Registercontroller: Het beroep

Beroepsprofiel

De controller bevordert en bewaakt de productiviteit, de efficiency en de effectiviteit van organisatieactiviteiten, anders gezegd de controller bevordert en bewaakt de economische rationaliteit van de bedrijfsvoering. In de dagelijkse controllingpraktijk vervult de controller de rollen van ontwerper van besturing- en informatiesystemen, regisseur van planning- en beheersingsprocessen rond bijvoorbeeld budgetteringsprocessen, ‘service level agreement’ en vormen van contractmanagement’, adviseur van het management op basis van calculatorische en ook niet-financiële informatie en de rol van manager van de eigen controllers afdeling.

De opleiding

De RC/EMFC opleiding van de Eramus Universiteit Rotterdam duurt twee en een half jaar en vormt een onderdeel van Erasmus School of Accounting and Assurance (ESAA). De RC/EMFC opleiding is een wetenschappelijke beroepsopleiding; voor vraagstukken vanuit de controllingpraktijk worden oplossingsrichtingen geformuleerd met behulp van wetenschappelijke inzichten en modellen. De RC/EMFC opleiding staat open voor afgestudeerden in de (Bedrijfs)economie en Bedrijfskunde met een bepaald vakkenpakket en met minimaal 2 jaar relevante praktijkervaring.Na het voltooien van de RC/EMFC opleiding zijn afgestudeerden in het bezit van de titel Executive Master of Finance and Control (EMFC) en kunnen zich laten inschrijven in het register van de Vereniging van Registercontrollers (VRC) en mogen de RC titel voeren. De RC/EMFC opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).Na succesvol de RC/EMFC opleiding te hebben afgerond vormt Permanente Educatie (PE) een belangrijk aanvullend onderdeel van de beroepsuitoefening. De RC/EMFC opleiding organiseert daartoe in samenwerking met de RC alumnivereniging Le Coeur PE bijeenkomsten.