Vervolgopleidingen

Ongeveer 10% van de afgestudeerden kiest, voordat zij de arbeidsmarkt op gaan, voor een vervolgopleiding. De Erasmus School of Economics biedt afgestudeerde economen verschillende vervolgopleidingen.

Accountancy

De opleiding Accountancy is gericht op het behalen van het universitaire accountantsdiploma. Wie dit diploma op zak heeft, kan zich aanmelden voor inschrijving in het accountantsregister en mag vervolgens de titel ‘Registeraccountant’ (RA) voeren. Studenten Bedrijfseconomie of Fiscale Economie kunnen, bij een afgestemde planning van hun bachelor- en masterprogramma, het postacademische deel van de accountantsopleiding in twee tot tweeënhalf jaar deeltijdstudie afronden. Kijk voor meer informatie op: www.esaa.nl.

Europese Fiscale Studies

Deze opleiding is voortgekomen uit de behoefte aan fiscalisten die – op zeer hoog niveau – zijn geschoold op het gebied van de Europese fiscale economie en het Europees belastingrecht. De opleiding, verzorgd door de Stichting Europese Fiscale Studies, voorziet in een diepgravende studie van het Europese recht in samenhang met de fiscaliteit. In het bijzonder wordt aandacht geschonken aan fiscale arresten van het Europese Hof van Justitie, Europese fiscale regelgeving en de samenhang met het nationale en internationale belastingrecht.

Overig vervolgonderwijs

Overige postacademische en masteropleidingen aan de Erasmus School of Economics zijn onder andere:

  • Controlling
  • IT-Auditing
  • Internal/Operational Auditing
  • Master of Financial Planning
  • Master in Maritime Economics & Logistics (MEL)
  • Beroepsopleiding Financieel Economisch Beleidsmedewerker (BOFEB)

Kijk voor meer informatie op www.eur.nl/onderwijs/postacademisch/