Hertentamens

Beperking aantal hertentamens

Het aantal hertentamens dat je mag herkansen is beperkt:

  • Je mag maximaal drie vakken uit bachelor-1 herkansen per collegejaar en per opleiding.
  • Je mag maximaal drie vakken uit bachelor-2 herkansen per collegejaar en per opleiding.

Voor vakken uit bachelor-3 en voor mastervakken is er geen beperking van het aantal hertentamens.

Je kunt je eventueel wel voor meer dan drie hertentamens per studiefase en per collegejaar inschrijven via OSIRIS. Dit geeft je de gelegenheid om je definitieve keuze voor maximaal drie hertentamens uit te stellen tot de resultaten van blok 5 (mogelijk) bekend zijn.

Als je niet deelneemt aan een hertentamen waarvoor je je hebt ingeschreven, wordt in OSIRIS als resultaat 'NO' (niet opgekomen) geboekt. Dit heeft geen verdere consequenties.

Maak in geen geval meer dan drie hertentamens!

Controle van het aantal hertentamens

Na afloop van de herkansingsronde wordt gecontroleerd aan hoeveel hertentamens studenten daadwerkelijk hebben deelgenomen. Studenten die per opleiding aan meer dan drie hertentamens van bachelor-1 en/of bachelor-2 vakken hebben deelgenomen, krijgen alleen een geldig resultaat voor de eerste drie hertentamens van de bachelor-1 vakken en voor de eerste drie bachelor-2 vakken waaraan zij in de herkansingsperiode hebben deelgenomen. Het resultaat van het vierde hertentamen en verder wordt ongeldig verklaard. Hierbij wordt geen rekening gehouden met behaalde cijfers, gevolgen voor het Bindend Studie Advies of het verschil tussen vakken met 4 of 8 credits!

Heb je eenmaal plaatsgenomen in de zaal en is je deelname aan het hertentamen geregistreerd, dan geldt dit als een afgelegd hertentamen. Hertentamens waarvoor je je wel had ingeschreven, maar waar je uiteindelijk niet bent komen opdagen, tellen niet mee bij de controle.

Let op!

  • De beperking van drie hertentamens voor bachelor-1 en bachelor-2 vakken geldt voor alle studenten van de ESE, dus ook voor ouderejaars studenten die nog eerste- of tweedejaars vakken moeten herkansen.
  • Studenten die twee bacheloropleidingen van de ESE combineren, moeten rekening houden met overlappende vakken. Overlappende vakken tellen voor beide opleidingen mee in de hertentamenperiode. Wie twee opleidingen volgt, heeft dus niet zomaar recht op meer dan drie hertentamens van bachelor-1 en/of bachelor-2 vakken.
  • Practica (waaronder werkcolleges) en tussentoetsen worden eenmaal per jaar aangeboden. Er is hiervoor dus geen herkansing in hetzelfde studiejaar.
  • Voor bachelor-3 vakken en mastervakken geldt geen beperking van het aantal hertentamens.