Capita Selecta

Wilt u uw kennis opfrissen en vindt u het leuk om (weer) in de collegebanken aan te schuiven? Graag willen wij oud-studenten en overige belangstellenden uitnodigen voor onze Capita Selecta colleges.

De post-master opleidingen IT-Auditing & Advisory (ITAA) en Internal Auditing & Advisory (IAA) van de Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA) sluiten de opleiding af met de module Capita Selecta. In deze module worden actuele onderwerpen uit het vakgebied in de vorm van (gast)colleges uitgediept. Per college ontvangt u 3 PE-uren.

In ‘Toelichting bij het programma’ is een beschrijving per college opgenomen.

Programma 2019

Datum

Tijd

Onderwerp

Spreker(s)

14 juni

09.30 - 12.30

Nieuwe Risico's en Risicobeheersing

prof.dr.mr. E.F. (Ernst) ten Heuvelhof

14 juni13.30 - 16.30WaardemanagementDrs. M. (Marinus) de Pooter RA

21 juni

13.30 - 16.30

Persoonlijkheden, Persoonlijkheids-stoornissen en gedrag in de board 

dr. J.A. (Antoinette) Rijsenbilt

28 juni13.30 - 16.30Symposium 30 jaar ITAA
TRANSPARANTIE in TRANSFORMATIE
Dagvoorzitter: prof.dr. Egon Berghout EMITA CISA
prof.dr. Walter Baets
drs. René Blommers RA EMITA
Frits Klaver MSc
Julia Janssen
Tom Ooms MSc RE RA

Locatie

De colleges vinden plaats op de Erasmus Universiteit Rotterdam, campus Woudestein.

Kosten

De colleges worden verzorgd door aan ESAA verbonden docenten en door gastsprekers. Voor alumni en belangstellenden bedraagt de prijs per college €180,-. Inschrijving per college is mogelijk. Er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
Het Symposium op 28 juni is kosteloos. Aanmelden voor het Symposium

Inschrijving

Als u een of meer colleges wilt bijwonen, dan kunt u zich inschrijven via aanmelden Capita Selecta

 

  • Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA) is als onderwijsinstelling erkend door de NBA en daardoor gerechtigd om PE-uren toe te kennen aan onderwijsactiviteiten. Het aantal PE-uren per bijeenkomst is 3.

Nieuwe Risico's en Risicobeheersing

In dit deels hoor- en deels interactieve college gaat prof.mr.dr. Ernst ten Heuvelhof in op de kenmerken van nieuwe risico’s: nieuwe risico’s zijn complex, zijn non-lineair, worden verdiept doordat mensen zich strategisch gedragen en interfereren met elkaar (networked risks). Daarbij wordt aandacht besteed aan de beheersing van deze nieuwe risico’s en komen oplossingsarrangementen aan bod. Ten slotte wordt ingegaan op de uitdagingen voor de auditor op dit gebied.

Prof.mr.dr. Ernst ten Heuvelhof is hoogleraar Bestuurskunde aan de Faculteit Techniek, Bestuur en Management van de TU Delft. Tevens is hij onderwijs directeur van de TU Delft Extension School waarin al het online onderwijs van de TU Delft zit. Zijn onderzoek bestrijkt twee gebieden: ‘Openbaar bestuur, bestuur en procesbeheer’. Hij publiceerde in dit verband veel artikelen en boeken over governancemodellen en procesbeheer, regelgeving en handhavingskwesties. Het tweede gebied is ‘Liberalisering, privatisering en deregulering van infrastructuurgebaseerde nutsbedrijven’ met diverse artikelen over capaciteitsbeheer, strategisch gedrag en marktregulering.

Waardemanagement

Waardemanagement helpt leidinggevenden om waarde te blijven creëren én beschermen voor hun kernstakeholders. De belangen van die stakeholders bepalen wat zij waardevol vinden. Bij hun beslissingen moeten leidinggevenden de mogelijk positieve én negatieve effecten op deze belangen afwegen. Deugdelijke besluitvorming vraagt om een duidelijke visie en betrouwbare vooruitblikkende informatie. Dit college gaat over de vraag hoe (IT)-auditors kunnen bijdragen aan de kwaliteit van de besluitvorming.

Drs. Marinus de Pooter RA CMA CFM CIA CRMA CCS GRCP GRCA is eigenaar van MdP | Management, Consulting & Training. Hij ondersteunt managementteams bij het toekomstbestendig houden van hun organisaties.

Persoonlijkheden, Persoonlijkheidsstoornissen en gedrag in de board

In dit college gaat dr. Antoinette Rijsenbilt in op persoonlijkheden, persoonlijkheidsstoornissen en gedrag in relatie tot de sturing en beheersing van een organisatie (het object van onderzoek van auditors) en wat dit betekent voor de relatie tussen auditor en board (de rapportagelijn van de auditor). In dit college zal A. Rijsenbilt inzichten verwerken uit haar proefschrift ‘Narcisme; meting en impact’. Zij onderzocht de invloed van de CEO op de interne organisatie en het bedrijfsresultaat. Een belangrijke indicator voor deze invloed is de mate van narcisme, dat wordt gekenmerkt door zucht naar macht en erkenning. Daarnaast zal een Harvard case worden behandeld waar gedrag en cultuur in de board centraal staat.

Dr. Antoinette Rijsenbilt heeft bijzondere interesse in vraagstukken waarin economie, leiderschap, governance en psychologie samenkomen. Zij heeft diverse financiële functies vervuld, zowel in complexe internationale organisaties als in het Nederlandse MKB. Zij behaalde haar doctoraal bedrijfseconomie in 1991 en haar doctoraat in 2011. Daarnaast studeerde zij psychologie aan de UvA en behaalde een bevoegdheid tot 1e graad docent economie aan de VU. Vanaf 2009 is zij verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Haar onderzoek richt zich op de persoonlijkheid (in het bijzonder op de narcistische persoonlijkheid) van bestuurders en de effecten daarvan op de bedrijfsvoering.

 

Contact en Informatie:

E: esaa-auditing@ese.eur.nl
T: 010 - 408 22 17