EconomieOpinie.nl is een online opinieplatform waarop economen van de Erasmus Universiteit Rotterdam hun mening geven over actuele economische onderwerpen in binnen- en buitenland.

Nederlands toezicht op financiële markten in een ander licht

Woensdag, 8 december 2010

Tijd om terug te kijken op een veelbewogen jaar op de financiële markten en vooruitblikken naar wat 2011 ons brengt. En los van een goede gezondheid voor iedereen, mag er wat mij betreft in het nieuwe jaar ook een evaluatie komen van hoe we ons toezicht op de financiële markten hebben georganiseerd. Ontwikkelingen in Nederland en binnen de Europese Unie nopen mijns inziens daartoe.

Reële groeimogelijkheden en irrationele marktverwachtingen drijven gezamenlijk de overnamegolven

Donderdag, 2 december 2010

Om overnames aan aandeelhouders te rechtvaardigen, beargumenteren topbestuurders vaak in persconferenties dat de geplande overname nieuwe groeikansen en synergieën creëert. Onderzoek levert echter tegenstrijdig bewijsmateriaal over de drijfveren achter overname-activiteit, waarbij de literatuur ruwweg kan worden geclassificeerd in twee stromingen: de rationele verklaring en de gedragsverklaringen.

Aandeelhouders Philips opgelet!

Maandag, 22 november 2010

In de week voorafgaand aan de door Nederland verloren WK finale voetbal kondigde het elektronicaconcern Philips aan dat de huidige topman Gerard Kleisterlee zal worden opgevolgd door Frans van Houten. Dat een CEO wisseling aanstaande was, zal niemand hebben verbaasd. Kleisterlee staat immers al sinds 2001 aan het roer.

Het gevaar van kredietderivaten

Maandag, 15 november 2010

Het wijdverspreide gebruik van kredietderivaten, zoals credit default swaps (CDS), wordt in de pers vaak genoemd als een van de oorzaken van de kredietcrisis. Het afgelopen decennium is de markt voor CDS uitgegroeid tot wel 62.000 miljard dollar.

ZZP’ers: Wat zijn dat eigenlijk?

Maandag, 25 oktober 2010

Ik ken nauwelijks een ander begrip dat in zo’n korte tijd zo in het maatschappelijk leven is ingeburgerd en een eigen inhoud wordt meegegeven dan het begrip zzp’ers. Men kan geen krantenartikel of beleidsrapport over de arbeidsmarkt opslaan of het begrip komt er wel in voor, terwijl het een decennium geleden nog niet uitgevonden leek.

De retoriek van gesloten grenzen

Donderdag, 14 oktober 2010

Illegale immigratie is een steeds wijder verbreid fenomeen. In 2008 verbleven er in de Verenigde Staten ongeveer 12 miljoen illegale immigranten. In andere ontwikkelde immigratielanden verbleven ook grote aantallen niet-geregistreerde buitenlanders (Fasani (2009), Triandafyllidou (2010)).

Meer amusement op de televisie helpt bij het sombere humeur in de herfst

Woensdag, 13 oktober 2010

De Volkskrant van dinsdag 28 september 2010 kopt met “Omroepbaas: bestel op de schop”, en meer precies: “NPO-voorzitter Hagoort wil Hilversum hervormen en minder sport en amusement uitzenden”. Er zullen allerlei redenen zijn om deze wens te hebben, maar het druist wel in tegen de werkelijke redenen waarom mensen nu juist naar sport en amusement kijken, en zeker in de herfst. Een recente studie laat dat zien.

Macrovisie vóór pensioentoezicht

Maandag, 4 oktober 2010

Pensioenfondsen staan onder druk doordat gepensioneerden langer leven, door de lage rente en dreigende ingrepen door DNB. Onze stelling is dat DNB het toezicht beter kan vormgeven in de context van haar eigen economische visie. Dan zijn ingrijpende maatregelen beter te onderbouwen en krijgt het toezicht meer inhoud dan het volgen van regels.

Japanse toestanden

Donderdag, 30 september 2010

Het demissionaire kabinet van CDA en ChristenUnie wil drastisch bezuinigen op de kinderopvang. Werkende ouders gaan honderden tot duizenden euro’s per jaar meer betalen voor de kinderopvang, als dit kabinet zijn zin krijgt, terwijl Nederland kampt met een tekort aan personeel in sectoren waar vooral vrouwen werkzaam zijn.

Nederlandse universiteiten in de eerste divisie

Maandag, 27 september 2010

Het hele jaar door verschijnen er lijsten (“rankings”) waarbij universiteiten langs verschillende aspecten en middels verscheidene methoden worden gerangschikt. Onlangs zijn de zogenoemde QS rankings gepubliceerd1, en de EUR blijkt op plaats 99 te staan.

RSS