Verzoeken aan de Examencommissie Erasmus School of Economics

Een student kan de Examencommissie verzoeken om een bijzondere regeling te treffen. De Examencommissie beoordeelt of een verzoek gehonoreerd wordt.

Bij de Examencommissie Erasmus School of Economics kun je onder andere terecht voor:

Deze verzoeken worden niet in behandeling genomen

Verzoeken met een van onderstaande onderwerpen worden in elk geval niet in behandeling genomen:

  • Bindend Studie Advies; indien er persoonlijke omstandigheden hebben gespeeld die invloed hebben gehad op je studievoortgang moet je die bij de studieadviseur kenbaar maken. 
  • Rekenmachine; de lijst van rekenmachines die bij sommige schriftelijke tentamens zijn toegestaan, is vastgesteld en wordt niet op verzoek van studenten gewijzigd. 
  • Dispensatieverzoeken m.b.t. Bachelor werkcollege; hiervoor dien je de vraag op het aanmeldingsformulier in te vullen tijdens de aanmeldperiode. 

Verzoek indienen

Hoe werkt het?

Wil je een verzoek indienen bij de examencommissie, dan kun je het online formulier invullen. Na het verzenden van het formulier ontvang je een e-mail ter ontvangstbevestiging. Op dezelfde plaats kun je ook je vorige verzoeken en besluiten terugvinden. 

Vul het formulier naar waarheid in en verwoord je verzoek duidelijk maar zo beknopt mogelijk, geef in elk geval de vaknamen en -codes aan. Incomplete en onduidelijke verzoeken worden niet in behandeling genomen. Binnen zes weken krijg je bericht over de afhandeling van je verzoek.

Meer informatie

In de Onderwijs- en Examenregeling van jouw opleiding en de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie vind je onder andere onder welke voorwaarden een verzoek aan de examencommissie gedaan kan worden. De examencommissie verzoekt je om hiervan kennis te nemen alvorens je een verzoek indient. 

Als je meer informatie nodig hebt over het opstellen van een verzoek aan de Examencommissie, neem dan contact op met de Informatiebalie van het Onderwijs Service Centrum of met een studieadviseur.