Masterclass Lange Termijn Waardecreatie voor Commissarissen en Toezichthouders

1. Introductie

Door diverse wereldwijde ontwikkelingen is duurzaamheid een belangrijk onderdeel van de risico agenda van een onderneming of organisatie geworden.

Daarnaast is lange termijn waardecreatie in toenemende mate onderwerp van de strategische agenda. Deels intrinsiek en op waarde gedreven (vanuit de purpose), deels gedreven door regels (compliance), zoals de Corporate Governance Code en de EU richtlijn voor niet-financiële rapportages.

Om als toezichthouder risico’s èn kansen te kunnen inschatten is kennis van hetgeen speelt in de wereld van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen essentieel. Hierbij moeten toezichthouders oog hebben voor financiële en niet-financiële informatie.

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen, hoe stel je materialiteit vast in een organisatie, hoe krijg je als toezichthouder een beeld van hoe de organisatie er in termen van duurzaamheid voorstaat, waar liggen de kansen en risico’s en hoe speel je daar zo goed mogelijk op in?

Met deze Masterclass krijgen (aankomende) commissarissen en toezichthouders handvatten om te beoordelen in hoeverre de toezichthouder juiste en volledige informatie krijgt, een quickscan kan uitvoeren en hoe hij de bestuurder de goede vragen kan stellen.

2. Kenmerken van het Programma

Type educatie

Masterclass max 20 personen

Modules

2 aaneengesloten dagen met een overnachting

Opleidingsniveau

Post-academisch

Ervaringseis

Geen toezichthoudende ervaring vereist

Locatie

Omgeving Utrecht

Werkvorm

Interactief, case-gericht

Taal    Nederlands

3. Doelgroep

De Masterclass is speciaal bedoeld voor (aankomende) commissarissen en toezichthouders. Deze Masterclass is geschikt voor deelnemers uit zowel profit als non-profit sector.

Het programma heeft een academisch niveau waarin theorie en praktijk worden besproken, interactief wordt gewerkt aan concrete praktijkgevallen en de deelnemers aan de slag gaan met hun eigen casus.

4. Over de opleiding

Het programma kenmerkt zich door zijn academisch niveau en kent in zijn opzet kleine groepen van maximaal 20 deelnemers. Met deze beperkte omvang kan worden ingegaan op specifieke vraagstukken waar deelnemers mee worden geconfronteerd en is gerichte aandacht van sprekers en interactie tussen de deelnemers mogelijk. Samen met andere deelnemers bespreekt u concrete praktijkgevallen en governance vraagstukken in het kader van lange termijn waardecreatie, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook is er mogelijkheid om uw eigen praktijksituatie te bespreken, en het perspectief van andere deelnemers daarop te leren kennen. 

5. Sprekers

Dagvoorzitters:

Dr. K. Maas

Dr. Karen Maas is Academic Director van het Impact Centre Erasmus (ICE). Daarnaast is zij programma directeur van de CSR Executive opleidingen van Erasmus School of Accounting & Assurance. Haar onderzoek is veelvuldig gepubliceerd in academische bladen, boeken en landelijke dagbladen. Hiernaast is zij o.a. bestuurslid van de VBDO en lid van het Sustainable Finance Lab en het Sustainable Pension Investment Lab.

drs. E. Hintzen-Cuppen b.c.

Eleonoor Hintzen werkt voor multinationals, de overheid en het MKB. Ze startte op vanuit de overtuiging dat maatschappelijk verantwoord of duurzaam ondernemen een bedrijf versterkt qua cultuur, qua commerciële mogelijkheden en positionering. Ze is van mening dat bedrijven naast een economische, ook een maatschappelijke verantwoordelijkheden hebben. Good Company helpt daarom bedrijven bij de ontwikkeling van een strategie tot maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zij is tevens toezichthouder bij Wakibi.

Sprekers:

De sprekers in deze Masterclass bekleden vooraanstaande posities in de wetenschap, in het bedrijfsleven en in not-for-profit organisaties en zijn stuk voor stuk deskundigen op hun vakgebied. 

mevr. M.R. Milz

Monika Milz heeft een achtergrond in de financiële sector. Zij werkte in diverse management functies, 20 jaar voor ABN Amro en 10 jaar voor Rabo Bank. Haar expertise gebieden zijn Corporate Banking en Human Resources Management. Sinds 2011 richt zij zich op toezicht. Zij is partner bij Governance Support, een gespecialiseerde ondersteuner voor toezicht en bestuur.
Ook is zij commissaris bij o.a. de Volksbank ( voorheen SNS Reaal), bij Handelsveem Beheer BV en lid van de StAK Parnassia Groep en Arbo Unie. In opdracht van het Ministerie van EZ is zij voorzitter van de Green Deal Board.  

