Curriculum Bachelor Econometrie en Operationele Research

Het eerste jaar: toepassingsgericht onderwijs en een vast programma

Je eerste collegejaar Econometrie en Operationele Research kent een vast programma. Je volgt vakken als Wiskunde, Statistiek, Micro- en Macro-economie. Daarnaast leer je hoe je op basis van zelfgeschreven computerprogramma’s wiskundige modellen implementeert. Dit jaar maak je bovendien al kennis met operationele research: het bestuderen en oplossen van keuzeproblemen aan de hand van wiskundige modellen.

Het jaar bestaat uit vijf blokken van acht weken met twee of drie vakken per blok. Ieder vak sluit je af met een tentamen. Je volgt afwisselend hoorcolleges, werkcolleges en practica. Tijdens practica maak je opdrachten in groepen van ongeveer dertig studenten.

Het tweede en derde jaar: inhoudelijk gevarieerd en wisselende onderwijsvormen

Tijdens je tweede jaar verdiep je je in wisselende deelgebieden, van statistiek en econometrie tot economie en operationele research. Ook ga je meer en meer kennis toepassen. Zo los je tijdens werkcolleges in kleine groepen actuele problemen op.

In je derde jaar kies je zelf je major, je afstudeerrichting. Deze bestaat uit twee specialistische vakken en een werkcollege, alle op het gebied van Econometrie of Operationele Research. Je kunt kiezen uit vier majors:

  • Econometrics
  • Quantitative Finance
  • Quantitative Logistics
  • Business Analaytics and Quantitative Marketing 

Ook buiten je major kun je veel zelf invullen: kies je voor een minor, een buitenlandse uitwisseling, of voor een stage? Je scriptie markeert het einde van je studie.