EconomieOpinie.nl is een online opinieplatform waarop economen van de Erasmus Universiteit Rotterdam hun mening geven over actuele economische onderwerpen in binnen- en buitenland.

Ook ver van huis kun je de markt verslaan

Maandag, 25 juli 2011

Al decennia lang proberen beleggers en onderzoekers beleggingsstrategieën te bedenken waarmee ze het beter doen dan het marktgemiddelde. Een aantal hiervan, ook kwantitatieve beleggingsstrategieën genoemd, slaagt hierin en wordt op grote schaal toegepast.

Gezondheidsverklaring versus controleverklaring

Maandag, 25 juli 2011

Stichting spaarders DSB bereidt een claim voor tegen Ernst & Young, de controlerend accountant van DSB Bank1. Eind juni 2009 heeft de controlerend accountant een goedkeurende verklaring afgegeven voor DSB Bank zonder voorbehouden en vier maanden later valt de betreffende bank onder de noodregeling van De Nederlandse Bank.

(Onzakelijke) leningen getoetst aan de Aristotelische gelijkheidsformule

Dinsdag, 28 juni 2011

Hoewel de Nederlandse belastingwetgeving – evenals vele andere jurisdicties – eigen en vreemd vermogen al heel lang anders behandelt, neemt het belang van, en de discussie over, de vraag hoe een geldverstrekking fiscaal moet worden geduid alleen maar toe.

Groene fiscale regelingen aan eigen succes ten onder

Maandag, 27 juni 2011

Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw is het Nederlandse belastingstelsel in toenemende mate ingezet als instrument van milieubeleid. Aanvankelijk gebeurde dit vooral door het introduceren van milieuheffingen, gebaseerd op het beginsel ‘de vervuiler betaalt’.

Een economische blik op het valorisatiedebat

Maandag, 20 juni 2011

De plannen van minister Verhagen om onderzoekssubsidies te concentreren op negen gekozen sectoren liggen onder vuur. “Wetenschappers oneens met kabinet”, zo kopt/luidt het NOS nieuws van 13 juni jongstleden. De Jonge Akademie van de KNAW is bang dat de regering door haar focus op negen sectoren te richten, een gevaar oplevert voor de academische vrijheid.

“The Rotterdam Sales Leadership Study”: De ontdekking van het nieuwsgierigheids-gen bij verkopers

Maandag, 20 juni 2011

Aan de Erasmus School of Economics hebben we recentelijk een bijzondere ontdekking gedaan die menig sales professional zal aanspreken: we hebben een gen ontdekt dat geassocieerd wordt met klantgericht verkopen.

Huisartsen maken voorspelbare fouten bij nieuwe medicijnen

Donderdag, 16 juni 2011

Huisartsen (met hun witte jas) hebben een imago van onfeilbaarheid. Natuurlijk is geen enkele mens onfeilbaar en is het ook niet erg realistisch dat wel van artsen te verwachten. Een meer realistische eis is dat artsen geen voorspelbare fouten maken.

Nederland in de eeuw van Azië

Dinsdag, 14 juni 2011

Begin mei was ik met 20 studenten op studiereis in Singapore en Maleisië, waar we bezoeken brachten aan lokale en Nederlandse bedrijven, waaronder ABN AMRO, Van Leeuwen Buizen en Vopak1. De boodschap was luid en duidelijk: dit wordt de eeuw van Azië. Maar wat betekent dat?

Big Peanuts

Dinsdag, 7 juni 2011

De camera’s draaien. De presentator heeft net uitgelegd wat ieder van jullie te doen staat: kiezen tussen “delen”en “stelen”. Voor je staat je tegenspeler, die je pas kent sinds je ontvangst in de studio en die je na de opnames niet meer zult zien. Samen hebben jullie een jackpot van £100.000 bij elkaar gespeeld.

Diversificatie vereist ten minste 50 aandelen

Dinsdag, 31 mei 2011

Bekend is dat je risico moet spreiden. Toch bezitten beleggers meestal maar een klein aantal verschillende aandelen. In het kort leg ik uit waarom dit onverstandig is. Daarna beschrijf ik een onconventionele toepassing van de portefeuilletheorie en laat ik zien hoeveel aandelen optimaal is.

RSS