Tentamenuitslagen

Officiële regelingen

Alle regelingen met betrekking tot tentamens zijn vastgelegd in de Onderwijs- en Examenregelingen van de diverse opleidingen en de Regels en Richtlijnen van de examencommissie.

Belangrijke zaken zijn:

  1. Voor schriftelijke tentamens en werkcolleges geldt een nakijktermijn van drie weken. De uitslag van een tentamen moet in elk geval uiterlijk een week voor de start van de herkansingsperiode van de betreffende opleidingsfase (bijvoorbeeld: bachelor-2) bekend zijn.
  2. Voor deeltoetsen geldt dat het cijfer voor aanvang van het afsluitende schriftelijk tentamen van het betreffende vak bekend moet zijn.
  3. Bij mondelinge tentamens wordt de uitslag direct na afloop van het tentamen vastgesteld.
  4. Een tentamen is met een voldoende resultaat afgelegd, indien het cijfer 5,5 of hoger is behaald. In sommige gevallen is compensatie van een vijf (een cijfer groter dan of gelijk aan 4,5 en kleiner dan 5,5) mogelijk.
  5. Een afgelegd tentamen kan opnieuw worden afgelegd: het hoogst behaalde resultaat geldt.
  6. Behaalde resultaten hebben een beperkte geldigheidsduur. Meer informatie vind je in het onderdeel 'cijfers'.
  7. De student heeft onder bepaalde voorwaarden recht op nabespreking en inzage van een schriftelijk tentamen.
  8. Indien een student aanwezig is tijdens het tentamen en geen uitwerkingen inlevert, wordt ambtshalve het cijfer 1,0 toegekend.
  9. Tentamenopgaven en tentamenuitwerkingen mogen tijdens of na afloop van het tentamen niet worden meegenomen.
  10. Het door de universiteit verstrekte kladpapier mag tijdens of na afloop van het tentamen niet worden meegenomen.

Officiële uitslag

De officiële uitslagen van schriftelijke tentamens kunnen in OSIRIS worden opgevraagd. Je bereikt OSIRIS via http://www.myeur.nl

Uitslagen van tentamens worden niet telefonisch meegedeeld.

Voorlopige uitslag

Voorlopige tentamenuitslagen kunnen via de betreffende vakpagina op SIN-Online bekendgemaakt worden.

Aan dergelijke voorlopige uitslagen kunnen geen rechten worden ontleend.

Registratie resultaten

Geldige tentamenuitslagen worden geregistreerd in OSIRIS. De gegevens die in dit systeem staan zijn doorslaggevend in zaken als prestatiebeurs en afstuderen.