Ook ver van huis kun je de markt verslaan

Al decennia lang proberen beleggers en onderzoekers beleggingsstrategieën te bedenken waarmee ze het beter doen dan het marktgemiddelde. Een aantal hiervan, ook kwantitatieve beleggingsstrategieën genoemd, slaagt hierin en wordt op grote schaal toegepast.

We laten in een recent onderzoek zien dat de twee bekendste strategieën circa 8 procent extra rendement per jaar opleveren in de opkomende ontwikkelingsmarkten, de zogenaamde frontier emerging markets. Ook, of misschien wel juist, ver van huis kun je dus de markt verslaan.

De bekendste kwantitatieve beleggingsstrategieën zijn op de Amerikaanse aandelenmarkt gebaseerd, omdat daarvoor de meeste historische informatie beschikbaar is. Voor beleggers is het belangrijk om te weten of het succes van deze strategieën louter toeval is, of een structureel fenomeen. Daarom geeft het extra vertrouwen als dezelfde strategieën die in de Verenigde Staten extra rendement opleveren dit ook doen in geheel andere, nog niet eerder onderzochte markten. Wat onze studie uniek maakt, is dat wij ons richten op individuele aandelen uit een nog niet eerder onderzochte groep van landen.

Welke landen zijn nu eigenlijk de nieuw opkomende ontwikkelingsmarkten? We onderzoeken een groep van 25 landen die economisch gezien nog niet ontwikkeld genoeg zijn om bij de groep reguliere ontwikkelingsmarkten te horen, maar die wel een goed functionerende aandelenmarkt hebben waar beleggers in kunnen beleggen. Je kunt hierbij denken aan landen als Bangladesh, Bulgarije, Jamaica, en Namibië. Als in deze landen aandelenkoersen op eenzelfde manier te voorspellen zijn als in de meer ontwikkelde landen, kunnen we dit opvatten als extra bewijs dat het voor slimme beleggers mogelijk is het marktgemiddelde structureel te verslaan.

De twee meest bewezen kwantitatieve strategieën worden ook wel “waarde” en “momentum” genoemd. Een belegger die een waardestrategie volgt koopt aandelen die relatief goedkoop zijn, bijvoorbeeld omdat ze een lage koers/winst-verhouding hebben. Een belegger die een momentumstrategie volgt belegt in aandelen die het afgelopen jaar een bovengemiddeld rendement hebben laten zien. Om risico’s te spreiden leidt een combinatie van beide strategieën tot een nog beter resultaat.

Onze resultaten geven aan dat voor frontier emerging markets een extra rendement ten opzichte van het marktgemiddelde is te halen van circa 8% per jaar. Dit is meer dan we voor de reguliere ontwikkelingsmarkten (circa 5% per jaar) en ontwikkelde markten (circa 3% per jaar) bij dezelfde strategieën vinden. Een kanttekening moeten we wel maken. Aangezien we geen betrouwbare gegevens hebben over transactiekosten in deze markten, hebben we die niet kunnen meenemen in onze studie. Deze zullen het rendement voor de belegger in de praktijk iets lager doen uitkomen. Daar staat echter wel tegenover dat de beleggingsstrategie in onze academische studie relatief simpel is, en dat het rendement mogelijk te verhogen is door in de praktijk portefeuilles op een slimmere manier samen te stellen.

Al met al laat onze studie dus zien dat verstandige beleggers ook de markt kunnen verslaan in nieuwe aandelenmarkten. Omdat deze strategieën in deze groep van nieuw onderzochte landen hetzelfde patroon laten zien als in de meer ontwikkelde landen, geven onze resultaten ook extra vertrouwen dat de gevonden patronen structureel van aard zijn. De markt verslaan is dus ook in de toekomst mogelijk, waar ter wereld je ook wilt beleggen.


Publicatiedatum: 25 juli 2011