Carrieremogelijkheden

Onze afgestudeerden kunnen snel aan de slag. Veel studenten krijgen zelfs al een baan aangeboden vóór de studie is afgerond. Uit jaarlijkse enquêtes onder recent afgestudeerde economen van verschillende universiteiten blijkt dat bijna alle Rotterdamse economen drie maanden na het afstuderen al een baan hebben. De basis voor een toekomstige baan ligt bij de keuze van je vakkenpakket. Maar wat je ook kiest, Rotterdamse economen blijken breed inzetbaar.

Hoewel het om een veelheid aan functies en branches gaat, vind je economen van de Erasmus School of Economics vooral bij:

  • Multinationals
  • Banken
  • Accountantskantoren en verzekeraars
  • Onderzoek- / consultancybureaus
  • Ministeries
  • Overheidsinstellingen
  • Economische onderzoek/adviesbureaus

Alumni Economie & Bedrijfseconomie / IBEB

De studie Economie heeft haar waarde bewezen en heeft alumni afgeleverd die aan het roer kwamen te staan op het allerhoogste niveau. Afgestudeerden zijn niet alleen werkzaam in specifiek economische functies, maar ook in algemene functies op academisch niveau, bijvoorbeeld als beursanalist, ondernemer, financieel adviseur, marketingmanager, salesmanager, leraar, beleidsmedewerker, personeelsmanager, wetenschapper, politicus, of organisatieadviseur.

Alumni Econometrie en Operationele Research / Econometrics / BSc²

De vraag naar econometristen is ‘booming’ en de verdiensten onder alumni zijn goed. Recent is onderzoek gedaan naar de relatieve marktwaarde van een studie. Deze is hoger naarmate de werkeloosheidsduur korter is en het salaris hoger. Econometrie staat wat betreft netto salaris, anderhalf jaar na afstuderen, op de tweede plaats (na tandheelkunde) en behoort bij de top met betrekking tot de kans op een vaste baan kort na het afstuderen. Vaak kun je kiezen uit een aantal banen. Zo kun je gaan werken bij multinationals, bij financiële dienstverleners of in de wereld van de logistiek. Maar ook vind je veel econometristen terug bij ministeries, de Nederlandsche Bank, of het Sociaal Cultureel Planbureau Je bevindt je dus in een luxe positie. Ook tijdens de studie is dit al terug te zien in het aantal stageplaatsen: er zijn meer plaatsen dan econometriestudenten.

Alumni Fiscale Economie

De Rotterdamse fiscaal econoom is zeer gewild op de arbeidsmarkt. De opleiding Fiscale Economie sluit goed aan op de praktijk. Dat komt onder andere doordat diverse wetenschappelijke medewerkers binnen de opleiding tevens actief zijn bij overkoepelende beroepsorganisaties, belastingadvieskantoren, de rechterlijke macht en overheidsinstellingen. Het overgrote deel van de studenten komt bij belastingadvieskantoren of bij de belastingdienst terecht, of op fiscale afdelingen van grotere bedrijven, overheidsinstellingen en non-profit organisaties. Maar ook binnen het bank- en verzekeringswezen en binnen de accountantswereld blijkt de fiscaal econoom – vanwege zijn specifieke kennis – een gewilde functionaris te zijn.

Alumni Mr.drs.-programma

Afgestudeerden van het Mr.drs. -programma hebben uitstekende kansen op de arbeidsmarkt. De combinatie van juridische en economische kennis is door werkgevers zeer gewild. Denk maar aan bedrijven waar bedrijfseconomische en bedrijfsjuridische vraagstukken een grote rol spelen of aan de overheid, die bij het bepalen van haar economische beleid gebonden is aan de grenzen die het recht haar stelt. Veel afgestudeerde Mr.drs.-studenten komen terecht in de accountancy, de advocatuur, bij multinationals of beleidsadviesafdelingen van ministeries en universiteiten.