colleges.

De post-master opleidingen IT-Auditing & Advisory (ITAA) en Internal Auditing & Advisory (IAA) van de Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA) sluiten de opleiding af met de module Capita Selecta. In deze module worden actuele onderwerpen uit het vakgebied in de vorm van (gast)colleges uitgediept. Per college ontvangt u 3 PE-uren.

In ‘Toelichting bij het programma’ is een beschrijving per college opgenomen.

Programma 2018

Datum

Tijd (max 30 min. pauze)

Onderwerp

Spreker(s)

25 mei
(IAA)

13.30 - 16.30

De operational audit approach van ABN Amro voor integrated culture & behaviour auditing

R. (Robin) Holtel MSc RO
I. (Ingrid) Laurier MSc RO

1 juni
(IAA)

13.30 - 16.30

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

drs. N.G.P. (Nick) de Ruiter

8 juni
(IAA)

13.30 - 16.30

Nieuwe Risico's en Risicobeheersing

prof.dr.mr. E.F. (Ernst) ten Heuvelhof

15 juni
(IAA)

13.30 - 16.30

Harvard Business Case: Corruption at Siemens

prof.dr. F. (Fred) van Eenennaam  

15 juni
(ITAA)

13.30 - 16.30

Frauditing: wat te doen en wat vooral te laten?

N.J. (Nicole) den Hartigh EMIA RO CPI CGBL

22 juni
(IAA en ITAA)

13.30 - 16.30

Blockchain en ICO’s – State of Art Overview

A. (Alex) Bausch BSc

29 juni
(IAA en ITAA)

13.30 - 16.30

Symposium ‘Mensenwerk: over gedragseffecten in de auditprofessie'

Prof. dr. H.M. (Henriette) Prast
Prof. dr. K.I.M. (Kirsten) Rohde
Prof. dr. B. (Bob) Hoogenboom

Locatie

De colleges vinden plaats op de Erasmus Universiteit Rotterdam, campus Woudestein.

Kosten

De colleges worden verzorgd door aan ESAA verbonden docenten en door gastsprekers. Voor alumni en belangstellenden bedraagt de prijs per college €180,-. Inschrijving per college is mogelijk. Er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
Het Symposium op 29 juni is kosteloos.

Inschrijving

Als u een of meer colleges wilt bijwonen, dan kunt u zich inschrijven via aanmelden Capita Selecta

 

 • Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA) is als onderwijsinstelling erkend door de NBA en daardoor gerechtigd om PE-uren toe te kennen aan onderwijsactiviteiten. Het aantal PE-uren per bijeenkomst is 3.

Toelichting bij het programma (per dagdeel)

De operational audit approach van ABN Amro voor integrated culture & behaviour auditing

In de opleiding IAA wordt in diverse modules (Auditing/Auditmethodologie, Social Control Frameworks, Skills en Behavioural Controls) aandacht besteed aan het auditen van cultuur en gedrag. De ABN Amro heeft een eigen approach ontwikkeld voor integrated culture & behaviour auditing. Robin Holtel en Ingrid Laurier vertellen over de opzet en ervaringen met hun aanpak en richten zich daarbij vooral op de praktische toepasbaarheid. Zij gaan daarbij in op:

 • de Human Factor die aanwezig is binnen iedere uitvoering van processen
 • het begrijpen van gedrag gebaseerd op de Theory of Planned Behaviour van Ajzen
 • conduct Drivers, gebaseerd op de acht soft controls van Muel Kaptein
 • het ontwerp en de uitvoeringsfasen van de audit
 • data analyse en
 • voorbeelden van succesvolle auditresultaten en managementacties

Robin Holtel studeerde Organisatiepsychologie en Ingrid Laurier studeerde Organisation Economics en Finance. Beide zijn tevens RO en werkzaam als senior auditor bij de ABN Amro.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Drs. Nick de Ruiter is partner bij Sustainalize. Sustainalize begeleidt organisaties bij MVO trajecten. Daarnaast is Nick docent bij de executive opleiding Corporate Social Responsibility (of MVO) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De heer de Ruiter is graag bereid met u in discussie te gaan over het nut van deze ontwikkeling die de hype ver voorbij is. Voorts over de valkuilen en hoe organisaties daadwerkelijk verantwoord kunnen ondernemen. Hoe benut je de kansen en de uitdagingen optimaal? Er zal op een interactieve wijze worden verkend wat de relatie is en zou kunnen zijn met Internal Auditing.

Nieuwe Risico's en Risicobeheersing

Prof.mr.dr. Ernst ten Heuvelhof is hoogleraar Bestuurskunde aan de Faculteit Techniek, Bestuur en Management van de TU Delft. In dit deels hoor- en deels interactieve college gaat Ernst ten Heuvelhof in op de kenmerken van nieuwe risico’s: nieuwe risico’s zijn complex, zijn non-lineair, worden verdiept doordat mensen zich strategisch gedragen en interfereren met elkaar (networked risks). Daarbij wordt aandacht besteed aan de beheersing van deze nieuwe risico’s en komen oplossingsarrangementen aan bod. Ten slotte wordt ingegaan op de uitdagingen voor de auditor op dit gebied.

