EconomieOpinie.nl is een online opinieplatform waarop economen van de Erasmus Universiteit Rotterdam hun mening geven over actuele economische onderwerpen in binnen- en buitenland.

Salarissen topbestuurders aan banden gelegd

Dinsdag, 21 september 2010

Voor de meeste topmanagers zijn aandelen en aandelenopties in de onderneming een belangrijke beloningscomponent. Onder gunstige omstandigheden kan de beloning alle redelijke grenzen overstijgen en oplopen tot een bedrag dat door de meeste mensen als exorbitant wordt beschouwd.

Een belasting op risico

Dinsdag, 14 september 2010

Regelmatig duiken voorstellen op om een ‘bankenbelasting’ in te voeren (Duitsland lijkt haar plan ook door te zetten). Op zich lijkt het fair de financiële sector te laten betalen voor een noodpotje, te gebruiken als er opnieuw banken omvallen, en om bankiers aan te sporen minder risico te nemen. Of als compensatie voor de impliciete overheidsgaranties die de banken hebben. Andere doeleinden, zoals de gapende begrotingstekorten dempen, laten we in dit stuk maar voor wat ze zijn.

Brede bachelor geen panacee voor studieuitval

Dinsdag, 14 september 2010

Traditiegetrouw staan de media bij de start van het academisch jaar uitgebreid stil bij het gebrek aan studievoortgang van de Nederlandse student. Dit jaar werd een oud onderzoek van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) opgerakeld, waaruit blijkt dat veranderen van studierichting door studenten de maatschappij ongeveer € 6 miljard per jaar kost.

Verdisconteren van pensioenverplichtingen: hoe dan wel?

Dinsdag, 14 september 2010

De Nederlandse rekenregels voor het waarderen van pensioenverplichtingen gaan uit van de laagst mogelijke risicovrije rente voor looptijden tot 100 jaar in de toekomst. Deze rente ligt momenteel rond 2,5%. Een daling van deze rente met 1%- punt betekent voor het gemiddelde fonds een daling van de dekkingsgraden met circa 10%-punten.

Keizer FIFA

Vrijdag, 13 augustus 2010

Het overkomt mij eigenlijk nooit dat ik een wijziging in onze fiscale wetgeving mis, maar ik moet erkennen dat het me onlangs toch is overkomen. Ik hoop dat het u beter is vergaan, maar helemaal zeker ben ik daar niet van.

Traditionele visie op het hefboomeffect is achterhaald

Donderdag, 8 juli 2010

In boeken die gebruikt worden op middelbare scholen en beroepsopleidingen wordt het hefboomeffect besproken zoals dat werd begrepen in de jaren 50. In 1958 is door Miller en Modigliani aangetoond dat de toen geldende interpretatie niet klopt. Een Nobelprijs en meer dan een halve eeuw later blijken deze nieuwe inzichten nog steeds niet verwerkt te zijn in studiemateriaal dat wij onze leerlingen aanbieden.

Technologische vooruitgang en de postbode

Donderdag, 8 juli 2010

Een goede vriend van mij is full-time postbode. Nog even. Samen met al zijn collega’s heeft hij van zijn werkgever TNT te horen gekregen dat het beroep postbode binnen enkele jaren niet meer bestaat. Lang leve de technologische vooruitgang.

Emigratieheffing ondernemingen onder vuur

Donderdag, 17 juni 2010

Mede ingegeven door de aanhoudende economische crisis zijn Nederlandse bedrijven meer genegen om bedrijfsactiviteiten naar het buitenland te verplaatsen. Zo kondigde Unilever deze maand aan de productie van in zakken verpakte soep van Nederland naar Polen te verplaatsen.

Hoe gaan Latijns-Amerikaanse landen om met de groeiende aanwezigheid van China en India op de internationale markten?

Vrijdag, 11 juni 2010

In de Europese Unie zijn we ons zeer bewust van de groeiende rol van China en India op de internationale markten. Iedereen profiteert van de goedkope producten uit deze landen. Minder bekend is echter de invloed die de snelle economische groei van China en India het afgelopen decennium op andere ontwikkelingslanden heeft gehad.

Griekenland betaalt de prijs voor slechte governance

Maandag, 7 juni 2010

Bij de Euro hoort één centrale bank (de ECB) en één rente. Sinds 1999 was het ook lange tijd zo dat alle deelnemende landen tegen ongeveer dezelfde rente (uiteraard afhankelijk van de looptijd van de lening) geld konden lenen. Tijdens de recente crisis, echter, zijn er enorme verschillen ontstaan.

RSS