EconomieOpinie.nl is een online opinieplatform waarop economen van de Erasmus Universiteit Rotterdam hun mening geven over actuele economische onderwerpen in binnen- en buitenland.

De nieuwe Nederlandse multiondernemerschapseconomie

Maandag, 30 mei 2011

Economieën moeten groeien omdat er anders een gevoel van stagnatie en pessimisme toeslaat. Economische groei ontstaat door de introductie van nieuwe producten en diensten. Die ontstaan weer door een combinatie van kennis en het vermogen om kennis om te zetten in een product of dienst.

Profieleisen voor gevallen goden

Woensdag, 25 mei 2011

Eind jaren negentig bereikte de reputatie van centrale bankiers een hoogtepunt. Het inflatiespook van de jaren zeventig was overwonnen en centrale bankiers gingen met de eer strijken. Dit was de tijd waarin Allan Greenspan nog op handen werd gedragen en de ECB op de onafhankelijke leest van de Bundesbank werd geschoeid.

‘Voorkruipzorg’ alleen acceptabel voor Nederlanders buiten de normale bedrijfsuren van het ziekenhuis

Woensdag, 18 mei 2011

Er is veel kritiek in Nederland op initiatieven waarbij patiënten tegen betaling sneller geholpen kunnen worden in het ziekenhuis (‘voorkruipzorg’). Deze kritiek is met name gebaseerd op de beginselen dat mensen met dezelfde aandoening dezelfde behandeling dienen te krijgen en dat medische urgentie bepalend moet zijn bij de toewijzing van de zorg.

Belastingontwijking en MVO

Vrijdag, 6 mei 2011

In de Verenigde Staten is een aantal weken geleden grote publieke verontwaardiging ontstaan over de belastingafdracht van General Electric Corporation, Amerika’s grootste onderneming, over 2010.

De Fiscale agenda: wordt de fiscale gereedschapskist weer eens goed opgeruimd?

Donderdag, 28 april 2011

Op 14 april 2011 heeft staatssecretaris Weekers namens het kabinet de Fiscale agenda naar de Tweede Kamer gestuurd. Het kabinet geeft in deze Fiscale agenda te kennen dat fiscale sturingsinstrumenten niet de oplossing zijn voor alles. De fiscale gereedschapskist werd de afgelopen decennia alsmaar verder gevuld. De eenvoud is ver te zoeken.

Caribisch Nederland: een fiscaal gedrocht?

Maandag, 11 april 2011

Sinds 10 oktober 2010 – 10-10-10 – zijn de Nederlandse Antillen ter ziele. Niet dat onze eilanden in het Caribisch gebied verdwenen zijn, maar staatsrechtelijk hebben ze een metamorfose ondergaan, uitgezonderd Aruba: dat heeft al sinds 1986 een status aparte. Die status aparte geldt nu ook voor Curaçao en St. Maarten.

Betaal Griekse werknemers in hun eigen schuld

Woensdag, 16 maart 2011

Economische prognoses laten zien dat de Griekse staatsschuldquote op een onhoudbaar pad is aanbeland. Toch aarzelen politici om door de zure appel van schuldherstructurering heen te bijten. Los van de risico’s voor de Europese financiële sector, zendt een herstructurering het verkeerde signaal aan de Grieken, namelijk dat de verlossing kan komen door kwijtschelding, in plaats van door economische hervormingen.

Een succesformule voor de aanpak van stedelijke onderwijsproblemen?

Donderdag, 3 maart 2011

Veel steden worstelen met slecht functionerende scholen. Wat zijn de mogelijkheden voor beleid om deze problemen op scholen met succes aan te pakken? Deze vraag is in het algemeen moeilijk te beantwoorden, maar de ervaringen die de afgelopen 15 jaar in het Amsterdamse basisonderwijs zijn opgedaan zijn heel interessant.

Orgaandonatie: Opt-in of Opt-out? Geen van beide!

Woensdag, 2 maart 2011

Nederland kampt met een tekort aan orgaandonoren. Op 1 januari 2011 stonden er 1300 mensen op de wachtlijst voor orgaantransplantatie, en in 2009 overleden 135 mensen terwijl zij op de wachtlijst stonden. In de hoop dit probleem op te lossen pleiten verschillende belangenorganisaties voor een wijziging in het donorregistratiesysteem.

Frequentieveilingen niet altijd gewonnen door meest efficiënte ondernemingen

Dinsdag, 1 maart 2011

Bij veel liberaliserings- en privatiseringsprojecten krijgen overheden vroeg of laat te maken met de vraag hoe ze de ondernemingen moeten selecteren die de voorheen door de overheid geleverde dienst moeten gaan leveren. Eén van de voordelen van veilingen als selectiemethode, zo wordt vaak gedacht, is dat bij veilingen de meest kostenefficiënte ondernemingen uit de bus komen.

RSS