Curriculum Bachelor Fiscale Economie

Het eerste jaar: het economisch vakgebied in al zijn facetten

Je eerste jaar Fiscale Economie beslaat het economisch vakgebied in de volle breedte. In vijf blokken van acht weken volg je steeds twee vakken. Net als bachelorstudenten Economie en Bedrijfseconomie volg je vakken als Macro-Economie, Wiskunde en Accounting. Daarnaast maak je in acht bijeenkomsten verspreid over het jaar al kennis met het fiscale vakgebied.

Bij de meeste vakken wissel je hoorcolleges en kleinschalige practica af. Ieder vak sluit je af met een tentamen. De voertaal is Nederlands, de meeste literatuur in het Engels. Soms volg je colleges of practica bij Engelssprekende docenten.

Het tweede en derde jaar: belastingheffing onder de loep

Ook in je tweede jaar wissel je hoorcolleges af met practica. Je verdiept en verbreedt de economische kennis die je eerder hebt opgedaan en volgt daarnaast drie fiscale vakken: Fiscale Economie, Inkomstenbelasting en Omzetbelasting.

Het laatste jaar van je opleiding staat volledig in het teken van de fiscale economie. Je leert uiteenlopende belastingwetten, zoals inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en internationaal- en Europees belastingrecht, grondig kennen. Ook de economische aspecten van belastingheffing komen aan bod. Aanvullend volg je vakken als:

  • Privaat- en Ondernemingsrecht
  • Fiscaal Bestuursrecht
  • Filosofie van de Economie

Je sluit je opleiding af met een scriptie.