EconomieOpinie.nl is een online opinieplatform waarop economen van de Erasmus Universiteit Rotterdam hun mening geven over actuele economische onderwerpen in binnen- en buitenland.

Openheid bij lobbyen en de beperkingen van transparantie

Dinsdag, 10 januari 2012

Op 20 maart 2009 kwam de Amerikaanse president Obama met een presidentieel decreet over het verantwoord besteden van geld uit fondsen opgericht in het kader van de Recovery Act, een wet die is bedoeld om de economie na de crisis een duwtje in de rug te geven.

Gelukkig Nieuwjaar

Maandag, 2 januari 2012

Er is de laatste jaren veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar geluk, niet alleen door psychologen en sociologen, maar ook door economen. Ik zal proberen een overzichtje te geven van de wetenschappelijke stand van zaken van geluk.

Maatschappelijk rendement van duurzame beleggingen gemeten

Donderdag, 22 december 2011

Alle investeringen leiden tot sociale, economische en milieu effecten. Hoewel traditioneel de focus van investeerders is gericht op het meten van financiële effecten in de vorm van rendementen, is er groeiende aandacht voor de maatschappelijke effecten van investeringen.

Horizontaal Toezicht

Maandag, 19 december 2011

Als u denkt dat u iets gaat lezen over hoe u lekker in de zon kunt liggen en ook tegelijk nog uw kinderen bij het zwembad in de gaten kan houden, dan moet ik u teleurstellen. Maar misschien toch wel fijn als u in deze tijd van het jaar even die gedachte hebt gehad.

Leren van nieuwe werknemers, voor een habbekrats

Dinsdag, 6 december 2011

In september 2010 spande Hewlett Packard een rechtszaak aan tegen zijn voormalig CEO Mark Hurd omdat het concern hem ervan verdacht bedrijfsgeheimen bekend te maken aan zijn nieuwe werkgever, Hewlett Packards concurrent Oracle. Aan beide kanten van de Atlantische Oceaan lopen er talloze vergelijkbare, minder geruchtmakende rechtszaken.

De verspreiding van burgeroorlog

Vrijdag, 2 december 2011

Met de publicatie van het Wereldontwikkelingsrapport 2011 (1), dat volledig in het teken staat van de rol van conflicten in het ontwikkelingsproces, stelt de Wereldbank conflicten centraal in het ontwikkelingsdebat.

The big short van Wilders

Woensdag, 30 november 2011

Wilders is niet de belangrijkste reden dat de Eurozone in de problemen zit, of zelfs uit elkaar kan klappen. Ook niet de andere populistische partijen die overal in Europa oprukken. Hoewel ik het zeer oneens ben met hun destructieve anti-Europa koers, ligt de werkelijke oorzaak van de eurocrisis bij de middenpartijen.

Langer leren om langer te leven!

Woensdag, 23 november 2011

Woensdag 16 november kwam de “Sociale Staat van Nederland 2011” van het Sociaal- en Cultureel Planbureau (SCP) uit. Belangrijkste boodschap uit het rapport is dat het in Nederland eigenlijk bijzonder goed gaat, beter dan ooit, ondanks dat de eerste negatieve effecten van de economische crisis nu beginnen door te sijpelen.

Goed voorbereid! Financieel advies en de rol van de consument

Woensdag, 23 november 2011

Consumenten staan verschillende malen in hun leven voor belangrijke financiële keuzes. Bijvoorbeeld bij het aangaan van een hypotheek ter financiering van hun woning of bij beslissingen voor beleggingskeuzes.

Algemene Rekenkamer in de clinch met DNB

Zondag, 20 november 2011

De Algemene Rekenkamer (2011) constateert in haar rapport 'Toezicht van DNB op de stabiliteit van banken' dat het toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) sinds de kredietcrisis op papier is verbeterd. Of de verbetering ook in de praktijk het geval is, kan niet worden beoordeeld.

RSS