De fiscale aspecten van het creëren van de bitcoin

Maandag, 26 juni 2017

In BNR Nieuwsradio sprak Peter Kavelaars, hoogleraar fiscale economie aan Erasmus School of Economics, over de fiscale aspecten van beleggingen in cryptocurrency, zoals de bitcoin. Omdat het bij dergelijke cryptocurrency mogelijk is om deze zelf te creëren, het zogenaamde ‘minen’, is het de vraag hoe men belasting betaalt over geld dat men zelf creëert.

Peter Kavelaars over de EU-conceptrichtlijn tegen belastingontwijking

Dinsdag, 20 juni 2017

Peter Kavelaars, hoogleraar Fiscale Economie aan Erasmus School of Economics, reageert bij RTL Z op de voorgestelde richtlijn van de Europese Commissie om belastingontwijking tegen te gaan. De conceptrichtlijn is in lijn met de adviezen van OESO omtrent belastingbasiserosie en winstverschuiving. 

Discussie over toezicht door Belastingdienst

Vrijdag, 16 juni 2017

Toezicht op basis van vertrouwen of wantrouwen. Het is een vraag waar de Belastingdienst en fiscalisten een aanhoudende discussie over voeren. 

Mary Pieterse-Bloem reageert op renteverhoging Fed

Donderdag, 15 juni 2017

De Federal Reserve heeft, in lijn met de verwachtingen, op woensdag 14 juni 2017 aangekondigd de beleidsrente te verhogen met 0.25%-punt. Mary Pieterse-Bloem, universitair docent bij sectie Finance van Erasmus School of Economics en hoofd obligaties bij ABN Amro Private Banking International, geeft commentaar bij de Amerikaanse zender CNBC. 

Economen sceptisch over loonsverhogingen

Donderdag, 15 juni 2017

De Nederlandsche Bank en het Centraal Planbureau riepen deze week beide op tot een sneller tempo van loonstijgingen, een dergelijke oproep heeft geen historisch precedent. 

Franses minder positief over de economische groei

Dinsdag, 13 juni 2017

De Nederlandse Bank (DNB) presenteerde op maandag 12 juni 2017 de halfjaarlijkse verwachtingen voor de Nederlandse economie, waarbij zij voorspelde dat er in 2017 naar verwachting in groei van 2.5% zal plaatsvinden en in 2018 en 2019 respectievelijk 2.1% en 2.9%. Volgens Job Swank, directeur Monetaire Zaken en Financiële stabiliteit van DNB, zijn er weinig elementen in de Nederlandse economie waarvan gezegd kan worden dat het daar niet zo goed gaat. “We zien een gezonde economische ontwikkeling voor ons”, concludeerde hij. In BNR Nieuwsradio reageert Philip Hans Franses, hoogleraar toegepaste economie aan Erasmus School of Economics, op de voorspellingen van DNB. 

Het belang van verbreding economische wetenschap met inzichten uit andere disciplines

Maandag, 12 juni 2017

Op vrijdag 30 juni 2017 aanvaardt prof.dr. Job van Exel in het openbaar zijn ambt als bijzonder hoogleraar Economics and Values vanwege de Vereniging Trustfonds aan Erasmus School of Economics. De titel van zijn inaugurele rede is “Waarde(n)volle economie: Over geluk, welvaart en morele dilemma’s”. Van Exel, die tevens verbonden is aan het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG), werd in maart 2016 aangesteld als deeltijd bijzonder hoogleraar aan Erasmus School of Economics. 

Jaarcongres: Het einde van belastingconstructies? Omslag in internationaal fiscaal denken

Maandag, 12 juni 2017

Op woensdag 14 juni organiseert Het Fiscaal Economisch Instituut in samenwerking met R.F.V. Christiaanse Taxateur haar jaarcongres met als titel:

Het einde van belastingconstructies? Omslag in internationaal fiscaal denken.

'Er verandert niet zoveel aan de bestaande situatie'

Donderdag, 8 juni 2017

Woensdag 7 juni is de parlementaire ondervragingscommissie fiscale constructies van start gegaan in de Tweede Kamer. De commissie doet naar aanleiding van de Panama papers onderzoek naar de werkwijze van trustkantoren en de fiscale adviespraktijk. Peter Kavelaars, hoogleraar Fiscale Economie aan Erasmus School of Economics en directeur wetenschappelijk bureau Deloitte, was te gast bij NPO Radio 1 voor commentaar.

Op zoek naar Geluk

Donderdag, 8 juni 2017

Voor het Platform VerenigingsManagement gaat Jan van der Reest op zoek naar geluk. Tijdens het congres 'A World to Win' dat afgelopen maart plaatsvond in Rotterdam woonde hij een lezing van de 'geluksprofessor' Ruut Veenhoven bij, een afspraak was snel gemaakt.