Harvard Business Case: Corruption at Siemens

De Harvard Case methode is een lesmethode die ontwikkeld is door de Harvard University. Studenten krijgen vooraf een casus die zij doornemen en tijdens het college gaan ze onder begeleiding van prof.dr. Fred van Eenennaam met elkaar in discussie over de keuzes die ze zouden maken in de betreffende case. In dit college wordt de case ‘Corruption at Siemens’ behandeld. Voorafgaand aan het college zal deze casus worden gemaild, inclusief een toelichting van Harvard op deze leermethode.

In november 2006 vielen 200 Duitse politieagenten en openbare aanklagers 30 kantoren en huizen van managers van Siemens binnen om onderzoek te doen naar beschuldigingen van verduistering bij de vaste telefooneenheid van Siemens. Naar aanleiding van interne onderzoeken die eind 2006 zijn gestart, heeft Siemens uiteindelijk toegegeven dubieuze betalingen te hebben vastgesteld voor een bedrag van € 1,3 miljard tussen 1999 en 2006. Als gevolg hiervan heeft Siemens alle leden van de raad van bestuur vervangen. Eind juli 2008 werd een voormalig verkoopmanager bij de telecomafdeling van Siemens veroordeeld voor zijn rol bij het opzetten van de smokkelfondsen die worden gebruikt om contracten te winnen. Dezelfde dag keurde de raad van commissarissen de aanbevelingen goed van een bekend advocatenkantoor dat bijna alle leden van het directiecomité aanklaagt die verantwoordelijk waren tussen 2003 en 2006. Leerdoelen: studenten kennis laten maken met de problemen rond corruptie in internationale bedrijven en wat de rol van de auditor hierbij moet zijn.

Het is belangrijk dat de studenten de casus voorbereiden en nadenken over de volgende vragen:

 1. What is corruption? Who is harmed by corruption?
 2. How did a well-known multinational firm like Siemens get itself into this situation?
 3. What was the role of internal audit and how should they have acted.
 4. What problems does the corruption investigation pose for Siemens? What actions need to be taken to address these problems?
 5. Should Heinrich von Pierer be asked to resign as Chairman of the Supervisory Board?

Prof.dr. Fred van Eenennaam is verbonden aan o.a. George Washington University, Monaco Business School, is partner en consultant bij ‘The Decision Group’ en verantwoordelijk voor het executive programma ‘The new CFO’ van de Erasmus School of Accounting & Assurance. Hij heeft veel ervaring in het lesgeven via de Harvard Case methode en heeft zelf ook diverse courses gevolgd aan de Harvard Business School.

Frauditing: wat is HOT en wat is NOT?

Elke dag worden (reputaties van) organisaties geschaad door integriteitschendingen waar eigen management of medewerkers bij betrokken zijn. Internal Audit is onlosmakelijk verbonden met het managen van risico's en het adviseren van het top-management.

Gebaseerd op het Competency framework van het IIA heeft internal audit ook een rol bij het beheersen van integriteitschendingen zoals fraude. Maar hoe dit te doen is nog vaak een zoektocht. Frauditing kan daarbij helpen.

Fraude komt voort uit menselijk gedrag, betreft bedrog en bestaat uit het opzettelijk doorbreken of omzeilen van beheersingsmaatregelen. Dit interactieve college geeft inzichten voor een betere beheersing van integriteit-gerelateerde risico's. Daarnaast worden praktische handvatten aangereikt bij veelvoorkomende dilemma's in de dagelijkse praktijk.

Mw. N.J. (Nicole) den Hartigh EMIA RO CPI CGBL is directeur-bestuurder van Stolwijk denHartigh. Voordien werkte zij onder andere bij Grant Thornton, Deloitte en Achmea. Nicole houdt zich bezig met dienstverlening op het gebied van good governance en integriteitsmanagement, waaronder het onderzoeken van vermeende schendingen. Zij deelt in dit college graag haar ervaringen over fraudebeheersing en integriteitsschendingen en welke rol IT-Auditors kunnen vervullen. Nicole heeft een reeks publicaties op haar naam staan, waaronder het boek ‘Frauditing’ en zij is mede-auteur van ‘Het Integriteitsboek voor Gemeenten’. ‘Frauditing 2.0, a competence based approach’ betreft wetenschappelijk onderzoek naar de performance van onderzoekers van fraude, en elementen uit dat actuele onderzoek komen ook aan de orde in dit college.

Blockchain en ICO’s – State of Art Overview

Alex Bausch BSc heeft 25 jaar ervaring in telecommunicatie en security, en heeft verschillende succesvolle bedrijven opgezet. Hij is managing partner bij Turiq, een bedrijf dat blockchain startups ondersteunt. Tevens is hij vice-voorzitter van het internationale Blockchain Ecosystem Network, wat zich toelegt op informeren over toepassingen van Blockchain technologie in alledaagse diensten. Blockchain zal een enorme impact hebben op de maatschappij.

In dit college zal hij een overzicht geven van de ontwikkeling en toepassing van blockchain. Daarnaast zal hij ook ingaan op Initial Coin Offering (ICO).

Contact en Informatie:

Kirsten Stuij-Dingemanse MSc
stuij-dingemanse@ese.eur.nl
010 - 408 22 17