Keuzevakken

Keuzevakken

Voor de invulling van de keuzevakken hebben bachelorstudenten van de ESE in principe de keuze uit bachelor-2 vakken (zie hiervoor de studieschema's) en bachelor-3 vakken (zie hiervoor de Electives in de vakkengids) van de ESE, uitgezonderd major werkcolleges, vakken met een X-code en fiscale economievakken. Tot 180 credits komen behaalde keuzevakken op je bachelor cijferlijst bij het afstuderen. Bij meer dan 180 credits worden de resterende vakken op een aparte cijferlijst geplaatst. Bij aanvraag van het diploma kan zelf worden aangegeven welke keuzevakken geplaatst moeten worden op de bachelor cijferlijst.

Let op: controleer van tevoren of jouw keus aan keuzevakken ook roostertechnisch mogelijk is. Dit geldt voor zowel de hoorcolleges, practica, en tentamens die elkaar mogelijk overlappen. Het is de verantwoording van de student om te controleren op welke tijden welk tentamen plaats vindt.

ESE Bachelorstudenten kunnen zich voor ESE-keuzevakken aanmelden via de gebruikelijk route voor het aanmelden voor vakken via SIN-online. 

Minors

Ook een (tweede) minor uit het aanbod van de Erasmus Universiteit mag gevolgd worden ter invulling van 12 of 15 cr keuzeruimte.

Bij uitzondering mogen de onderstaande minorvakken afzonderlijk als keuzevak gevolgd worden:

  • FEB13031 - Fiscaal concernrecht (4 cr)
  • FEB13048 - Fiscaal ondernemerschap (4 cr)
  • FEB43010 - Privaat- en ondernemingsrecht (4 cr)

Vakken van buiten de ESE en buitenlandse vakken

Daarnaast is het mogelijk om één of meerdere vakken van andere faculteiten/universiteiten (ook buitenlandse vakken) in te brengen als keuzevakken in de vrije keuzeruimte. Je kunt vakken van buitenaf inbrengen, zolang je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • vakken zijn gevolgd op hbo- of universitair niveau;
  • vakken van een hbo-propedeuse kunnen niet ingebracht worden;
  • de kennis, het inzicht en de vaardigheden opgedaan binnen het vak, zijn beoordeeld met een cijfer;
  • de studiebelasting voor het vak is uitgedrukt in hele ECTS-credits of omgerekend naar hele ECTS-credits.

Voor meer informatie over studeren in het buitenland, kun je kijken op deze website.

Procedure

Je kunt je als keuzevakstudent aanmelden bij de faculteit of universiteit waar je het vak wilt volgen. In sommige gevallen zal de andere faculteit/universiteit vragen om een verklaring van toestemming van de Examencommissie ESE. Deze kun je aanvragen bij de examencommissie.

Heb je eenmaal een vak buiten de ESE gevolgd en wil je dat inbrengen als keuzevak, dan zul je een verzoek aan de examencommissie moeten schrijven. Je verzoek moet voorzien zijn van een cijferlijst of certificaat. Bij buitenlandse vakken moet je ook een omrekening van de studielast bijvoegen. Zie de website van de examencommissie voor meer informatie.

Stage

Het is mogelijk om je keuzevakruimte te vullen met een stage. Een stage heeft een maximale omvang van 12 credits. Meer informatie kun je vinden op de website over stages.

Vrijstelling gehele keuzeruimte

De volgende studenten kunnen vrijstelling van de keuzeruimte aanvragen:

  • Studenten met een hbo- of universitair bachelordiploma van een andere faculteit/universiteit;
  • Officieel geregistreerde Mr.drs.-studenten die hun bachelor-1 van rechten afgerond hebben (indienen als een verzoek samen met vrijstelling minor en majorvakken).

Lees hier hoe je de vrijstelling kunt aanvragen bij de examencommissie.

Interested in a PhD?

Unique and high-quality course for honors students and 3rd year BA students economics and econometrics (keuzevak/elective)

FEB13075 Current Research in Economics at Tinbergen Institute

Gain frontier knowledge in the fields of economics, econometrics and finance and learn more about cutting-edge research by the best lecturers of three leading universities? Twelve internationally renowned Tinbergen Institute fellows from three universities (Erasmus University Rotterdam (EUR), University of Amsterdam (UvA) and VU University Amsterdam (VU) will present the latest developments in their respective fields in a series of lectures.

Vragen?

Voor meer informatie over de invulling van de vrije keuzeruimte kun je terecht bij de Informatiebalie van het Onderwijs Service Centrum (Tinbergen Gebouw, kamer H6-02).