EconomieOpinie.nl is een online opinieplatform waarop economen van de Erasmus Universiteit Rotterdam hun mening geven over actuele economische onderwerpen in binnen- en buitenland.

Het bindend studieadvies: minimumeis of doel?

Woensdag, 4 april 2012

Hoe verder je komt in je studie, hoe leuker het wordt. Iedereen die heeft gestudeerd zal dit beamen. Naarmate de studie vordert neemt de diepgang van het onderwijs toe, krijgt de student de mogelijkheid om zich te specialiseren in de onderwerpen die hem of haar het meest boeien en om zich breder te ontwikkelen via een buitenlandse uitwisseling, minor of stage.

Als China ontwaakt

Dinsdag, 3 april 2012

Maak China niet wakker, zou Napoleon gezegd hebben, want als zij ontwaakt dan schudt de wereld[1]. China is nu wakker. Sinds 1980 zijn honderden miljoenen Chinezen van armoede overgegaan naar de middenklasse. Wereldwijd zijn concurrentieverhoudingen gewijzigd en grondstoffenprijzen gestegen – door de aanleg van veel fabrieken, wegen en steden[2].

To pool or not to pool – that is the question!

Woensdag, 28 maart 2012

Er blijken veel overtollige reserve onderdelen te zijn.
Wanneer kapitaalintensieve bedrijven, zoals raffinaderijen of transportondernemingen nieuwe installaties of voertuigen aanschaffen, dan wordt er vaak aanzienlijk geïnvesteerd in een uitgebreid reservedelen pakket. De reden is dat deze bij reparaties nodig zouden kunnen zijn. Bij de aanschaf is het echter voor gebruikers moeilijk in te schatten of en hoe vaak dat zal gebeuren.

Verloren miljarden

Dinsdag, 20 maart 2012

Volgens de voorlopige CPB-ramingen blijkt dat, als er niets gebeurt, de overheid in 2013 circa € 28 miljard meer uitgeeft dan er binnenkomt. De politieke leiders van de regerings- en gedoogpartijen hebben zich teruggetrokken in het Catshuis om  te spreken over maatregelen die nodig zijn om dit gat te verkleinen. Hierbij ligt de nadruk op de vermindering van de staatsuitgaven. Er is betrekkelijk weinig aandacht voor de inkomstenzijde, de belastingopbrengsten, terwijl er aanwijzingen zijn dat hier ook veel te winnen is. Ik doel hier op de verloren miljarden van de 'tax gap': het verschil tussen de theoretische belastingopbrengsten en hetgeen daadwerkelijk in de staatskas belandt.

PVV-advies bevat voorspelbare Britse kijk op de euro

Vrijdag, 9 maart 2012

In opdracht van de PVV heeft Lombard Street Research een onderzoek gedaan naar Nederland en de euro. Het rapport herhaalt bekende macro-economische inzichten over de potentiële instabiliteit van een muntunie. Volgens de Rotterdamse econoom Ivo Arnold is de casus voor een terugkeer naar de gulden echter zwak onderbouwd door een selectief gebruik en misleidende interpretatie van economische gegevens.

Renteaftrek beperken om huizenmarkt leven in te blazen

Dinsdag, 6 maart 2012

De huizenmarkt wordt door de beperking van de renteaftrek geen nieuw leven ingeblazen. Integendeel. Het zal de markt frustreren en leiden tot minder transacties.

Wel of geen ontwikkelingssamenwerking

Dinsdag, 6 maart 2012

Mark Rutte, Maxime Verhagen en Geert Wilders hebben zich met hun secondanten teruggetrokken in het Catshuis om te onderhandelen over extra bezuinigingen. Het lijkt er op dat ontwikkelingssamenwerking hierbij in eerste instantie een cruciale rol speelt.

Nederland: Fiscaal vestigingsklimaat vs. belastingparadijs

Woensdag, 15 februari 2012

Nederland acht een gunstig vestigingsklimaat van groot belang. Logisch, een aantrekkelijk vestigingsklimaat stimuleert economische bedrijvigheid. Het fiscale vestigingsklimaat vormt daar een onderdeel van. Het aantrekkelijk maken van het vestigingsklimaat kan doorschieten naar een belastingparadijs. Keer op keer wordt in rapporten van organisaties en de media Nederland als belastingparadijs aangehaald.

De bal ligt nu bij de student

Vrijdag, 27 januari 2012

Is het normaal wanneer een leerling op de middelbare school overgaat zonder het voorgaande jaar te hebben afgerond? Neen, natuurlijk niet. Ouders zouden raar opkijken wanneer hun kind zou doorstromen zonder een aantal essentiële vakken te hebben gehaald. Ouders zouden het ook niet accepteren als hun kind langer dan acht jaar over een zesjarige vwo opleiding zou doen.

Belastingmaatregel tegen grondslaguitholling door bedrijven nu al mislukt

Maandag, 23 januari 2012

In de afgelopen jaren is via de media naar buiten gekomen dat Nederlandse concerns, zoals Hema, Van Gansewinkel, Ziggo en recentelijk Catalpa, na een overname door buitenlandse investeerders nauwelijks nog Nederlandse vennootschapsbelasting betalen. Daardoor is maatschappelijk en politiek terecht veel consternatie ontstaan. De staatssecretaris van Financiën Weekers heeft de handschoen opgepakt en per 1 januari jl. is nieuwe wetgeving die bovenstaande praktijk een halt zou moeten toeroepen in werking getreden.

RSS