Aanmelding en toelating Economie en Bedrijfseconomie

VWO-profiel

In onderstaande tabel kun je zien welke VWO-profielen toegang geven tot de bachelor Economie en Bedrijfseconomie.

Economie en Bedrijfseconomie Cultuur en Maatschappij Economie en Maatschappij Natuur en Gezondheid Natuur en Techniek
  Wiskunde A of B Toegang Toegang Toegang
Oude profielen Wiskunde A1,2 of B1 Toegang Toegang Toegang

Door een besluit van de EUR hoeven de profielen Cultuur & Maatschappij, Natuur & Techniek en Natuur & Gezondheid niet aangevuld te worden met Economie.

Niet het vereiste wiskundevak

Scholieren met een VWO-diploma maar zonder het vereiste wiskundevak moeten een deficiëntietoets Wiskunde A doen. Alleen met een resultaat van minimaal 7,5 voor deze wiskundetoets is toegang tot de bachelor Economie en Bedrijfseconomie mogelijk.

Studiekeuzeactiviteit

Wanneer je een VWO-diploma hebt behaald met daarbinnen het vereiste wiskundevak dan is de studiekeuzeactiviteit het onderdeel van jouw aanmelding waarbij de opleiding probeert je bewust te maken van de studiekeuze die je maakt.

De studiekeuzeactiviteit bestaat uit de vragenlijst met daarbij, bij de Erasmus School of Economics, eventueel een aanvullende studiekeuze activiteit bestaande uit een verplichte wiskundecursus. Hiervoor is gekozen omdat onderzoek onder onze eerstejaars studenten uitwijst dat hun wiskundeachtergrond zeer bepalend is voor het succesvol kunnen afronden van een bachelor aan de Erasmus School of Economics. Studenten met een VWO wiskunde A cijfer lager dan een 6,5 blijken een geringe kans te hebben hun studie Economie en Bedrijfseconomie met succes te voltooien. Of de wiskundecursus voor jou wel of niet verplicht is hangt af van het advies (negatief, waarschuwing, positief) dat door de Erasmus School of Economics aan je wordt gegeven.

Mocht je je inschrijving in Studielink pas na 1 mei hebben afgerond en vervolgens na het volledig invullen van de vragenlijst een negatief advies hebben ontvangen, dan zullen we je afwijzen voor de studie van je keuze.

Let op! Over een eenmaal gegeven advies kan niet gecorrespondeerd worden.

Belangrijke deadlines

Stap

Wanneer

Aanmelden voor een opleiding van je keuze via www.studielink.nl

Uiterlijk op 30 april 2017

SKA-vragenlijst die direct volgt op je inschrijving in Studielink volledig invullen

(Voor je status wat betreft het invullen van de vragenlijst kun je hier terecht)

Direct bij je inschrijving in Studielink en uiterlijk op 31 juli 2017

Bij een negatief of waarschuwingsadvies dien je je in te schrijven voor de Verplichte (online) Wiskundecursus via de link op deze pagina

(Let op! Wanneer je je na 1 mei hebt aangemeld en je hebt een negatief advies gekregen dan wordt je automatisch afgewezen voor de studie van je keuze, de wiskundecursus doet dan niet meer ter zake)

Vanaf 1 juni en uiterlijk op 31 juli 2017

Je doorloopt de Verplichte Wiskundecursus volledig

(Let op! Het niet op tijd afronden van de Verplichte Wiskundecursus leidt tot afwijzing van deelname aan de studie van je keuze)

Uiterlijk op 13 augustus 2017 (Gemiddeld benodigde tijd voor de Verplichte Wiskundecursus is 30 uur)

Het is je eigen verantwoordelijkheid dat bovengenoemde stappen volledig, juist en op tijd worden doorlopen. Wanneer bovengenoemde aan jou gestelde deadlines niet door jou worden gehaald wordt je inschrijving afgewezen. Mocht je tegen problemen aanlopen neem dan zo snel mogelijk contact op met de Erasmus School of Economics.

Let op! Klik hier voor uitgebreide en belangrijke informatie over de Studiekeuzeactiviteit, het complete SKA-tijdspad én om je in te schrijven voor de wiskundecursus.

