Aanmelding en toelating Dubbele bachelor en master in Economie en Recht (mr.drs.)

  • Voor toelating tot het programma moet je voldoen aan de toelatingseisen van de opleidingen Economie en Bedrijfseconomie en Rechtsgeleerdheid. Een volledige inschrijving voor de Dubbele bachelor en master in Economie en Recht (mr.drs.) bestaat uit twee onderdelen:
  • Je stuurt een brief of e-mail aan de heer mr.dr. L.T. Visscher waarin je aangeeft dat je het programma wilt gaan volgen.
    E-mail: visscher@remove-this.law.eur.nl (coördinator van de Dubbele bachelor en master in Economie en Recht (mr.drs.))

  • Wanneer je in het bezit bent van een Nederlandse vooropleiding meld je je via Studielink aan voor een opleiding. Rond eerst de inschrijving af voor ‘Economie en Bedrijfseconomie’, ga dan terug naar de startpagina van Studielink en kies voor ‘Nieuw Inschrijvingsverzoek’. Nu schrijf je je ook voor ‘Rechtsgeleerdheid’ in. Ook kan je via Studielink een verzoek tot studiefinanciering indienen bij de DUO.

  • Studenten met een buitenlandse vooropleiding melden zich aan via het EUR Aanmeldportaal. NB. Studenten met een IB/EB diploma dat is behaald in Nederland, dienen zich tevens via deze procedure aan te melden.

Let op: studenten met een buitenlandse vooropleiding dienen net als studenten met een Nederlandse vooropleiding een wiskundecursus of een deficiëntietoets wiskunde te maken in het kader van hun toelating voor Economie en Bedrijfseconomie. Het Admissions Office bepaalt aan de hand van je vooropleiding of je de wiskundecursus of de deficiëntietoets Wiskunde dient te volgen. Voor meer informatie zie de pagina over aanmelden en toelaten van Economie en Bedrijfseconomie.

Voor eventuele vragen kun je contact opnemen met het Admissions Office:
Telefoon: 010 - 4081786
email: admissions.office@remove-this.oos.eur.nl

Deadline is 1 mei

Inschrijven moet voor 1 mei waarbij je recht op toelating hebt als je hebt voldaan aan de verplichte deelname aan de studiekeuzeactiviteit(en). De laatste dag waarop het aanmeldproces kan worden afgerond is zondag 30 april.

Lees meer over het aanmelden voor 1 mei.

Studiekeuzeactiviteit voor de Bachelorstudie 'Economie en Bedrijfseconomie

Wanneer je een VWO-diploma hebt behaald met daarbinnen het vereiste wiskundevak dan is de studiekeuzeactiviteit het onderdeel van jouw aanmelding waarbij de opleiding probeert je bewust te maken van de studiekeuze die je maakt.

De studiekeuzeactiviteit bestaat uit de vragenlijst met daarbij, bij de Erasmus School of Economics, eventueel een aanvullende studiekeuze activiteit bestaande uit een verplichte wiskundecursus. Hiervoor is gekozen omdat onderzoek onder onze eerstejaars studenten uitwijst dat hun wiskundeachtergrond zeer bepalend is voor het succesvol kunnen afronden van een bachelor aan de Erasmus School of Economics. Studenten met een VWO wiskunde A cijfer lager dan een 6,5 blijken een geringe kans te hebben hun studie Economie en Bedrijfseconomie met succes te voltooien. Of de wiskundecursus voor jou wel of niet verplicht is hangt af van het advies (negatief, waarschuwing, positief) dat door de Erasmus School of Economics aan je wordt gegeven.

Mocht je je inschrijving in Studielink pas na 1 mei hebben afgerond en vervolgens na het volledig invullen van de vragenlijst een negatief advies hebben ontvangen, dan zullen we je afwijzen voor de studie van je keuze.

Let op! Over een eenmaal gegeven advies kan niet gecorrespondeerd worden.

Belangrijke deadlines:

Stap

Wanneer

Meld je aan voor de opleiding van je keuze via www.studielink.nl

Voor 1 mei 2018

Vul de SKA-vragenlijst die direct volgt op je inschrijving in studielink volledig in.

(Bekijk hier de status van je vragenlijst)

Direct bij je inschrijving in Studielink

Let op: Geadviseerd wordt om de vragenlijst uiterlijk op 25 juli 2018 in te vullen i.v.m. de deadline voor het aanvragen van inlogcodes voor de wiskundecursus. Of je de cursus dient te volgen is afhankelijk van het advies wat volgt op de ingevulde vragenlijst.

Bij een negatief of waarschuwingsadvies dien je je in te schrijven voor de Verplichte (online) Wiskundecursus via de link op deze pagina

(Let op! Wanneer je je na 1 mei hebt aangemeld en je hebt een negatief advies gekregen dan wordt je automatisch afgewezen voor de studie van je keuze, de wiskundecursus doet dan niet meer ter zake)

Vanaf 1 juni en uiterlijk op 31 juli 2018

Doorloop de Verplichte Wiskundecursus volledig

(Let op! Het niet op tijd afronden van de Verplichte Wiskundecursus leidt tot afwijzing van deelname aan de studie van je keuze

Uiterlijk op 12 augustus 2018

(Gemiddeld benodigde tijd voor de Verplichte Wiskundecursus is 30 uur)

Het is je eigen verantwoordelijkheid dat bovengenoemde stappen volledig, juist en op tijd worden doorlopen. Wanneer bovengenoemde aan jou gestelde deadlines niet door jou worden gehaald wordt je inschrijving afgewezen. Mocht je tegen problemen aanlopen neem dan zo snel mogelijk contact op met de Erasmus School of Economics.

Let op! Klik hier voor uitgebreide en belangrijke informatie over de Studiekeuzeactiviteit, het complete SKA-tijdspad én om je in te schrijven voor de wiskundecursus.