Begeleiding

De overgang van middelbaar- naar hoger onderwijs kan groot zijn. Er wordt een grote mate van zelfstandigheid verwacht. Om deze overgang wat gemakkelijker te laten verlopen en om meteen een goede start te maken met de studie, worden er een aantal methoden gebruikt.

Mentoraat

Om een goed persoonlijk contact tussen studenten onderling te bevorderen, wordt er met een mentoraatsysteem gewerkt. In een groep van ongeveer vijftien studenten word je wegwijs gemaakt door een ouderejaarsstudent; jouw mentor. Je bespreekt studievorderingen en ontvangt praktische tips.

Individuele begeleiding

Waar nodig krijg je tips ter verbetering van je studieaanpak. Ook kun je zelf altijd langsgaan bij een studieadviseur als je wilt praten over je studievoortgang.

Daarnaast ontvang je na het eerste onderwijsblok een brief van de examencommissie, waarin je op grond van je studieresultaten een eerste advies over je geschiktheid voor de studie krijgt. In januari krijg je een tweede advies van de examencommissie. In augustus – het einde van je eerste studiejaar – krijg je vervolgens een definitief Bindend Studie Advies.

Studenten met onvoldoende studievoortgang mogen de opleiding niet vervolgen. Alle begeleidingsinspanningen gedurende het eerste jaar zijn er op gericht dit te voorkomen.

Blokken

Ieder collegejaar bestaat uit vijf blokken van ieder acht weken. Per blok richten studenten zich op twee of drie vakken. Uit onderzoek blijkt dat een blokkensysteem een positief effect heeft op studieresultaten en studievoortgang.

De studiebelasting wordt uitgedrukt in ECTS credits (European Credit Transfer System). Eén collegejaar bestaat uit 60 credits. Hierbij staat 1 credit voor 28 uur studeren; dit omvat colleges, practica, lezen, voorbereiding, het maken van examens en het schrijven van papers.

Bij de dubbelprogramma’s (Mr. drs. -programma en BSc² Econometrics/Economics) dien je per collegejaar meer dan 60 credits te behalen.

Bindend Studie Advies (BSA)

Er wordt van je verwacht dat je het eerste jaar in één keer haalt. Het BSA is daar op afgestemd.