Curriculum Dubbele bachelor en master in Economie en Recht (mr.drs.)

Eerste bachelorjaar

De nadruk ligt in de eerste jaren van het programma op Economie (NL of ENG) en in de laatste jaren op Rechten. Doordat beide studies worden afgerond in 6 jaar, in plaats van in 8 jaar, is het dus een zwaar programma. Als student van de Dubbele bachelor en master in Economie en Recht (mr.drs.) volg je extra colleges en maak je extra tentamens. Gemiddeld dien je 70 credits per jaar te behalen in plaats van de gebruikelijke 60 credits. Het eerste jaar ziet er in een schema zo uit:


Vakken Economie/Economics and Business

 

Vakken Rechtsgeleerdheid

 

Blok 1

ESE Take-Off (introductie)

-

 

 

 

Wiskunde 1

4

Inleiding Rechtswetenschap

7.5

 

Accounting

8

 

 

Blok 2

Micro-economie

8

 

 

 

ICT

4

 

 

Blok 3

Macro-economie

8

Inleiding Strafrecht

7.5

 

Wiskunde 2

4

 

 

Blok 4

Marketing

8

 

 

 

Toegepaste statistiek 1

4

Internationaal en Europees Recht

7.5

Blok 5

Organisatie en strategie

8

 

 

 

 

 

 

 

Blok 1-5

Academische Vaardigheden

4

 

 

 

 

60*

 

 22,5*

* 1 ECTS = 28 studiebelastinguren

Na het eerste bachelorjaar

Ook in het tweede jaar ligt de focus op Economie (NL of ENG), maar komt ook Rechten ruim aan bod. Doorgaans hebben de meeste studenten in het vierde jaar zowel de bachelor als master van Economie en Bedrijfseconomie afgerond en wordt de laatste twee jaar besteed aan de laatste bachelorvakken van Rechten en het afsluitende master programma.

Verplichte vakken uit de ene studie mogen worden gebruikt ter invulling van de vrije keuzevakruimte in de andere studie. Hierdoor wordt tijd bespaard. Ook is er een aantal vrijstellingen in het onderwijsprogramma opgenomen. Je mag van het aanbevolen studiepad afwijken, maar kunt dan wel problemen tegenkomen die in het reguliere programma zijn opgelost. De Dubbele bachelor en master in Economie en Recht (mr.drs.) zorgt er namelijk zoveel mogelijk voor dat je alle colleges, werkgroepen en practicumgroepen kunt volgen en dat de tentamens van de verschillende opleidingen niet samenvallen.

Meer informatie over de studieopbouw vind je op de pagina van studievereniging In Duplo. Kijk hier voor meer informatie.