EconomieOpinie.nl is een online opinieplatform waarop economen van de Erasmus Universiteit Rotterdam hun mening geven over actuele economische onderwerpen in binnen- en buitenland.

Met visie “Toezicht op afstand” blijft goed toezicht ver weg

Woensdag, 16 februari 2011

In mijn bijdrage voor EconomieOpinie d.d. 8 december 2010, eindigde ik met het uitspreken van de hoop dat aanpassing van de huidige organisatie van het toezicht op de financiële markten niet lang op zich zou laten wachten. Ik lijk op mijn wenken bediend te worden.

De economische waarde van de Bergermeer gasopslag

Vrijdag, 28 januari 2011

Een consortium onder leiding van TAQA Energy heeft het voornemen om €800 miljoen te investeren in het nagenoeg leeg geproduceerde Bergermeer reservoir om een gasopslag te realiseren. Met het Gasopslag Bergermeer project zullen 14 nieuwe aardgasputten aangeboord worden en de al aanwezige zes geschikt gemaakt worden om via deze putten gas te injecteren dan wel te produceren.

Economische waarde van kunst en cultuur

Maandag, 24 januari 2011

Kunst en cultuur kosten de overheid 1,7 miljard euro per jaar. Dit komt neer op 100 euro per inwoner. Dat is veel geld en het is dus op zich niet vreemd dat het nieuwe kabinet Rutte voor ruim 200 miljoen wil korten op kunst en cultuur.

Schuiven tussen fiscale partners

Donderdag, 20 januari 2011

Onlangs kon men in de krant lezen dat de fiscus ongehuwd samenwonenden “dwingt” tot het huwelijk, het krijgen van een kind, het kopen van een huis of het sluiten van een samenlevingscontract, althans indien betrokkenen van bepaalde fiscale voordelen gebruik willen maken die ook gelden voor gehuwden.

Campagne “Geld lenen kost geld” kan effectiever

Maandag, 17 januari 2011

Sinds 1 april 2009 zijn aanbieders van kredieten verplicht om in hun uitingen de volgende waarschuwingszin mee te nemen: “Let op! Geld lenen kost geld”. Volgens een eigen consumentenonderzoek blijkt het voor de AFM dat deze campagne een groot succes is.1 Consumenten zijn zich meer bewust geworden dat geld lenen inderdaad niet gratis is.

Goede Voornemens

Donderdag, 6 januari 2011

Het nieuwe jaar is begonnen en velen van ons zitten weer vol met goede voornemens. We hebben het plan om beter op onze gezondheid te letten door meer te bewegen, te stoppen met roken, minder te drinken, gezonder te eten, en op het werk wat rustiger aan te doen. Had u vorig jaar een soortgelijk voornemen? En is er iets van uw voornemen terecht gekomen?

Langstudeerders moet je vroeg aanpakken

Woensdag, 22 december 2010

De door het kabinet voorgestelde langstudeerdersregeling is een slecht vormgegeven prikkel tot sneller studeren. Hoewel de details nog onbekend zijn, lijkt de grote lijn duidelijk. Bij overschrijding van de nominale studieduur plus één jaar gaat de student een hoger collegegeld betalen en de instelling een strafkorting. Het simplisme van deze maatregel verraadt echter een gebrek aan inzicht in het fenomeen studievertraging.

Risicoperceptie is te meten

Donderdag, 16 december 2010

Particuliere beleggers worden bij beleggingsbeslissingen ieder keer geconfronteerd met het afwegen van de rendementskans en het risico die deze beslissing met zich brengt. Al lang geleden is aangetoond dat beleggers teveel vertrouwen hebben in het eigen voorspellend vermogen van de beweeglijkheid van markten; risico's worden hierdoor systematisch onderschat.

Kabinet met 19% btw wel heel ongezond bezig

Donderdag, 16 december 2010

De afgelopen weken was de verhoging van het btw tarief bij podiumkunsten belangrijk nieuws. Deze worden met ingang van 1 januari a.s. onder het algemene btw-tarief van 19% gebracht. Onder podiumkunsten vallen de volgende diensten: het verlenen van toegang tot muziek- en toneeluitvoeringen (bijvoorbeeld opera’s, operettes, dansen, musicals en lezingen) en het optreden door uitvoerende kunstenaars. De (emotionele) reacties waren niet mals.

Grondstoffen: blijvend hoge prijzen dwingen tot keuzes

Dinsdag, 14 december 2010

Goudkoorts, oorlogen, olieboycots en hongersnoden: grondstoffen hebben in het verleden vaak aanleiding gegeven tot maatschappelijke beroering. Na enkele relatief rustige decennia, is er sinds enkele jaren weer veel te doen om stijgende prijzen van vooral brandstoffen, metalen en landbouwproducten.

RSS