HBO-propedeuse

Studenten met HAVO als vooropleiding én een propedeuse van één van de volgende HBO opleidingen hebben toegang tot de bachelor Economie en Bedrijfseconomie:

  • Accountancy
  • Bedrijfseconomie
  • Commerciële Economie
  • Fiscaal Recht en Economie
  • Logistiek en Economie
  • Management, Economie en Recht

Daarnaast gelden de volgende eisen:

  • Minimaal een 7,5 als gewogen gemiddelde van je propedeuse.
  • Minimaal een 7,5 voor de deficiëntietoets Wiskunde A. Dit cijfer voor de deficiëntietoets dient behaald te zijn voor 1 augustus. Pas na deze datum zal je complete aanmelding in behandeling worden genomen.

Studenten met een HBO-propedeuse melden zich aan via Studielink en via het online aanmeldformulier. Aanmelden kan tot 1 mei. Op het aanmeldformulier vul je je gegevens in, en upload je zoveel mogelijk de gevraagde documenten. Als er documenten bij je aanmelding missen, omdat je bijvoorbeeld nog wacht op de uitslag van de wiskundetoets, wordt er hierover contact met je opgenomen. 

Let op: aanmelden heeft enkel zin wanneer je voldoet aan de bovengenoemde voorwaarden.

Buitenlands diploma

Studenten met een buitenlandse vooropleiding melden zich aan via het EUR Aanmeldportaal. Na aanmelding ontvang je een e-mail met instructies om je aanmelding voort te zetten. NB. Studenten met een IB/EB diploma dat is behaald in Nederland, dienen zich tevens via deze procedure aan te melden.

De aanmelddeadline voor studenten die een studievisum nodig hebben, is 01 mei.

Voor vragen kun je contact opnemen met het Admissions Office:
Telefoon: 010 - 4081786 
email: admissions.office@remove-this.oos.eur.nl

Overige diploma’s

Je wordt ook toegelaten met een:

  • einddiploma van een erkende vierjarige HBO-opleiding, nadat de deficiëntietoets Wiskunde A met een resultaat van minimaal 7,5 afgerond is.
  • bachelor- of masterdiploma van een Nederlandse universiteit, nadat de deficiëntietoets Wiskunde A met een resultaat van minimaal 7,5 afgerond is.

Colloquium Doctum

Als je 21 jaar of ouder bent en je beschikt niet over de vereiste vooropleiding, dan kun je toch worden toegelaten tot een bacheloropleiding van de Erasmus School of Economics. Daarvoor moet je voldoen aan de eisen van een toelatingsonderzoek (colloquium doctum) door vier specifieke VWO-deelcertificaten te behalen.

Meer informatie hierover vind je op de website van de studenten-administratie. 

Aanmelden en inschrijven

Wanneer je in het bezit bent van een Nederlandse vooropleiding meld je je via Studielink aan voor een opleiding. Studielink maakt het zowel instellingen als studenten makkelijker. Je hoeft je maar op één plek in te schrijven, uit te schrijven of een adreswijziging door te geven. Ook kan je via Studielink een verzoek tot studiefinanciering indienen bij de DUO.

Deadline is 1 mei

Inschrijven moet voor 1 mei waarbij je recht op toelating hebt als je hebt voldaan aan de verplichte deelname aan de studiekeuzeactiviteit(en). De laatste dag waarop het aanmeldproces kan worden afgerond is zondag 30 april.

Lees meer over het aanmelden voor 1 mei.

Inschrijven na 1 mei

Ook na 1 mei kan er nog ingeschreven worden, echter bij inschrijving na 1 mei vervalt het recht op toelating tot de opleidingen van de Erasmus School of Economics. De Erasmus School of Economics verplicht je in ieder geval om een (of meer) studiekeuzeactiviteit(en) te volgen en het studiekeuzeadvies dat daaruit volgt, is bij inschrijving na 1 mei bindend. Als je je na 1 mei inschrijft kan de Erasmus School of Economics je afwijzen voor de opleiding als blijkt dat je slagingskans op basis van je wiskundeachtergrond te klein is.