Bedrijven

De Erasmus School of Economics (ESE) hecht groot belang aan kennisoverdracht naar de maatschappij en valorisatie van wetenschappelijke kennis. De ESE doet dat onder meer door samenwerking met het bedrijfsleven en andere maatschappelijke organisaties, door de ontwikkeling van netwerken met studenten en alumni en door onderwijs voor de top van het bedrijfsleven en de non-profit sector.

Gesponsorde Masters

De Erasmus School of Economics is begonnen met het opzetten van gesponsorde masters; de 'honours masters.' Een 'Honours Master' is een reguliere master die alleen toegankelijk is voor de allerbeste studenten en gesponsord wordt door het bedrijfsleven. Het reguliere curriculum wordt aangevuld met een tweetal vakken gekozen en gedoceerd door de sponsor, daarnaast is er de mogelijkheid een internationale business case te organiseren.

De 'honours masters' leiden tot een win-win situatie:

  • De sponsor krijgt de mogelijkheid potentiële werknemers extra opleiding en ervaring mee te geven.
  • Studenten krijgen de gelegenheid een gerenommeerd bedrijf van binnen te zien en extra vakken te volgen, van belang voor hun CV.

Bekijk de brochure voor meer informatie over de gesponsorde masters (pdf).

Gesponsorde Leerstoelen

De Erasmus School of Economics (ESE) hecht groot belang aan de verbinding tussen wetenschap en praktijk. In toenemende mate werken de ESE en maatschappelijke instellingen samen op het gebied van onderzoek en onderwijs. Een van deze vormen waarin die samenwerking gestalte krijgt, is de gesponsorde leerstoel.

Een instelling die geïnteresseerd is in bepaalde expertise binnen de ESE en nauwer betrokken wenst te raken bij onderzoek en onderwijs op dat terrein, kan een leerstoel sponsoren. Dat kan een bestaande leerstoel zijn, maar het is ook mogelijk om een nieuwe leerstoel te starten. Daarnaast is het mogelijk om de naam van de sponsor aan de leerstoel te verbinden.

Contact

Voor meer informatie over samenwerking met de Erasmus School of Economics kunt u contact opnemen met onze marketingafdeling.

Ronald de Groot

T 010-4081762
M 06-53641846
E rdegroot@remove-this.ese.eur.nl