Ir. P.W. Verheul

Paul Verheul is werkzaam als Lid Executive Board bij Van Oord (COO). Tevens is hij Commissaris in de automobiel branche, Lid van de Raad van Advies van een Goede Doelen organisatie en lid van verschillende adviesraden.

Drs. G. van Olphen RA

Gerard van Olphen heeft diverse bestuurservaringen opgedaan bij APG Groep, Vivat, SNS Reaal, Achmea NIBC en Eureko. Hij is tevens commissaris geweest bij Eureko en op dit moment toezichthouder bij de Hartstichting.

mevr. A.P.M. van der Veer-Vergeer

Ada van der Veer is boardroom consultant op het gebied van strategie en corporate governance en directeur van Stranergy. Voorts is zij Voorzitter van de Nederlandse Monitoring Commissie Accountancy.  Ook is zij commissaris bij verschillende organisaties zoals Alliander en LeasePlan Corporation en tot 2016 tevens bij de NPO (Nederlandse Publieke Omroep - kroonbenoeming).
Voorheen was Ada van der Veer oprichtend CEO van Currence Holding, eigenaar van de Nederlandse bancaire collectieve betaalmiddelen en CEO van één van de drie divisies van KPN, t.w. KPN Data/IP en Voorzitter van de Board van KPN Belgium SA.

prof.dr. G.D. Minderman

Goos Minderman (54) is hoogleraar Public Governance aan de VU Amsterdam en School of Public Leadership van de University of Stellenbosch. Hij is tevens als fellow verbonden aan het Center for Professional Learning van de Universiteit Leiden, aan Center for Public and Nonprofit Management van de University of Central Florida en het Center for Municipal Training van de Kaunas University of Technology in Litouwen. Hij is gastdocent bij de Commissarissenleergang van de Erasmus Universiteit en treedt ook geregeld op aan andere soortgelijke leergangen. Hij heeft een vervult een aantal nevenfuncties in raden van toezicht of raden van commissarissen bij de gemeente Amsterdam, enkele woningcorporaties en een ROC.

Zijn onderzoek en publicaties betreffen governance, toezicht en control in Nederland en daarbuiten, met name gericht op de ‘governance van de decentralisatie’. Centraal daarbij staat de creatie van publieke of maatschappelijk waarden: indicatoren dienen in zijn visie daaraan ondergeschikt te zijn. Vormen van vormloos of subjectief verantwoorden in de publieke sector hebben zijn grote belangstelling, zeker in het licht van de maatschappelijke transities. Hij publiceert ook veel over de ontwikkeling van het intern toezicht in Nederland, waaronder de trilogie ‘Waar is de raad van toezicht?’.

6. Nadere informatie

Data 

De Masterclass zal plaatsvinden op 1 en 2 november 2018.

Tijden    

Aanvang op 1 november om 9.30 uur, einde op vrijdag rond 17.00 uur

Studiekosten

De deelnamekosten bedragen € 2.250,- , exclusief de kosten voor de hotelovernachting.

Inschrijven

U kunt zich inschrijven door het inschrijfformulier ingevuld en voorzien van uw curriculum vitae op te sturen naar:
esaa-com@ese.eur.nl.
Of u kunt uw inschrijfformulier per post sturen naar  ESAA - Van der Goot Building, Kamer M5-8 - Postbus 1738 - 3000 DR Rotterdam.

7. Artikelen

Neem duurzame ontwikkelingsdoelen van VN op in curricula hoger onderwijs
Auteur: Jan Peter Balkenende en Paul Rüpp

Moreel kompas op de lange termijn
Auteur: Hans Strikwerda

8. Contact

Voor alle praktische zaken en informatie kunt u contact opnemen met de Program Coordinators van deze masterclass.

Mevrouw Marina de Bruijn

E-mailadres
Telefoon
010 - 408 26 81
Kamer
Van der Goot Building, Kamer M5-08
Adres

Burgemeester Oudlaan 50
3062 PARotterdam
Nederland

Postadres 

Postbus 1738
3000 DR Rotterdam

 

Marina de Bruijn

Mevrouw Leonie Giezeman

E-mailadres
Telefoon
010 - 408 23 88
Kamer
Van der Goot Building, Kamer M5-08
Adres

Burgemeester Oudlaan 50
3062 PARotterdam
Nederland

  • Wij zijn als onderwijsinstelling erkend door de NBA en zijn daarom gerechtigd PE-uren toe te kennen aan onderwijsactiviteiten. Het aantal PE-uren bedraagt 15 voor de Masterclass Lange Termijn Waardecreatie voor Commissarissen en Toezichthouders.