Dubbele bachelor en master in Economie en Recht (mr.drs.)

Ben jij ambitieus en op zoek naar een uitdaging? Wil jij jezelf onderscheiden op de arbeidsmarkt? Wil je bijvoorbeeld meer weten over de kredietcrisis, maar ben jij ook geïnteresseerd in de achtergrond van spraakmakende rechtszaken? Met andere woorden, wil je niet kiezen tussen een studie Economie, of Rechten?

Samen met de Erasmus School of Law biedt de Erasmus School of Economics een studieprogramma aan waarmee studenten aan beide faculteiten een opleiding (NL of ENG) kunnen afronden. Binnen het mr. drs. studieprogramma zijn de volgende dubbele bachelor en master combinaties mogelijk:

  • Economie en Bedrijfseconomie - Rechtsgeleerdheid
  • Economie en Bedrijfeconomie - Fiscaal Recht
  • Fiscale Economie - Rechtsgeleerdheid
  • International Bachelor Economics and Business Economics - Rechtsgeleerdheid
  • International Bachelor Economics and Business Economics - Fiscaal Recht

Bij beide faculteiten bestaan de opleidingen  normaalgesproken uit een driejarige bachelor en een éénjarige master. De Dubbele bachelor en master in Economie en Recht (mr.drs.) houdt echter in dat volgens een van tevoren uitgestippeld studiepad beide opleidingen worden doorlopen in zes jaar. Beide faculteiten spannen zich hierbij in om studenten zo goed mogelijk te begeleiden bij de dubbelstudie.

Aan het einde van de studie mag je twee titels (BSc en LL.B. na afronding bachelor; MSc en LL.M. na afronding master) gebruiken en ben je door jouw kennis op het gebied van rechten en economie gewild bij werkgevers. Denk maar aan bedrijven waar bedrijfseconomische en bedrijfsjuridische vraagstukken een grote rol spelen of aan de overheid, die bij het bepalen van haar economische beleid gebonden is aan de grenzen die het recht haar stelt. Veel afgestudeerden komen terecht in de accountancy, de advocatuur, bij multinationals of beleidsadviesafdelingen van ministeries en universiteiten.

Voor wie is de Dubbele bachelor en master in Economie en Recht (mr.drs.) bedoeld?

Als je geïnteresseerd bent in zowel rechten als economie en als je een intellectuele uitdaging durft aan te gaan, dan is dit programma echt iets voor jou. Het is wel van belang dat je je realiseert dat het programma behoorlijk zwaar is. Het programma richt zich dan ook op goede en gemotiveerde studenten die een brede interesse hebben in beide vakgebieden.

Denk van tevoren na of je geschikt bent voor de Dubbele bachelor en master in Economie en Recht (mr.drs.). Voor toegang tot de extra faciliteiten van het programma moet je op het VWO ten minste gemiddeld een 7.0 halen. Het gemiddelde wordt bepaald op basis van alle vakken (afgeronde cijfers) uit het gemeenschappelijk deel, het profieldeel en het keuzevak met het hoogste cijfer.

Overstappen naar Economie en Bedrijfseconomie

Mocht je er tijdens het eerste jaar achter komen dat de Dubbele bachelor en master in Economie en Recht (mr.drs.) toch niets voor jou is, dan kun je binnen het eerste jaar overstappen naar de gekozen opleiding bij Erasmus School of Economics. Of, als je er na een aantal weken al achterkomt, naar de gekozen opleiding bij Erasmus School of Law.

Coördinator

De Dubbele bachelor en master in Economie en Recht (mr.drs.) heeft een coördinator waar je je vragen en problemen kunt neerleggen omtrent het programma, zoals bijvoorbeeld bij roosterproblemen. De coördinator kun je bereiken via onderstaande gegevens:

prof. mr.dr. L.T. Visscher (coördinator)
Locatie: Bayle gebouw, kamer J6-45, Woudestein
Telefoon: (010) 408 18 33
of per email.